Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Expert huisvesting en faciliteiten

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 26 september Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer SG 19-88
 • Plaatsingsdatum 7 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Als expert huisvesting en faciliteiten ben jij binnen het Rijkskantoor KV7 de spin in het web op dat terrein. Kernwoorden voor jou zijn verbinden, dienstverlenend en vernieuwend. Precies dat is wat het werken binnen het team Facilitair en Huisvesting uitdagend en anders maakt. Geen dag is hetzelfde en de verscheidenheid aan aandachtsgebieden is groot.

Jij beschikt dan ook over een goed ontwikkeld gevoel voor het complexe speelveld waarin de huisvesting en de facilitaire dienstverlening zich bevinden en je kent de uitdagingen. Samen met collega’s werk je binnen het team Facilitair en Huisvesting (FH) aan deze uitdagingen. Als expert kun jij complexe projecten initiëren en hier de regie op voeren, en tegelijkertijd steek je ook graag zelf je handen uit de mouwen.

Je vervult in de ketenwerking op het bredere gebied van de bedrijfsvoering een verbindende rol. Je volgt en analyseert ontwikkelingen die van invloed zijn op het domein facilitair en huisvesting en vertaalt deze in voorstellen. Je doet dit in afstemming met je directe FH-collega’s, maar ook met andere collega’s binnen Bedrijfsvoering.

Een belangrijke ontwikkeling die binnen het departement speelt is de verbinding met de Belastingdienst. Vanuit een kaderstellende en toetsende rol moet deze verbinding uitgekristalliseerd worden. Dit doen we dit vanuit de samenwerking.

Jij bent iemand met veel energie en een echte teamplayer. Als team FH gaan we gezamenlijk uitdagingen aan en ondersteunen we elkaar waar nodig. Onze doelstelling? De bewoners van KV7 — binnen de geldende kaders — zo optimaal mogelijk ondersteunen en een inspirerende en comfortabele werkomgeving bieden.

Jouw taken

 • Je initieert, leidt en begeleidt projecten en/of trajecten en zorgt voor de afstemming tussen de verschillende betrokken partijen.
 • Je vervult binnen de ketenwerking een verbindende rol tussen de verschillende PIOFAH-domeinen.
 • Je draagt zorg voor en begeleidt de implementatie van veranderingen, onder andere ook bij flexibel werken en tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken.
 • Je volgt, evalueert en analyseert ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en facilitair en vertaalt deze in voorstellen voor nieuw of aangepast beleid.
 • Je legt vanuit een kaderstellende en toetsende rol de verbinding met de Belastingdienst en versterkt de samenwerking.
 • Je signaleert, analyseert en vertaalt mogelijkheden en/of de noodzaak tot innovatie en doet hiertoe ook concrete voorstellen.
 • Je adviseert het management op het terrein van FH.
 • Je zet de dienstverlening die specifiek voor FH geldt goed op de kaart, maar ook die van de bredere bedrijfsvoering, en je communiceert actief hierover naar de onze stakeholders en medewerkers.
 • Je schrijft notities en plannen van aanpak op over FH-onderwerpen.
 • Je adviseert directies over de mogelijkheden van facilitaire ondersteuning en huisvesting.
 • Je draagt zorg voor de implementatie van vernieuwingen.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op minimaal (post-)hbo+-niveau, bij voorkeur in het werkveld huisvesting en faciliteiten.
 • Je hebt ervaring in het facilitaire werkveld en je bent op de hoogte van de innovaties en trends binnen het facilitaire vakgebied.
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren van complexe en omvangrijke advies- en projectopdrachten.
 • Je hebt ervaring met verandertrajecten, specifiek in de rol van sparringpartner voor bestuur, directie en lijnmanagement.
 • Je hebt goede kennis van het rijkshuisvestingsstelsel en de rijksbrede kaders op gebied van huisvesting, en je bent goed in staat om deze kennis toe te passen op vraagstukken en activiteiten die gericht zijn op organisatieontwikkeling en duurzaamheid.
 • Je bent resultaatgericht en kunt goed plannen en organiseren.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je hebt een goed omgevingsbewustzijn en bent in staat snel een netwerk op te bouwen en te onderhouden, om zo de nodige informatie te vergaren en draagvlak te creëren.
 • Je bent een teamspeler en weet de energie van je collega's in te zetten om de gestelde doelen te realiseren.
 • Je beschikt over de volgende competenties: analyserend vermogen, overtuigingskracht, organisatiesensitiviteit, flexibiliteit, plannen en organiseren en innovatief handelen.
 • Je hebt een ondernemende instelling met bijbehorende netwerkkwaliteiten.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring op het gebied van Design, Build, Finance, Maintain en Operate (DBFMO).

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Functievervulling op interimbasis of via detachering is bespreekbaar.
 • We nemen je sollicitatie alleen in behandeling genomen als de bijlagen in Word of als pdf-bestand zijn opgemaakt.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering adviseert en ondersteunt het primaire proces van het ministerie van Financiën op het gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering/administratie en huisvesting (PIOFAH). Wij ondersteunen deze processen met professionele dienstverlening en voeren regie op de diensten die vanuit de shared service centra (SSC’s) worden geleverd. Daarbij bewaken we namens de interne opdrachtgever de kwaliteit en realisatie van de dienstverlening.

De directie Bedrijfsvoering biedt een inspirerende werkomgeving waar ruimte is voor professionaliteit, persoonlijke ontwikkeling en inclusiviteit. Hierbij hoort ruimte om te leren, te innoveren en te experimenteren met nieuwe kennis, nieuwe methoden en nieuwe samenwerkingsvormen. De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de eenheid Facilitair, Huisvesting, Inkoop en Financiën (FHIF), de eenheid Informatisering (I) en de eenheid Organisatie en Personeel (O&P).

Eenheid Facilitair, Huisvesting, Inkoop en Financiën
De eenheid Facilitair, Huisvesting, Inkoop en Financiën (FHIF) adviseert de leiding en het management van het departement. Zo vervullen wij een specifieke adviesrol op onze vier expertisegebieden en leveren wij vanuit het nieuwe team Bedrijfsvoeringservices integrale dienstverlening vanuit ketenregie. Daarnaast voeren wij regie op taken en opdrachten die zijn ondergebracht bij de shared service centra (SSC’s), expertisecentra en externe partijen.

Als partner in business zijn wij een gesprekspartner van de leiding van het departement en ondersteunen wij managers vanuit onze verschillende vakgebieden proactief bij de uitvoering van hun dagelijkse managementtaken. De behoefte om de kaderstellende/controlrol en de strategische adviesrol te versterken, heeft geleid tot flinke uitbreiding van de eenheid FHIF. We werken vanuit vier teams: Facilitair en Huisvesting, Financieel, CDI-office en Bedrijfsvoeringservices.

Er zijn een aantal trends die de komende jaren het FHIF-werkveld gaan bepalen. Het huidige tijdsgewricht wordt gekenmerkt door het verlangen naar meer kwaliteit, met een breed gevoelde noodzaak tot innovatie. Binnen de Haagse vierkante kilometer zien we een groei aan werkplekken voor ambtenaren, die bovendien ook bij een van de andere ministeries kunnen inloggen en werken.

De complexiteit in het werkveld en de afhankelijkheden tussen de verschillende PIOFAH-domeinen is in de afgelopen jaren verder toegenomen. De SSC’s zijn niet meer weg te denken binnen ons speelveld en kennen ieder hun eigen fase van volwassenheid. Ook zijn de rijksbrede contracten toegenomen en wordt de mate waarin wij deze contracten managen van steeds groter belang om oneigenlijke en inefficiënte inkoop te voorkomen. Dit vraagt om een grote mate van flexibiliteit en leervermogen van medewerkers. Een wendbare organisatie en medewerkers die een directiebrede focus hebben, zijn noodzakelijk.

In dit speelveld zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s die wendbaar, weerbaar en waardegedreven zijn. Die actief zijn in een krachtenveld van steeds wisselende, tijdelijke netwerken en partnerschappen, en de rol als verbinder kunnen vervullen met bijbehorende vaardigheden: onderhandelen, communiceren en verbinden.

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij — met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd — bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Job Zeestraten (teamcoördinator Facilitair en Huisvesting)

070-342 8910

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Silvana Koenders (HR adviseur)

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

IT-servicemanager

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior businesscontroller

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 20 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon