Ervaren monitoringexpert duurzame transitie(s)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Roermond, Assen of Zwolle
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 27 oktober Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20211011_12/13
 • Plaatsingsdatum 13 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij de monitoringexpert duurzame transitie(s) die wil werken aan de belangrijkste opgaven van deze tijd? De klimaatopgave voor 2030 en 2050 vraagt een majeure maatschappelijke transitie en daar is jouw kennis en expertise hard bij nodig.

Niet alleen nieuwe systemen moeten worden opgebouwd, maar ook huidige systemen moeten worden omgebouwd of zelfs afgebouwd. Daarbij zijn de einddoelen duidelijk, maar de tussendoelen en de weg ernaar toe nog niet altijd. Het leren over wat werkt en niet werkt is een belangrijk deel van het transitieproces, en monitoring speelt daar een essentiële rol in. Dit leidt tot een continue bijsturing van het Rijksoverheidsbeleid en van de instrumentatie om de klimaatdoelen te realiseren. Voor de monitoring van het klimaat- en energiebeleid zoeken wij een ervaren senior adviseur. Binnen het monitoringteam werk je aan de monitoring van de voortgang van het klimaatbeleid en andere duurzame opgaven, waarbij we uitgaan van een systeemaanpak. Je werkt samen met gespecialiseerde adviseurs met kennis van monitoring, (internationale) monitoringrapportages, en datamanagement.

Wij dagen je uit om ook in een projectteam aan de doorontwikkeling en uitvoering van de Monitor/ Dashboard Klimaatbeleid te werken met als doel de voortgang van de klimaattransitie en de maatregelen die beleid daarvoor neemt goed in beeld te brengen.

Dit betreft een veelzijdige functie waar wij jou graag breed inzetten voor transitiemonitoring op andere domeinen en/of binnen andere afdelingen. Als senior adviseur transitiemonitoring heb je actuele kennis over de systeemaanpak, actoren, beleidsinstrumenten, technologie (/innovatie) systemen, en de interactie/netwerken daartussen als bron voor transitiemonitoring.

Jij bent betrokken bij het (door)ontwikkelen van ons datasysteem dat gebruikt wordt voor het vastleggen en verwerken van gegevens, het maken van overzichten en analyses en kwaliteitsbewaking op opgeslagen informatie. Jij brengt kennis mee over de klimaattransitie en hebt ervaring met de ontwikkeling en uitvoering van klimaatbeleid.

Ook verwachten we dat je een eigen visie inbrengt binnen jouw team, zowel over de relatie tussen duurzame transities (klimaat en energie, circulair, landbouw) als de manier waarop dat integraal gemonitord kan worden. Daarnaast houd je de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van transitiemonitoring en de systeemaanpak bij.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als Afdeling Industrie, Agro en Financiering helpen we ondernemers die willen verduurzamen, innoveren en groeien. Met onze technisch-inhoudelijke en procesmatige kennis en onze financieringsexpertise helpen we bedrijven vooruit in de klimaat- en energietransitie, de circulaire economie, en de voedsel- en landbouwtransitie. We hebben daarbij ook aandacht voor ondernemerschap en financiering bij innovatieve startups en het MKB, als initiators van transities. Zo dragen we bij aan de grote maatschappelijke opgaven, en vooral de versnelling van duurzame en innovatieve transities. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Innovatieve startups en MKB.
 • Meer dan 1.100 industriële bedrijven.
 • Alle energie-intensieve brancheorganisaties (zoals chemie, raffinaderijen, bouw, maakindustrie, hightech en ICT, agro & food).
 • De 6 industriële clusters uit het Klimaatakkoord.
 • Het agrarische bedrijfsleven.

Daarnaast zijn we als National Inventory Entity (NIE) eindverantwoordelijk voor het National System voor monitoring en rapportage van broeikasgasemissies. Verder verzorgen we diverse andere energie- en klimaatrapportages en nemen we deel aan diverse internationale overleggremia, audits en klimaatonderhandelingen.

Hoe doen we dat?
De afdeling IAF bevat 4 industrie/agro-teams en 4 ondernemerschap- en financieringsteams. Die combinatie van inhouds-, proces-, en financieringskennis levert samenhangende ondersteuning op, waarmee we zowel bedrijven als ministeries verder helpen voor een innovatief en duurzamer Nederland:
We hebben een integraal aanbod richting de marktpartijen van kennis, advies, netwerken, subsidies, fiscale regelingen, financiering, aantrekken van buitenlands talent, en monitoring. Op basis van onze uitvoeringservaring werken wij met departementen samen voor effectiever beleid en overheidsinstrumentarium. Wij signaleren ontwikkelingen in zowel de markt als bij beleid. Zo vervullen we een intermediaire rol voor alle partijen.

Binnen ons team werken we veel aan persoonlijke én inhoudelijke ontwikkeling. Afhankelijk van je wensen kun je gebruikmaken van het EZK-leerportaal met een ruim aanbod (online) trainingen, cursussen en opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijk leiderschap of strategisch adviseren, maar ook aan inhoudelijke workshops of een masterclass interventierepertoire rijksoverheid.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marcel Verzandvoort, Teammanager

06-46430913

Nicole van Beeck, Strategisch adviseur

06-23460981

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Adviseur klimaatrapportages

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Assen, Den Haag, Roermond of Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 22 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Stevige) Coördinator energiebesparing bedrijfsleven

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Social Media specialist

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon