Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Utrecht/Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 17 januari
 • Vacaturenummer RVB/2019/174
 • Plaatsingsdatum 25 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Met een omvang van 81.000 hectare en 13,3 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlakte beheert het Rijksvastgoedbedrijf de grootste vastgoedportefeuille van Nederland. Als expert bouwkostenadvies draag je met jouw deskundigheid in hoge mate bij aan het ontwikkelen en beheersbaar houden van deze omvangrijke, maar ook veelzijdige portefeuille.

Je werkt als expert voor de sectie Bouwkosten binnen het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Samen met andere technische disciplines werk je projectmatig aan de opbouw en actualisatie van de kostendatabank. Inhoudelijk lever je bijdragen over kosten van verwerving, ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed.

Daarnaast draag je bij aan analyses van kosteninformatie op het gebied van bouwen, exploiteren en sloop in verschillende technische vakgebieden voor alle fasen in het vastgoedproces. Bij het opstellen van de uitgangspunten bij projecten, programma’s en portefeuilles op kostengebied en risicomanagement, geef jij advies. Ook bestudeer en analyseer je kostenaspecten op het gebied van levensduur en lever je hiervoor een bijdrage aan de ontwikkeling van financiële kaders.

Als expert draag je bij aan de kostenkengetallen in samenhang met beïnvloedingsfactoren en bewaak en analyseer je de kostencalculaties van de ontwerpers. En voor onder meer haalbaarheidsstudies, businesscases, voor- en nacalculatie, duurzaamheid, contractvorm en exploitatie lever je specialistische input. Net als voor projecten op het gebied van projectbeheersing en risicomanagement. Je toetst en bewaakt de voortgang en afronding van projecten met een financieel plan, tussentijdse calculaties en risicoanalyses op het gebied van stichtings-, exploitatie- en levensduurkosten.

Projectleiders adviseer je over kostenbeheersing en ontwerpkeuzes stem je af met de projectteamleden. Je begeleidt medewerkers van de afdeling Inkoop- en Contractmanagement bij prijsonderhandelingen, volgt ontwikkelingen in het eigen vakgebied en speelt in op mogelijke relevante consequenties.

Naast de unieke adviserende rol binnen de bouw- en vastgoedwereld, werk je nauw samen met collega’s in een team van in totaal veertien adviseurs. Je hebt je eigen projecten maar wordt ook betrokken bij (reviews van) adviezen van collega’s. Hierdoor maak je intensief kennis met de adviesvaardigheden die nodig zijn in het werkveld. Het team houdt zich onder meer bezig met normontwikkeling en werkt nauw samen met experts uit de markt. Om als team goed te functioneren word je nadrukkelijk betrokken bij het delen en ontwikkelen van kennis.

Functie-eisen

Kennis en ervaring

Je hebt ervaring in het adviseren op diverse vraagstukken, waarbij je over de grenzen van je eigen vakgebied heen kijkt. Dit houdt in dat je een gevarieerde werkportefeuille aankunt met grote en kleine, complexere en eenvoudiger projecten. Je kunt snel schakelen tussen die projecten en weet effectief te variëren in diepgang en snelheid in jouw advies.

Wij zoeken een teamspeler die beschikt over een hbo-niveau, verkregen door opleiding en/of ervaring en die durft te staan voor het vakgebied.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma en/of aantoonbare relevante ervaring (minimaal vijf jaar) in de theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied.
 • Je hebt de basisopleiding bouwkostenadviseur afgerond.
 • Je hebt kennis van en ervaring op het gebied van calculatie- en kostprijsberekening.
 • Je kent de processen en procedures voor het verwerven en beheren van vastgoed en infrastructuur.
 • Je hebt ervaring in ontwikkeltrajecten en het aansturen van ontwikkeltrajecten/-teams.
 • Je bent vertrouwd met project-, risico-, omgevings- en contractmanagement.
 • Je hebt kennis en ervaring in advisering van en afstemming tussen partijen.
 • Je kent de kengetallen uit de Nederlandse bouw- en energiemarkt en de voorwaarden waaraan bouwprojecten moeten voldoen.
 • Je hebt gevoel voor cijfers en kunt goed analyseren.
 • Je kan uitstekend rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent stressbestendig, nauwkeurig, kostenbewust en resultaat- en klantgericht.
 • Je bent creatief, leergierig, neemt graag initiatief en kunt goed samenwerken, plannen en organiseren. Je kunt daarbij de verbindende factor zijn.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Op 1-1-2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl) in werking en wordt het aanstellingsbesluit omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek.

Bijzonderheden

Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf in de toekomst een veiligheidsonderzoek aan de orde. Hier werk je graag aan mee.

Meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gebouwen, gebouwgebonden installaties, terreinen en infrastructuur en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf, zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand. Daarnaast realiseert de directie de kleinere projecten die het gevolg zijn van (her)ontwikkeling, transformatie of transacties, waarbij pand- en klantkennis belangrijk is.

Expertisecentrum Techniek
De afdeling Expertisecentrum Techniek (ECT) heeft als taak de verschillende werkprocessen te ondersteunen met technische expertise en daarmee bij te dragen aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Ook houdt ECT zich bezig met het leveren van producten voor dagelijks en planbaar onderhoud, projecten, keuringen en inspecties waarvoor de specialistische capaciteit te klein is om te verdelen. De afdeling is integraal verantwoordelijk voor de RVB-brede afstemming met betrekking tot kennismanagement, waaronder het anticiperen op strategische ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende behoefte aan kennis op termijn.

Sectie Bouwkosten
De sectie Bouwkosten is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van kostenkengetallen voor alle directies ter ondersteuning van de primaire processen van het Rijksvastgoedbedrijf zoals het managen van de vastgoedportefeuille, het verwerven, verkopen en aanpassen van vastgoed, het verkopen van bodemmaterialen en het in gebruik geven en in stand houden van vastgoed. Vanuit onze expertise dragen we bij aan het professioneel opdrachtgeverschap door de regie te voeren op kostenontwikkelingen, project- en risicobeheersing. 

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Rijksvastgoedbedrijf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marco Krinkels, Hoofd Bouwkostenadvies

06-55232395

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Violette van den Berg, Backoffice werving & selectie

06-46859463

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Technisch medewerker werktuigbouw (Utrecht)

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht/Den Helder
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior technisch medewerker werktuigbouwkunde

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Assen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 21 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior medewerker elektrotechniek (S10)

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon