Expert dierenwelzijn exotische dieren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 23 juni Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20210324_11
 • Plaatsingsdatum 26 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij het dierenwelzijn in Nederland verbeteren? Ben je bevlogen, resultaatgericht en heb je daadkracht? Vind je het bovendien leuk om projectmatig te werken en ben je op zoek naar een veelzijdige en maatschappelijk relevante baan? Dan is deze functie als Expert dierenwelzijn exotische dieren bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou!

De paarden bij de Oostvaardersplassen, slangen in curver bakken of levende kreeften bij de groothandel; het publiek debat over dierenwelzijn van (exotische) dieren in Nederland is fel en relevant. De NVWA houdt toezicht op het welzijn van de vele soorten dieren die gehouden mogen worden in Nederland. Het doel is om met een beperkte hoeveelheid mensen een maximaal effect te bereiken.

Wat ga je doen?

Als Expert dierenwelzijn exotische dieren kom je te werken bij de divisie Handhaven, op de afdeling Regie & Expertise in het team Expertise Natuur en Gewasbescherming. Jij bent de inhoudelijk expert als het gaat om dierenwelzijn van exotische dieren in Nederland. Je kent de wet- en regelgeving, bent goed op de hoogte van ontwikkelingen en het publieke debat.

Jij brengt de kennis omtrent dierenwelzijn van exotische dieren in kaart en onderzoekt waar de grootste risico’s zitten. Samen met de handhavingspartners zet je projecten op om de risico’s te beheersen. Je brengt doelgroepen in kaart en werkt aan het opstellen van een passende interventiemix per doelgroep, waarbij je de (middel)lange termijn doelen in acht neemt. Je bewaakt de voortgang van projecten en zorgt voor (tussentijdse) evaluatie en rapportages. Daarnaast draag je bij aan de uniformiteit van de handhaving door overzichten te maken, ervaringen uit te wisselen en successen in het team te delen. Ook denkt mee over nieuwe, innovatieve manieren om effectief en impactvol te handhaven.

Daarnaast speel je een rol bij de uitvoering van bredere projecten binnen het domein Natuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tegengaan van de handel in illegaal hout, het handhaven van de Citesregelgeving of het coördineren van de bestrijding van exotische muggen.

Jij vervult een belangrijke schakelrol tussen de strategische en de operationele laag in de organisatie. Je bent een sparringpartner voor jouw collega’s binnen én buiten jouw team op jouw Expertise. Je bespreekt de uitkomsten van de handhavingsprogramma’s en zet jouw associatieve denkvermogen in om bredere verbanden te leggen. Ook buiten de organisatie ben je het aanspreekpunt als het gaat om toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving. Je treedt op als inhoudelijk contactpersoon voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, collega-inspectiediensten, Europese netwerken, voorlichtings- en onderzoeksinstituten en brancheorganisaties. Je behandelt handhavingsverzoeken, meldingen en helpt bij de beantwoording van Kamervragen. Daarnaast lever je een bijdrage aan de inhoudelijke bouwstenen voor het jaarplan in lijn met de organisatieplannen van de NVWA.

Functie-eisen

Je bent gewend op projectmatig te werken en behaalt graag resultaat. Je werkt graag resultaatgericht en hebt daadkracht. Je vindt het leuk om een groot netwerk op te bouwen en te onderhouden. Je bent omgevingsbewust en hebt een goed ontwikkelde politiek-maatschappelijke voelspriet. Je kan goed omgaan met weerstand en weet mensen op inhoud te overtuigen. Je bent in staat om je eigen koers uit te stippelen en deze vast te houden, ook met tegenwind. Je organiseert je werk zelfstandig maar betrekt wel je teamleden bij de dossiers.  Je signaleert kansen en bedreigingen voor je werkprocessen en speelt daarop in. Je hebt geen angst om nieuwe werkterreinen te ontginnen. Daarnaast heb je een vlotte pen en vind je het leuk om op beleidsniveau zaken uit te werken.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je beschikt over:

 • Een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur richting natuur of techniek.
 • Kennis van dierenwelzijn en diergezondheid (met de focus op exotische dieren).
 • Ruime ervaring met projectmatig werken.
 • Ervaring met (toezichts) innovatie en ontwikkeling.
 • Juridische en/of inhoudelijke kennis van dossiers als illegale houtkap, Cites, invasieve exoten, exotische muggen of het Nagoya Protocol is een pré.
 • Kennis van of affiniteit met gedragsbeïnvloeding.
 • Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Competenties

 • Analyseren
 • Doortastend
 • Flexibiliteit
 • Plannen en organiseren

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heest een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.
 • We kunnen je sollicitatie alleen in behandeling nemen, wanneer je op de juiste manier reageert via de sollicitatiebutton en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • Na de sluitingsdatum kunnen we je sollicitatie helaas niet meer in behandeling nemen.
 • Geef duidelijk in je CV aan dat je aan de gevraagde opleiding(en) voldoet, zoals omschreven in de functie-eisen.
 • Wanneer je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van je beschikking als bijlage mee met je sollicitatie.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij de IOD, dan is een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, met als resultaat een verklaring van geen bezwaar, een vaste eis voor aanstelling in deze functie.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Expertise is de kennisruggengraat van de NVWA. De medewerkers binnen de afdeling Expertise ontwikkelen, ontsluiten, borgen en delen de kennis die nodig is voor het toezicht op de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn, de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten en de handhaving van de natuurwetgeving. Wij zorgen ervoor dat NVWA-medewerkers en beleidsmakers over de juiste kennis op het juiste moment beschikken, zodat het toezicht en beleid effectief ingericht kan worden. We leveren op transparante wijze kwalitatief hoogstaande informatieproducten, die inzicht geven in de naleving van onze onder-toezicht-gestelden.

De afdeling Expertise werkt nauw samen met de afdeling uitvoering, andere toezichthouders en neemt deel aan Brusselse Gremia. Als spreekbuis van de gezaghebbende autoriteit verbinden we de buiten- met de binnenwereld en signaleren we risico’s intern en extern. Onze kennis halen we uit data van interne- en externe bronnen, gesprekken met departementen, EU, bedrijven /branches, (intern)nationale keuringsinstanties en belangenorganisaties. We werken, waar mogelijk, risicogericht, zodat we de capaciteit daar inzetten waar de risico’s het grootst zijn.

Binnen de afdeling expertise, domein natuur werk je binnen een klein team met betrokken vakinhoudelijke mensen. Ieder is expert op zijn/haar vakgebied, maar we kunnen elkaar onderling vervangen.  Vanuit onze toezichtstaak dragen we bij aan biodiversiteitsbehoud en versterking en verbetering van dierenwelzijn voor exotische dieren.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw E.A.E.M. (Esther) van Beurden, Manager Team Natuur en Bescherming

06-15138935

Mevrouw M. (Meriam) Wortel, Coördinerend specialistisch inspecteur

088-2233217

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Bevlogen Specialistisch Adviseur Retributies

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior businesscontroller

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Business-/Informatieanalist

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon