Enterprise-architect kerndepartement

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.279 - €7.718
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 9 juni Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer SZW-23-141
 • Plaatsingsdatum 25 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vind je het een uitdaging om met een hecht team een centrale architectuurfunctie op te zetten en vorm te geven? Om samen te werken met andere architecten en collega's te helpen bij het richting geven aan programma's en projecten met een IV-component? Om overzicht en inzicht te creëren op het kerndepartement over onze applicaties en gegevens? Hou je van pionieren en denk je steeds in toegevoegde waarde voor anderen? Dan is dit een perfecte plek voor jou!

SZW wil uitvoerbaar beleid maken dat werkt voor burgers, bedrijven en instellingen. Dat beleid wordt steeds vaker uitgevoerd in ketens en netwerken. Dat vraagt om overzicht en inzicht in de samenhang tussen deze ketens en netwerken. Zodat SZW knelpunten kan oppakken en waar nodig richting kan geven, met een helder beeld op de impact van verandering voor de ICT-uitvoerders én voor burgers en bedrijven. Hiervoor is architectuur nodig. Ook willen we dat onze interne architectuur, dus die van het kerndepartement, voldoet aan alle eisen en voor iedereen inzichtelijk is. En we willen kostenbewust zijn, door dingen niet dubbel te doen en te leren van elkaar.

Daarom richt SZW bij de directie CIV een permanente architectuurfunctie in bij het CIO-office. Sinds een paar maanden zijn we hiermee aan de slag met een team van vaste en ingehuurde medewerkers. Om de architectuurfunctie te verankeren hebben we twee architecten nodig in het CIO-office.

Wat ga je doen in deze functie? Je ontwikkelt de enterprise-architectuur, gebruik makend van de bouwstenen die er al zijn en helpt bij het maken van een roadmap. Je bent de gesprekspartner van de CIO, directeuren, stuurgroepen en collega’s over de belangrijke programma’s en vraagstukken waar het departement voor staat. Je verbindt de verschillende onderdelen van het departement door jouw zicht over het geheel.

Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan informatiemanagers en projectleiders bij beleid, bedrijfsvoering en inspectie, waarbij je de voor- en nadelen van alternatieven helder verwoordt. Je bent conceptueel sterk, en daarbij in staat om waar nodig onderwerpen in concrete termen uit te leggen aan mensen zonder verstand van IV. Tevens ben je staat op technisch niveau het gesprek te voeren met specialisten, bijvoorbeeld van leveranciers, en kritische vragen te stellen. Je vervult een sleutelrol in de dialoog tussen de verschillende directies en directie CIV. In dat verband neem je deel aan verschillende overleggen, binnen het departement zelf en interdepartementaal namens SZW.

Als enterprise-architect ben jij verantwoordelijk voor het opstellen en toepassen van architectuur voor het kerndepartement, inclusief de Nederlandse Arbeidsinspectie. Vanuit die rol ben je verantwoordelijk voor het bepalen van de architectuur kaders en standaarden. Je bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van bruikbare architectuur resultaten, en werkt hieraan samen met collega architecten. Je leidt SZW naar een hogere architectuur volwassenheid. Je zorgt voor de juiste tooling om de architectuur vast te leggen en te borgen in de organisatie.

Je organiseert de besluitvorming in de toekomstige architectuurboard voor het kerndepartement. Dit houdt ook in dat je reviews en toetsen uitvoert op architectuurproducten van anderen en zorgt voor een comply-or-explainproces op het juiste niveau. Je bent verantwoordelijk voor het architectuurproces van SZW en initieert en onderhoudt een actieve community van architecten in het kerndepartement.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

 • Je hebt aantoonbaar wo-werk- en -denkniveau.
 • Je hebt minimaal tien jaar ervaring als enterprise-architect/informatiearchitect, bij voorkeur in een grote overheidsorganisatie.
 • Je bent prima in staat een ingewikkeld technisch verhaal begrijpelijk te maken voor beleidsadviseurs, directeuren én bestuurders.
 • Je hebt aantoonbare kennis van moderne architectuurmethoden.
 • Je hebt ervaring met architectuur in agile context en met referentiearchitecturen zoals NORA en EAR.
 • Je hebt met name ervaring op het vlak van informatiehuishouding en data-architectuur (waaronder DAMA-DMBOK).
 • Je hebt ervaring in het werken met architectuurtooling, en het opzetten en beheer van een architectuurrepository.
 • Je hebt oog voor de omgeving en een brede blik voor de diverse belangen van opdrachtgevers, afnemers, gebruikers en toezichthouders. Je schroomt niet om belangenconflicten te expliciteren en een passende oplossing te bieden (je bent scherp op de inhoud en zacht op de relatie).
 • Je bent verbindend en kan effectief de juiste beïnvloedingsstijlen toepassen, maar kan ook standvastig zijn.
 • Je opereert effectief in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.279 Max. €7.718 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Selectiegesprekken vinden in principe plaats op 14 en 15 juni.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een van-werk-naar-werkkandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via [email protected] Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie CIO-office en Integrale Veiligheid (CIV) draagt bij aan het veilig en beheerst omgaan met IV. We helpen te zorgen dat beleid en projecten uitvoerbaar, veilig en toekomstbestendig zijn. En dat wordt voldaan aan alle moderne eisen, zoals die op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

Dat vraagt om een kritische blik én om hulp vanuit onze directie CIV. We adviseren belangrijke beslissers, waarbij we onze kennis van de SZW-beleidsterreinen combineren met vakinhoudelijke kennis van IV zoals data, privacy, informatiebeveiliging, informatiemanagement en techniek. Dit doen we vanuit een onafhankelijke rol binnen het kerndepartement.

Bij risicovolle projecten gebruiken we een zogeheten CIO-oordeel, waarin we vanuit onze expertise kijken naar slaagkans en risico’s. Dit doen we dan vanuit onze toezichthoudende rol. Bij al onze advisering kijken we trouwens niet alleen naar wat er niet kan, maar ook hoe het wél kan.

We werken intensief samen met onze beleidsdirecties, de Nederlandse Arbeidsinspectie en andere ministeries. Daarnaast is er regelmatig contact met het UWV en de Sociale Verzekeringsbank, die als zelfstandige bestuursorganen bijdragen aan de maatschappelijke doelen van SZW.

Doordat het werk van de directie CIV zich afspeelt in een politiek-bestuurlijke omgeving, word je uitgedaagd om in je werk af en toe uit je comfortzone te stappen en lef te tonen, terwijl je ook goed in verbinding blijft met de collega’s van beleid en uitvoering. Je doet dit werk samen met ongeveer twintig collega’s. Er is een breed scala aan disciplines in huis, want onze directie voert zowel taken van een CIO-office als die rond integrale veiligheid uit.

De sfeer binnen de directie is collegiaal en informeel. Behoefte om een advies tegen te laten lezen? Een naaste collega is altijd bereid om dat te doen! Ook is er veel aandacht en ruimte voor het bijhouden van je vakkennis en voor je persoonlijke ontwikkeling.

Het team CIO-office heeft een breed takenpakket. We hebben het overzicht over de belangrijkste (ICT) projecten en sturen op samenhang en kwaliteit tussen en van deze projecten. De rijksbrede kaders maken we ‘passend’ voor onze collega’s van SZW en we adviseren en rapporteren hierover.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Recruitment

070-3336680

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager CIO-office, tevens plv. directeur CIV

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingsmanager Informatie voor Beleid en Bedrijfsvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Beleidspool SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon