Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Expert huisvesting en faciliteiten

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 27 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer SG 20-55
 • Plaatsingsdatum 13 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als expert huisvesting en faciliteiten ben jij binnen het Rijkskantoor KV7 de spin in het web op dat terrein. Kernwoorden voor jou zijn: verbinden, dienstverlenend en vernieuwend. Precies dat is wat het werken binnen het team Facilitair en Huisvesting uitdagend en anders maakt. Vanwege de coronacrisis is ons vakgebied enorm actueel en volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Geen dag is hetzelfde en de verscheidenheid aan aandachtsgebieden is groot.

Jij beschikt dan ook over een goed ontwikkeld gevoel voor het complexe speelveld waarin de huisvesting en de facilitaire dienstverlening zich bevinden en je kent de uitdagingen. Samen met collega’s werk je binnen het team Facilitair en Huisvesting (FH) aan deze uitdagingen. Van jou als expert verwachten we dat je complexe projecten kunt initiëren en hier de regie op kunt voeren, maar dat je daarnaast ook je handen uit de mouwen steekt.

Je vervult in de ketenwerking op het bredere gebied van de bedrijfsvoering een verbindende rol. Je volgt en analyseert ontwikkelingen die van invloed zijn op het domein facilitair en huisvesting (FH) en vertaalt deze in voorstellen. Je doet dit in afstemming met je directe FH-collega’s, maar ook met andere collega’s binnen Bedrijfsvoering.

Een belangrijke ontwikkeling die binnen het departement speelt is de verbinding met de Belastingdienst. Vanuit een kaderstellende en toetsende rol moet deze verbinding verder uitgekristalliseerd worden. Dit doen we vanuit de samenwerking. Een andere zeer actuele ontwikkeling is de visievorming op de herziening van het huidige kantoorconcept naar aanleiding van de coronacrisis.

Je bent iemand met veel energie en een echte teamplayer. Als team FH gaan we gezamenlijk uitdagingen aan en ondersteunen we elkaar waar nodig. Onze doelstelling? De bewoners van KV7 — binnen de geldende kaders — zo optimaal mogelijk ondersteunen en een inspirerende en comfortabele werkomgeving bieden.

Jouw taken

 • Je initieert, leidt en begeleidt projecten en/of trajecten en zorgt voor de afstemming tussen de verschillende betrokken partijen.
 • Je vervult binnen de ketenwerking een verbindende rol tussen de verschillende PIOFAH-domeinen.
 • Je draagt zorg voor en begeleidt de implementatie van veranderingen, onder andere ook bij flexibel werken en tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken.
 • Je volgt, evalueert en analyseert ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en facilitair en vertaalt deze in voorstellen voor nieuw of aangepast beleid.
 • Je legt vanuit een kaderstellende en toetsende rol de verbinding met de Belastingdienst en versterkt de samenwerking.
 • Je signaleert, analyseert en vertaalt mogelijkheden en/of de noodzaak tot innovatie en doet hiertoe ook concrete voorstellen.
 • Je adviseert het management op het terrein van FH.
 • Je draagt zorg voor de strategische advisering over FH-onderwerpen in diverse interdepartementale gremia.
 • Je zet de dienstverlening die specifiek voor FH geldt goed op de kaart, maar ook die van de bredere bedrijfsvoering, en je communiceert actief hierover naar de onze stakeholders en medewerkers.
 • Je schrijft notities en plannen van aanpak over FH-onderwerpen.
 • Je adviseert directies over de mogelijkheden van facilitaire ondersteuning en huisvesting.
 • Je draagt zorg voor de implementatie van vernieuwingen.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op minimaal (post-)hbo+-niveau, bij voorkeur in het werkveld huisvesting en faciliteiten.
 • Je hebt ervaring in het facilitaire werkveld en je bent op de hoogte van de innovaties en trends binnen het facilitaire vakgebied.
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren van complexe en omvangrijke advies- en projectopdrachten.
 • Je hebt ervaring met verandertrajecten, specifiek in de rol van sparringpartner voor bestuur, directie en lijnmanagement.
 • Je hebt goede kennis van het rijkshuisvestingsstelsel en de rijksbrede kaders op gebied van huisvesting, en je bent goed in staat om deze kennis toe te passen op vraagstukken en activiteiten die gericht zijn op organisatieontwikkeling en duurzaamheid.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je hebt een goed omgevingsbewustzijn en bent in staat om snel een netwerk op te bouwen en te onderhouden om de nodige informatie te vergaren en draagvlak te creëren.
 • Je bent een teamspeler en weet de energie van je collega's in te zetten om de gestelde doelen te realiseren.
 • Je beschikt over de volgende competenties: analyserend vermogen, overtuigingskracht, organisatiesensitiviteit, flexibiliteit, plannen en organiseren en innovatief handelen.
 • Je hebt een ondernemende instelling met bijbehorende netwerkkwaliteiten.
 • Kennis en ervaring op het gebied van Design, Build, Finance, Maintain en Operate (DBFMO) is een pre.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De gesprekken worden gepland in de eerste week van november.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering adviseert en ondersteunt het primaire proces van het ministerie van Financiën op het gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering/administratie en huisvesting (PIOFAH). Wij ondersteunen deze processen met professionele dienstverlening en voeren regie op de diensten die vanuit de shared service centra (SSC’s) worden geleverd. Daarbij bewaken we namens de interne opdrachtgever de kwaliteit en realisatie van de dienstverlening.

De directie Bedrijfsvoering biedt een inspirerende werkomgeving waar ruimte is voor professionaliteit, persoonlijke ontwikkeling en inclusiviteit. Hierbij hoort ruimte om te leren, te innoveren en te experimenteren met nieuwe kennis, nieuwe methoden en nieuwe samenwerkingsvormen. De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de eenheid Facilitair, Huisvesting en Services (FHS), de eenheid Informatisering, de eenheid Organisatie en Personeel en de teams Financiën en CDI-office.

Eenheid Facilitair, Huisvesting en Services
De eenheid FHS adviseert de leiding en het management van het departement. Zo vervullen wij een specifieke adviesrol op de expertisegebieden Facilitair en Huisvesting en leveren wij vanuit het team Bedrijfsvoeringservices integrale dienstverlening vanuit ketenregie. Daarnaast voeren wij de regie op taken en opdrachten die zijn ondergebracht bij de SSC’s, expertisecentra en externe partijen.

Als partner in business zijn wij een gesprekspartner van de leiding van het departement en ondersteunen wij managers vanuit onze verschillende vakgebieden proactief bij de uitvoering van hun dagelijkse managementtaken.

Er zijn een aantal trends die de komende jaren het FHS-werkveld gaan bepalen. Het huidige tijdsgewricht wordt gekenmerkt door het verlangen naar meer kwaliteit, met een breed gevoelde noodzaak tot innovatie. Vanwege de coronacrisis zijn met name de vakgebieden Facilitair en Huisvesting enorm in ontwikkeling. De verwachting is dat de crisis de visie op huisvesting blijvend zal veranderen.

De complexiteit in het werkveld en de afhankelijkheden tussen de verschillende PIOFAH-domeinen, is in de afgelopen jaren verder toegenomen. De SSC’s zijn niet meer weg te denken binnen ons speelveld en kennen ieder hun eigen fase van volwassenheid. Dit vraagt om een grote mate van flexibiliteit en leervermogen van onze medewerkers. Een wendbare organisatie en medewerkers die een directiebrede focus hebben, zijn noodzakelijk.

In dit speelveld zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s die wendbaar, weerbaar en waardegedreven zijn. Die actief zijn in een krachtenveld van steeds wisselende, tijdelijke netwerken en partnerschappen. En die de rol als verbinder kunnen vervullen met bijbehorende vaardigheden: onderhandelen, communiceren en verbinden.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Job Zeestraten, Hoofd FHS

06-52761074

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsadviseur / directiesecretaris

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur informatiebeveiliging en privacy

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Hoofd Bedrijfsvoering Domeinen Roerende Zaken

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon