Enterprise Architect

JenV/BD/PSGC/DIenI/Afdeling Beleid, Kennis en Innovatie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 19 augustus Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD22/DIenI/220347
 • Plaatsingsdatum 1 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft een uitgebreide en ambitieuze visie op kansen en risico’s die – op het gebied van informatievoorziening – op JenV af komen.
JenV is een samenwerkingsverband van organisaties die allemaal informatie verzamelen, verwerken en (met elkaar) delen. Hoewel de samenwerking op vele gebieden al goed is, moeten we verdere stappen zetten om ook de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen

De impact van die informatie op de samenleving, op de levens van mensen, is vaak groot. JenV plaatst de burger centraal. Hierdoor is een brede behoefte ontstaan om digitale dienstverlening te gaan bezien vanuit een integrale dienstverleningsfilosofie. De bescherming van de grondrechten van burgers is een centraal element in de plannen van de regering voor de digitalisering van Nederland.

Met meer afnemers, binnen en buiten de muren van JenV, hogere milieueisen, toenemende cyberdreiging, complexere bewerkingen, snellere implementaties van wet- en regelgeving en snellere technologische ontwikkelingen moet ook de i-infrastructuur van JenV beheersbaarder, toegankelijker, duurzamer en waar mogelijk flexibeler worden. JenV heeft veel systemen en informatie die voor haar uitvoering van noodzakelijk belang zijn. De maatschappelijke belangen zijn groot, de dreigingen op het gebied van digitale weerbaarheid nemen toe en de cybercriminaliteit professionaliseert.

Omdat we inzicht hebben in de levenscyclus van onze systemen en processen ingericht hebben kunnen we borgen dat verouderde systemen en eventuele bijbehorende risico’s acceptabel zijn. Tegelijkertijd blijkt informatievoorziening een cruciaal element in de realisatie van de maatschappelijke opgaven en beleidsdoelen van JenV. JenV is een open en transparante organisatie, een betrouwbare partner die resultaten levert in een veranderende samenleving.

Om deze ambities te kunnen realiseren zoekt JenV een Enterprise Architect (S13).
Als Enterprise Architect (EA) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag heb je een belangrijke verbindende rol in het realiseren van de ambities van JenV op het gebied van informatievoorziening. Je beschikt over de competenties waarmee je – in samenwerking met collega’s van de verschillende taakorganisaties, beleidsdirecties en zelfstandige bestuursorganen die onderdeel van JenV maken – inzicht geeft in de complexiteit van de organisatie en haar inrichting, maak jij de consequenties van veranderingen zichtbaar en ondersteun je in het beheersbaar houden van die veranderingen

Je taken bestaan onder andere uit:

 • het uitwerken, vastleggen en onderhouden van de Enterprise Architectuur JenV, principes en architecturen;
 • het versterken van de samenwerking op architectuurgebied tussen (tenminste) JenV-organisaties, onder andere via het architectuurforum JenV;
 • het versterken van het JenV belang op het gebied van architectuur in o.a. de gebruikersraad NORA;
 • zorgdragen voor verdere uitwerking van het Digitaal Grondvlak JenV;
 • het adviseren van lijnmanagement en de bestuurlijke top;
 • het beantwoorden van vragen van de collega’s op het beleidsdepartement.

Bij de uitvoering van jouw taken werk je samen met je collega-architecten binnen JenV. Daarnaast trek je samen op met de collega’s binnen de eigen CIO-Office en de departementale CIO.
Kortom, een rol waarin veel vrijheid is voor het verder versterken van (samen)werken onder architectuur in een politiek-bestuurlijke omgeving!

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I) maakt deel uit van het HDBV cluster, samen met de directie P&O, de directie H&F, de directie Eigenaarsadvisering en het Dienstencentrum. DI&I kent 5 afdelingen, een kleine staf en een eenheid bedrijfsjuridische zaken (in totaal 82,5 fte).

De directie werkt en vervult haar taken vanuit haar kernwaarden: Samenwerken, Resultaatgericht, Ondernemerschap, Vakmanschap en Experimenteren en Leren.

De afdeling Beleid, Kennis en Innovatie (BKI) vormt samen met de afdeling I-Control en Security (ICS) het CIO-office dat de CIO JenV ondersteunt. De komende jaren staat de verdere opbouw en professionalisering van het CIO-Office hoog op de agenda van de directie.

De afdeling BKI is gericht op huidige en toekomstige ontwikkelingen van de informatievoorziening binnen JenV. De afdeling omvat 17 fte, professionals, specialisten op eigen terrein. Zij adviseert de departementsleiding over IV-gerelateerde vraagstukken en ontwikkelt beleid voor organisaties die actief zijn op het JenV-domein. De afdeling stimuleert samenwerking aan maatschappelijke opgaven en bevordert het werken in kennisnetwerken.

JenV/BD/PSGC/DIenI/Afdeling Beleid, Kennis en Innovatie

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anton van Weel

06-11061783

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

E.F.Nagelgast

06-11494537

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

JenV/BD/PSGC/DIenI/Afdeling Beleid, Kennis en Innovatie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Secretaris CIO-Stelsel JenV

JenV/BD/PSGC/DIenI/Afdeling Beleid, Kennis en Innovatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Enterprise Architect

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior software-architect

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon