Enterprise Architect

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 18 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD21/DGSenB/210196
 • Plaatsingsdatum 4 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Alle kinderen groeien thuis optimaal op. Gestraften gaan niet in herhaling en vinden een goede plek in de maatschappij. Slachtoffers worden bijgestaan en gehoord en hun schade wordt vergoed. Een veilige en rechtvaardige samenleving. Dat zijn doelen waaraan de afdeling Ketenregie werkt. Om resultaten te kunnen halen is het nodig om samen te werken met zowel beleid als ketenorganisaties, informatie uit te wisselen en acties te coördineren. De afdeling Ketenregie heeft hierin de rol van ketenregisseur. De betrokken partners zijn het Openbaar Ministerie, de Politie, het Centraal Justitieel Incasso Bureau, de Dienst Justitiële Inrichtingen, Stichting Halt, de Raad voor de Kinderbescherming, de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en –reclassering, de Justitiële Informatiedienst, het bestuursdepartement JenV, VNG/gemeenten, zorgpartners en de Rechtspraak. Deze organisaties zijn afhankelijk van elkaar.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze collega om ons team te versterken. We zoeken een Enterprise Architect die zich bezig gaat houden met onderstaande werkzaamheden:

 • Het vertalen van beleid naar veranderingen in de architectuur van de strafrechtketen en jeugdbeschermingsketen door mee te werken in projecten en programma’s, samen met business analisten, informatiemanagers, projectleiders van ketenregie en uitvoeringsorganisaties.
 • Het uitwerken en beoordelen van architectuurbeschrijvingen, architectuurkaders en richtlijnen, projectportfolio’s en verbeterplannen.
 • Het uitbouwen en beheren van de architectuur van de strafrechtketen, de jeugdbescherming en –zorgketen o.a. door deelname aan bv. het Architectuurforum JenV en de Architectuurraad Strafrechtketen.
 • Je werkt in een netwerk van organisaties, deskundigen en bestuurders. Je bent gericht op de relatie, het onderhouden en verder uitbouwen van het netwerk van betrokken partijen. Je kan goed omgaan met uiteenlopende visies en belangen en weet draagvlak te creëren.
 • Je bent in staat om het belang van en de inrichting van de architectuur ook binnen het departement en de bestuurlijke gremia op een goede manier over het voetlicht te brengen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit levert expertise aan het DGSenB door (gevraagd en ongevraagd) te adviseren, te faciliteren en te toetsen over beleidsvraagstukken op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, juridische zaken, informatievoorziening en subsidies. Daarnaast ondersteunt de directie het DGSenB kundig in de uitvoering van werkprocessen. Denk hierbij aan personeelsadvies, staf en managementondersteuning. Tot slot valt de Centrale Autoriteit (CA) ook onder de directie. De CA voert namens de Nederlandse staat drie internationale verdragen uit ten aanzien van kinderaangelegenheden, kinderontvoering, kinderbescherming en adoptie.

De directie bestaat uit vijf teams: Financieel Advies en Bedrijfsvoering (FAB), Juridische en Internationale Zaken (JIZ), Managementondersteuning en Staf (MOenS) en Ketenregie (KR). Tevens is het JenV-brede Subsidieportaal (SP) bij de directie ondergebracht.

Team Ketenregie
“Gedetineerden worden niet te vroeg, maar ook niet te laat vrijgelaten uit de gevangenis.” “Professionals in Zorg- en Veiligheidshuizen maken gebruik van elkaars informatie en werken zo samen aan een aanpak voor een persoon of gezin te komen. “Slachtoffers en burgemeesters worden tijdig geïnformeerd over in de maatschappij terugkerende delinquenten.” De drie voorgaande stellingen zijn op het oog volstrekt logisch. Om dit in de praktijk ook waar te maken gaat echter niet allemaal vanzelf. Achter al deze voorbeelden schuilt een ingewikkeld samenspel tussen partijen binnen en ook buiten Justitie en Veiligheid, zoals het Openbaar Ministerie, de Politie, het Centraal Justitieel Incasso Bureau, de Dienst Justitiële Inrichtingen, Stichting Halt, de Raad voor de Kinderbescherming, de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en –reclassering, de Justitiële Informatiedienst, het bestuursdepartement JenV, VNG/gemeenten en de Rechtspraak.
Het samenspel is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. DGSenB heeft zich daarom ontwikkeld tot een organisatieonderdeel dat zich niet alleen richt op beleidsontwikkeling en ondersteuning van bewindspersonen maar ook op de doorwerking en uitvoerbaarheid van nieuw beleid naar verschillende ketens/ netwerken. Regievoering is noodzakelijk en heeft een structureel karakter. Om resultaten te kunnen halen is het nodig om samen te werken met zowel beleidscollega’s als ketenorganisaties, informatie uit te wisselen en acties te coördineren. Op die manier kunnen de ketendoelen en daarmee maatschappelijk resultaat worden gehaald. De rol van regievoering is bij Ketenregie belegd. Dat doet Ketenregie (20 fte) door te verbinden, te faciliteren, te analyseren en te adviseren vanuit een centrale positie tussen beleidsteams, wetgeving en ketenpartners.
Bij Ketenregie werken we op basis van feiten. We hebben de ambitie om de katalysator te worden voor data gedreven werken in de ketens en netwerken waarin Ketenregie actief is. We werken volgens een programmatische en/of projectmatige aanpak en zijn in ons handelen gericht op de relatie: draagvlak, verbinden, samenwerken, onderhouden en uitbouwen van netwerk. Bij Ketenregie hebben we de drive om de ketensamenwerking continu te verbeteren.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)
Criminaliteit voorkomen. Slachtoffers en kwetsbare personen beschermen. Daders straffen én perspectief bieden. En daarbij samenwerken met partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor.

DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave centraal; wij richten ons op de sanctie-uitvoering en hulp aan slachtoffers. Daarmee draagt DGSenB met haar partners bij aan een veilig en leefbaar Nederland door middel van genoegdoening en re-integratie.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open en transparante wijze.

Het DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Justis.
Het DG bestaat uit drie directies:

 • De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS)
 • De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC)
 • De directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit (DARC)

Tot slot valt het programma Artificiële Intelligentie (AI) onder het DGSenB en is ingericht voor de duur van drie jaar. Het programma zorgt ervoor dat JenV in die drie jaar met inhoudelijk gezag zichtbaar is in de nationale en internationale beleidsontwikkeling op het gebied van AI.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wouter Dronkers

06-53188592

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Leeuwen

06-52877140

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker jeugdcriminaliteit

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Allround managementondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsadviseur / liaison kansspelen Caribisch Nederland

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 18 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon