Enterprise architect

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 5 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 34/22-16
 • Plaatsingsdatum 8 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als enterprise-architect bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag heb je een unieke functie met veel impact. Je werkt de informatiearchitectuur uit en stelt een doelarchitectuur op voor de gehele schuldenketen. Verder ben je medeverantwoordelijk voor een belangrijke tool waarmee burgers de beslagvrije voet kunnen uitrekenen. Je hebt bij ons dus een erg uitdagende baan én bent van grote waarde voor mensen die met schulden kampen.

Als er beslag wordt gelegd op een inkomen om schulden af te lossen, moet er een minimumbedrag overblijven om van te leven: de beslagvrije voet. Burgers kunnen dit bedrag controleren via de rekentool op de website www.uwbeslagvrijevoet.nl. Deze tool is gebaseerd op een rekenmodule die achter de schermen van het Ketenbureau Derdenbeslag in Den Haag draait. De keten bestaat onder andere uit gemeenten, waterschappen, de Belastingdienst, UWV, SVB, de gerechtsdeurwaarders en ICT-partners. Goed functionerende technologie én adequaat beheer is voor alle partijen van groot belang. Zit er een fout in de rekenmodule? Dan kan dit zomaar leiden tot Kamervragen.

Je gaat aan de slag bij het Ketenbureau Derdenbeslag. Als enterprise-architect ben je breed inzetbaar in de gehele schuldenketen. Je werkt de informatiearchitectuur uit en stelt een doelarchitectuur op voor de gehele keten. Daarnaast ben je samen met het team verantwoordelijk voor het onderhouden van de rekenmodule. Bij beleidswijzigingen of externe ontwikkelingen vertaal je de impact voor de schuldenketen door bijvoorbeeld te berekenen wat de impact is op de beslagvrije voet. Dit vraagt om een zorgvuldige controle en documentatie van de processen. Jij kunt uit grote hoeveelheden data de juiste informatie halen en weet deze te vertalen voor collega’s of andere gebruikers.

Daarnaast ben je de (strategisch) gesprekspartner van de ketenpartners en zorg je voor inhoudelijke scherpte, zorgvuldig werk en gedegen documentatie. Waar nodig haal je informatie op, stem je deze af met de betrokken partijen en zet je deze om in architectuurplannen. Ook pak je vraagstukken en uitdagingen op rond keteninformatisering.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Je bent een zelfstandige enterprise-architect die goed de weg weet te vinden tussen alle ketenpartners, maar daarnaast ook in teamverband sterk opereert. Je neemt in multidisciplinaire projectgroepen een trekkende en verbindende rol. Daarnaast kun je complexe zaken snel eigen maken en bied je structuur in een dynamische omgeving. Ook heb je een groot inlevingsvermogen, waardoor je makkelijk de verbinding weet te maken tussen verschillende belangen, en tussen het strategisch en beleidsmatig niveau bij de directoraten-generaal, en het operationeel niveau bij uitvoeringsorganisaties.

 • Je hebt hbo- of wo-niveau.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met gegevensarchitecturen, bij voorkeur in complexe trajecten en in een keten van overheidspartijen.
 • Je hebt ervaring met het schrijven van bestuurlijke notities in een complexe, politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt ervaring met architectuurmethoden zoals Novius, TOGAF en NORA.
 • Je hebt ervaring met privacybewaking en informatiebeveiliging, bijvoorbeeld met Privacy Impact Assessment (PIA), de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), ISO/IEC 270021 en ISO/IEC 27002.
 • Je hebt ervaring met modelleertechnieken en -tools, zoals ArchiMate. 

Voldoe je niet aan alle eisen, maar heb je wel interesse in deze baan? Neem dan contact met ons op. We horen graag waarom jij onze nieuwe enterprise-architect bent.

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6786,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 13 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via hrmwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal (DG) Sociale Zekerheid en Integratie werkt aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Dit doen we samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast leveren we een bijdrage aan een sociaal stabiele samenleving, waarin iedereen zich thuis voelt, mensen zonder belemmeringen kunnen meedoen, en in al hun verscheidenheid met elkaar kunnen samenleven. Ongeacht herkomst, religie of levensovertuiging.

De directie Participatie en Decentrale Voorzieningen richt zich op de sociale zekerheid in het gemeentelijke domein en op de arbeidsmarktregio's. Twee van de vele belangrijke thema’s en taken waar we ons op richten zijn armoedebestrijding en het schuldenbeleid. Onze directie bestaat uit vier afdelingen. Vanuit ieders kennis en kunde werken we samen aan dezelfde doelen. Iedere collega is in principe breed inzetbaar binnen de hele directie en ook binnen het DG.

Ketenbureau Derdenbeslag
Het beheer ligt sinds juli 2022 bij het Ketenbureau. Dat betekent dat we een relatief jonge organisatie zijn waarin het beheer grotendeels staat maar nog niet is uitgerijpt. De complexiteit van de beslagvrije voet, veranderende wetgeving, gegevensverwerking en de maatschappelijke relevantie, maakt dat we in een veeleisende maar uiterst boeiende omgeving werken waarin diverse expertises elkaar versterken. Het Ketenbureau levert oplossingen en service aan directe collega’s in de keten, en aan stakeholders die bij ons aankloppen. Vanuit onze rol zien we dat het schuldendomein aan verandering onderhevig is. Het is dan ook onze ambitie om in de toekomst onze waarde toe te kunnen blijven voegen in de schuldenketen.
Dichter bij huis willen we dagelijks een bijdrage leveren aan een succesvolle keten voor derdenbeslag, waarin het beschermen van de belangen van de kwetsbare burger hoofddoel is. Dat doen we door een betrouwbare en toegankelijke partner in de keten te zijn.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Walter van Benthem

06-50035764

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Elif Uygur, Senior Corporate Recruiter

06-29656943

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Businessanalist

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Servicemanager Ketenbureau voor Derdenbeslag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Release-manager

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon