Enterprise architect IDenV

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.927 - €7.237
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 9 januari
 • Vacaturenummer CIORIJK/2021/24
 • Plaatsingsdatum 18 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als enterprise-architect ICT-voorzieningen lever je binnen CIO Rijk een belangrijke bijdrage aan de technische afspraken, voorzieningen en diensten en zorg je ervoor dat jouw (rijksbrede) collega’s hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. In een complexe governance-structuur doe je dit door inhoudelijk sturing en richting te geven om een stabiel, betrouwbaar en veilig ICT-landschap te bewerkstelligen en te waarborgen. Je draagt er zorg voor dat de Rijksbrede voorzieningen binnen het ICT-landschap op elkaar aansluiten, in lijn zijn met de I-strategie en voldoen aan de relevante kaders en wetgeving zoals de BIO en AVG. Je bent daarnaast mede verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de leidende principes voor de inrichting en ontwikkeling van de IV-architectuur, waaronder de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR). Dat betekent dat jij zorgt voor afstemming, samenwerking en integratie van informatiearchitectuur, applicatiearchitectuur en de architectuur van de technische infrastructuur.

Je werkt nauw samen met de informatiemanager, die verantwoordelijk is voor het cluster rijksbrede voorzieningen, andere architecten binnen de directie en de beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor één of meer rijksbrede voorzieningen. In je werkzaamheden onderhoud je contacten met ICT-dienstverleners en de collega’s van de departementen.

Tot jouw takenpakket behoren:

 • • Het toezien op naleving en conformeren aan kaders en regelgeving van de Rijksbrede voorzieningen binnen het ICT-landschap, en waar nodig verder ontwikkelen van die kaders;
  • Het meewerken aan beheer en verdere ontwikkeling van de Enterprise Architectuur Rijksdienst;
  • Het ondersteunen van beleidsmedewerkers bij vernieuwingstrajecten door (project start) architectuur op te stellen of te reviewen, te adviseren over toe te passen kaders, het opstellen van niet-functionele requirements, etc.
  • Je bent ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Rijksbrede voorzieningen;
  • Impactanalyses van ICT-dienstverleners beoordelen;
  • Meedenken over oplossingsrichtingen, aangeboden scenario’s beoordelen en keuzes maken of adviseren over een bepaalde keuze.

Daarnaast help je mee aan de verdere professionalisering van het cluster binnen CIO Rijk dat zich bezighoudt met de Rijksbrede voorzieningen.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat werken bij de afdeling ICT Diensten en Voorzieningen binnen CIO Rijk en draagt, samen met je collega’s bij aan de digitalisering van het rijk, zowel in- als extern. De afdeling zorgt ervoor dat duizenden medewerkers toegang hebben tot rijkspanden, werkplekken en het rijksportaal. Ook verzorgen wij voorzieningen om veilig en zonder problemen thuis te werken en online te vergaderen. IDenV is een afdeling die volop in ontwikkeling is. Dat zorgt voor dynamiek en ruimte voor verbetering.

We luisteren naar onze klanten (ministeries en uitvoeringsorganisaties) en vertalen behoeftes in technische afspraken, voorzieningen en diensten waar iedereen gebruik van kan maken, geleverd en beheerd door betrouwbare IT-dienstverleners. We stellen beleid op voor het veilig gebruik van de voorzieningen en zorgen voor rijksbrede besluitvorming en financiering. Ook zorgen we voor actuele ICT-product-dienst catalogi, kostprijsmodellen en maken voorstellen voor rijksbrede sourcing, standaardisatie, interoperabiliteit en (enterprise) architectuur. Een flinke klus die we dagelijks met elkaar klaren in een omvangrijk speelveld van stakeholders, veelal op tactisch, en regelmatig op strategisch niveau.

Onderdeel van de afdeling ICT Diensten en Voorzieningen is het cluster rijksbrede voorzieningen. Het cluster heeft de volgende taken:

 • het definiëren (door middel van op te stellen criteria) van en besluitvorming nemen over welke producten, diensten en voorzieningen daadwerkelijk generiek zijn en onder welke voorwaarden deze worden aangeboden aan welke partijen;
 • het afstemmen van tactische ‘vraag en aanbod’-vraagstukken;
 • uitvoering geven aan een evenwichtig en verantwoord financieringsmodel en de financiering zelf;
 • kaderstelling en afstemming van de afgesproken dienstverlening;
 • doorontwikkeling van bestaande producten, diensten en voorzieningen;
 • initiëren van innovaties en vernieuwingen;
 • uitvoering geven aan gedragen opdrachtgeverschap;
 • consolideren van afspraken en toezien op de uitvoering hiervan.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marc van Hilvoorde

06-21654667

Jos van der Heiden

06-50127058

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur politiek-bestuurlijk (Senior Beleidsmedewerker)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider Rijks I-Stage

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Regiomanager I-Partnerschap (West)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon