Enterprise Architect

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 27 mei
 • Vacaturenummer NVWA_20210324_13
 • Plaatsingsdatum 26 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij de Enterprise Architect die werken onder architectuur binnen de NVWA naar een hoger plan kan tillen en energie krijgt van coördineren en verbinden? Dan is deze vacature echt iets voor jou! 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Om deze taken ook op lange termijn adequaat te kunnen uitvoeren is een wendbare en flexibele organisatie nodig die doeltreffend om kan gaan met de ontwikkelingen om haar heen. Hierbij is het van cruciaal belang dat de organisatie beschikt over een goede informatiepositie, ondersteund door een betrouwbare en bij de doelen van de NVWA passende informatievoorziening.

Wat ga je doen?

Als Enterprise Architect vervul je een belangrijke rol in het realiseren van de ambities van de NVWA om de bedrijfsprocessen, de daaruit voortvloeiende producten alsmede de ondersteunende  ICT-voorzieningen en informatiehuishouding te verbeteren en te moderniseren. Het voortbrengen van de informatievoorziening ‘onder architectuur’ is hierbij een belangrijk vertrekpunt. Wij zoeken een Enterprise Architect die hieraan kan bijdragen, niet alleen door het neerzetten van strategische kaders, maar vooral ook door alle stakeholders binnen de IV-keten mee te nemen in de praktische uitwerking hiervan in hun eigen werk.

In deze veranderende context ga jij er voor zorgen dat nieuwe IV-initiatieven ‘onder architectuur’ tot stand komen. Dit betekent bij de NVWA aandacht voor het in kaart brengen van de verandering (in de vorm van een Verander Start Document) in plaats van een eenzijdige focus op technologie. Dit doe je uiteraard niet alleen. De business architecten van de verschillende directies en de solution architecten van de afdeling Informatiemanagement zijn primair verantwoordelijk voor de inhoud. Jij draagt zorg voor het verder vormgeven en borgen van het architectuurproces, de toepassing en doorontwikkeling van de strategische IV-kaders en bepaalt en bewaakt de samenhang binnen de totale architectuur van de NVWA. Verder vervul je een belangrijke rol in de professionalisering van CDO-gerelateerde aandachtsgebieden zoals het datamanagement. Hiertoe is een aantal gremia ingericht, zoals het architectuurboard en de competence groep informatie waar jij voorzitter van wordt.

Om deze rol goed uit te kunnen voeren is een goede samenwerking met je directe collega’s binnen het CIO-office van belang. Denk hierbij aan de IV-portfoliomanager, de IV-controller, de leveranciersmanager en de risk & compliance officers. Daarnaast onderhoud je nauwe contacten met de business owners en productmanagers van de verschillende directies. Gezamenlijk geven jullie op het gebied van de IV richting aan de realisatie van de strategische doelen van de NVWA.

Functie-eisen

Communicatie, samenwerken en uitdragen van de nieuwe werkwijze is voor jou een tweede natuur. Om je werk goed uit te kunnen voeren onderhoud je een relevant netwerk zowel binnen als buiten de NVWA. Je bent bestuurlijk sensitief en flexibel ingesteld en weet goed om te gaan met verschillende inzichten en belangen. Je bent initiatiefrijk en staat stevig in je schoenen. Vanuit zelfstandigheid zoek je samenwerking om de doelen te bereiken.

Daarnaast zien wij graag het volgende:  

 • Een afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur Bedrijfskunde, Informatiekunde of ICT gerelateerd.
 • Ruime aantoonbare relevante ervaring met (enterprise) architectuur in complexe, bij voorkeur overheidsomgevingen.
 • Ervaring op het gebied van projectmanagement en in de sturing/coördinatie van professionals.
 • Kennis van en ervaring met referentiearchitecturen, raamwerken, methoden en technieken (w.o. NORA, EAR, TOGAF, Novius, Archimate, Enterprise Architect).
 • De nodige kennis van trends en ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld overheidsbrede (ICT) dienstverlening, (cloud) technologie en Big data.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heest een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.
 • We kunnen je sollicitatie alleen in behandeling nemen, wanneer je op de juiste manier reageert via de sollicitatiebutton en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • Na de sluitingsdatum kunnen we je sollicitatie helaas niet meer in behandeling nemen.
 • Geef duidelijk in je CV aan dat je aan de gevraagde opleiding(en) voldoet, zoals omschreven in de functie-eisen.
 • Wanneer je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van je beschikking als bijlage mee met je sollicitatie.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij de IOD, dan is een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, met als resultaat een verklaring van geen bezwaar, een vaste eis voor aanstelling in deze functie.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de NVWA is het CIO-office verantwoordelijk voor het opstellen van de IV-strategie en stelt op basis daarvan IV-kaders op en past deze toe op nieuwe IV-initiatieven en -verandertrajecten. Belangrijke aspectgebieden hierbinnen zijn: Enterprise Architectuur, portfoliomanagement, Informatiearchitectuur, Datamanagement, Compliancy (Informatiebeveiliging, Privacy en Duurzame Toegankelijkheid), Strategisch Leveranciersmanagement en Sourcing.

Het CIO-office is tevens de motor achter de verdere ontwikkeling en inrichting van de IV-organisatie van de NVWA. De afdeling CIO-office is ondergebracht binnen de directie Interne Organisatie (DIO). De directeur van DIO is tevens CIO en lid van de Directieraad. Het CIO-office bestaat momenteel uit 16 interne medewerkers. Deze werken intensief samen binnen de afdeling, maar vooral ook daarbuiten met onze IV-partners.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

de heer A.O.H. (Alex) de Jonge, afdelingshoofd CIO Office

06-5337 4271

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

System Architect Informatiemanagement

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Analist Informatievoorziening

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 18 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Business Architect Handhaven

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon