Enterprise architect integraal informatiebeeld

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Contractduur Het betreft een contractsduur tot 01-01-2027
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €6.237 - €7.851
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 21 april Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 578968
 • Plaatsingsdatum 4 april 2024
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

De functionaris is verantwoordelijk voor de verbetering van de integratie architectuur, geeft uitvoering aan het ontwerpen, realiseren en onderhouden van de integratie architectuur en adviseert de projectleider Integraal Informatiebeeld over de methodische aspecten van de integratie architectuur.

Het project Integraal Informatiebeeld (IIB) heeft als doel om te voorzien in de behoefte aan een integraal informatiebeeld voor Defensie. Door informatie uit verschillende bronnen bij elkaar te brengen en inzichtelijk te maken, ontstaat een steeds completer beeld van de eigen stand van zaken en de context waarin Defensie opereert. Hiermee kan o.a. de Commandant der Strijdkrachten (CDS) beslissingen nemen en proactief anticiperen op veranderingen en signalen. Het project start met het opzetten van een integraal informatiebeeld voor de Directie Operaties (DOPS). Daarna volgt een integraal informatiebeeld voor de CDS. De aanpak is een groeimodel (agile). Door de tijd maken we steeds meer informatiebronnen toegankelijk. Ook richten we applicaties in waarmee beslissers binnen Defensie een dynamisch en actueel informatiebeeld krijgen. Afhankelijk van hun positie en informatiebehoefte kunnen zij dan bijvoorbeeld militaire informatie (operationeel, personeel, logistiek) combineren met financiële- en politiek-bestuurlijke informatie. Zo zorgen we voor snelle en kwalitatieve besluitvorming die we op een juiste manier vastleggen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het project IIB valt onder het programma Defensie Open op Orde (DOO) heeft als doel om invulling te geven aan projecten en activiteiten waarmee het ministerie van Defensie invulling geeft aan de maatregelen uit de kabinetsreactie Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) (en additionele moties).

Om de informatiehuishouding en transparantie binnen Defensie(onderdelen) op een voldoende peil te brengen ondersteunt het programma de organisatie vanuit 4 pijlers:

• Informatiehuishouding op orde
• Informatieverstrekking (Implementatie Beslisnota’s en Woo)
• Signalen herkennen en de menselijke maat
• I-vakmanschap

Met de pijler Informatiehuishouding op Orde (IHH) zorgt het programma voor het bereiken van een hoger volwassenheidsniveau van de informatiehuishouding. Dit door implementatie van diverse systemen en werkwijzen omtrent onder meer documentmanagement, doorzoekbaarheid en archivering.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Werving & Selectie

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & Selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Junior Communicatieadviseur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Omgevingsregisseur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Juridisch bestuurlijk adviseur nationale taken en rechtshandhaving

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon