Enterprise Architect

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 27 januari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer IND DH/CIO/2020/272
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft bij bureau Chief Information Officer één vacature voor de functie van Enterprise Architect (FGR: Coördinerend/Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering schaal 13), het gaat hier om een arbeidsovereenkomst op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Een belangrijke uitdaging voor de IND is het kunnen omgaan met de continu veranderende migratiestromen en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor Nederland. De IND heeft de ambitie om binnen vijf jaar een moderne dienstverlener te zijn die informatie- en datagestuurd werkt voor het gehele proces van dienstverlenen, van aanvragen, naar beslissen en handhaven, inclusief procesvertegenwoordiging, waarbij de klant op ieder moment over de juiste verblijfstitel beschikt. Dit stelt andere en hogere eisen aan de informatievoorziening (IV) van de IND. Het vraagt om verdergaande digitalisering van de processen, de inrichting van een data-organisatie, een wendbare en snel op verandering inspelende IV-organisatie en een robuust en toekomstbestendig IV-landschap.

De IND zoekt voor haar locatie in Den Haag een Enterprise Architect die meehelpt fundamentele inrichtingskeuzes te maken die volgen uit de strategie. Met deze keuzes worden de kaders vastgelegd die gehanteerd moeten worden bij het (her)ontwerp van de bedrijfsinrichting. Architectuur heeft daarmee dan ook een belangrijke plek tussen strategie en beleid enerzijds en inrichting en uitvoering anderzijds.

Wat ga je doen:

“Het werk van een Enterprise Architect is mensenwerk, het wordt soms wel eens vernauwd in het ICT domein, maar het is veel meer dan dat. Architectuur raakt de gehele IND organisatie, mensen en belangen. We helpen de IND haar strategische doelen te behalen.”

Je opereert vanuit Bureau CIO (BCIO) en rapporteert aan het hoofd BCIO, werkt nauw samen met het hoofd IV-ontwikkeling en staat onder eindregie van de CIO. De totale architectuurfunctie bij de IND bestaat uit vertegenwoordiging van de business directies, privacy office en security, (IV) solution architecten en infrastructuurarchitecten. Zij vormen gezamenlijk een virtueel team, waarmee je de architectuurfunctie invult en verder ontwikkelt.

Naast de ontwikkeling van nieuwe architecturen heb je als Enterprise Architect een belangrijke rol als strategisch adviseur en draag je bij aan het realiseren van de Strategische I-agenda en (digitale) ambities van de IND. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van de enterprise architectuur en doelarchitecturen. Bij de andere en hogere eisen die de IND de komende jaren aan de informatievoorziening stelt past een andere manier van de inrichting van de informatievoorziening. Het gaat dan om een moderner voortbrengingsproces, gestuurd vanuit Agile werkende teams. De architectuurfunctie bevindt zich midden in deze ontwikkeling en zal ook steeds meer Agile gaan werken, waarbij een steeds nauwere betrokkenheid, niet alleen vooraf maar gedurende de gehele voortbrenging noodzakelijk is. Jij geeft vorm aan deze verandering.

Je bent een van de spinnen in het web van de verandering die de IND de komende jaren gaat doormaken. Dat betekent dat je doortastend te werk gaat en goed in staat bent uit te dragen wat het belang van het architectenwerk is en dat architecten binnen de verschillende projecten en agile teams als aanspreekpunt gezien worden voor vraagstukken rondom architectuur.

Een van de ambities van de IND is informatie-gestuurd werken. Hiermee wordt het mogelijk de eenvoudige aanvragen geautomatiseerd af te doen, zodat onze medewerkers zich kunnen richten op de menselijke maat en de unieke omstandigheden van specifieke aanvragen. Dit vraagt van jou dat je onze business processen doorgrondt en je beseft dat alleen een technische benadering niet voldoende is. Werken binnen de IND vraagt om samenwerking met een groot aantal collega’s waarbij je belangen moet afwegen, afstemming moet zoeken en gevoel voor politiek moet hebben. Maar bovenal vraagt het om een vriendelijke en op samenwerking gerichte aanpak waarbij je continu kunt laveren tussen ambitie en pragmatisme.

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar iemand die sensitief, communicatief en analytisch sterk is. Je kunt makkelijk draagvlak creëren en zorgt voor heldere communicatie naar zowel IV-collega’s als de business.

 • Je beschikt over een afgeronde wo-opleiding in de richting van informatica, bedrijfskunde of aanverwant.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als Enterprise Architect bij een (middel)grote (overheid)organisatie.
 • Ervaring met Agile werken (SCRUM/SAFe) is een pre, net als ervaring in een organisatie die een Agile- of SAFe-kanteling heeft meegemaakt.
 • Je hebt diepgaande kennis van het opstellen van en werken met enterprise architecturen, de daarbij gebruikte modelleringtechnieken en -tools en doel- of domeinarchitecturen.
 • Je hebt globale kennis van het opstellen van en het werken met informatie architecturen, technische architecturen en solution architecturen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het ontwikkelen en implementeren van architectuurmethoden en –technieken, zoals SAFe for Architects, ACMM, DYA, TOGAF en Service Oriented Architecture (SOA).

Wat breng je nog meer mee:

 • Je bent een prettige persoon om mee samen te werken, met gevoel voor humor en zonder ivoren toren gedrag; mensen hebben snel een click met je.
 • Je kunt moeilijke zaken helder uitleggen (zowel mondeling als op schrift, bijvoorbeeld in een presentatie) aan mensen op elk niveau, ook buiten het IT-domein, en je kunt goed omgaan met belangenconflicten.
 • Je hebt een conceptueel en analytisch denkvermogen en blijft zeer goed op de hoogte van trends en nieuwe ontwikkelingen.
 • Het werkveld van de IND is complex en soms onvoorspelbaar. Dat bekent dat dingen wel eens anders lopen of minder snel gaan dan je had gehoopt. Maar je hebt de energie en drive, waardoor je kunt incasseren én genieten van de zaken die wel gerealiseerd worden.
 • Je staat stevig in je schoenen, bent zelfstandig en zelfsturend en levert wat je belooft.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Om een nog beter (of aanvullend)beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

De afdeling Bureau CIO bevindt zich momenteel in transitie naar een nieuwe IV directie, die vanaf het 2e kwartaal 2021 staat. De nieuwe IV-directie is dé servicepartner van de business op het gebied van de informatievoorziening. We werken volgens de Agile software-ontwikkelmethodiek met ruimte voor innovatieve en vernieuwende oplossingen. De werkzaamheden, beschreven in deze vacature, worden opgenomen in de nieuwe IV-directie.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Werk je op dit moment al bij of voor IND, dan vragen wij referenties op bij je huidige manager.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal worden aangevraagd bij een positieve uitslag van het sollicitatiegesprek, behalve als je een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bureau Chief Information Officer (BCIO) heeft als taak de CIO, Hoofd IND, het MT-IND en het tactisch gremium van informatiemanagers (Plaza) te ondersteunen in het sturing geven aan de ontwikkeling en continuïteit van de informatievoorziening van de IND. BCIO vormt tevens de schakel naar buiten en de vertaling naar binnen.

Waar het gaat om de advieswerkzaamheden van BCIO komen in ieder geval de volgende aandachtsgebieden aan de orde:

 • Keteninformatisering;
 • Enterprise Architectuur en het architectuurproces;
 • Bestuurlijke en beleidsmatige ontwikkelingen/ondersteuning;
 • Informatiebeveiliging;
 • Integrale beveiliging;
 • Interne sturing en ondersteuning Plaza;
 • Portfoliomanagement;
 • Innovatie.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Samantha Rolefes, Manager bureau CIO, tevens plv. CIO

06-50080920

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Viec Nguyen, Adviseur Werving en Selectie

06-19779436

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Chief Information Security Officer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch Adviseur Digitaliseringsvraagstukken IND Den Haag

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager Informatievoorziening Ontwikkeling

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 28 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon