• Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 14
  €5.359 - €7.834 (bruto)
 • Onderwijs / opleiding
 • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 6 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IVHO-24-1052, Plaatsingsdatum: 31 mei 2024

Wij zijn de Inspectie van het Onderwijs. In het belang van ruim 4 miljoen leerlingen en studenten houden wij toezicht op het Nederlandse onderwijs. Want elke leerling en iedere student heeft recht op goed onderwijs. Daarom onderzoeken wij wat er goed gaat, wat er beter kan, en wat er beter móet. Van de kinderopvang tot en met het hoger onderwijs. Van de allerkleinsten tot de afgestudeerden. Effectief toezicht voor beter onderwijs is onze missie. Daar werken we aan met ongeveer 750 bevlogen professionals.

Als toezichthouder zijn en willen we een gezaghebbende autoriteit blijven op het gebied van de basisvaardigheden. Daarvoor is het cruciaal dat we voldoende inhoudelijke expertise hebben over taalonderwijs en rekenen-wiskunde en dat de inspecteurs adequaat zijn toegerust om het toezicht op de basisvaardigheden uit te voeren bij besturen en scholen/instellingen. Ook willen we de zichtbaarheid van de inspectie in het werkveld en de contacten met de wetenschap op het gebied van deze basisvaardigheden uitbouwen en inzetten voor de (verdere ontwikkeling van de) organisatie.

De basisvaardigheden taal, rekenen-wiskunde en burgerschap zijn een speerpunt in het toezicht van de inspectie. Om onze kennispositie over taal en rekenen-wiskunde te versterken en goed in de organisatie in te bedden, heeft de inspectie 2 bovensectorale expertisegroepen ingericht, voor Taal en Rekenen-wiskunde.

Voor deze expertgroepen zijn wij op zoek naar 2 experts: 1 voor de expertisegroep Taal en 1 voor de expertisegroep Rekenen-wiskunde. Inspecteurs van de verschillende directies (Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, mbo en Kennis) maken hiervan deel uit. Als expert ben je als specialist het boegbeeld van de inspectie op dit leergebied, zowel intern als extern.

Wat ga je doen?

 • Aansturen van de boven sectorale expertisegroep Rekenen-wiskunde waarmee je in gezamenlijkheid jaarlijks een activiteitenplan formuleert en (tussentijds) evalueert.
 • Samen met de leden van de bovensectorale expertisegroep bijdragen aan effectief toezicht op rekenen-wiskundeonderwijs. Met als doel een richtinggevende bijdrage leveren aan effectief reken-wiskundeonderwijs aan leerlingen en studenten (afgestemd op de verschillende leerlingenpopulaties).
 • Leiden van bovensectorale stelselonderzoeken en bijdragen aan het (door)ontwikkelen van het stelsel- en instellingstoezicht (strategie, onderzoekskader, stelselonderzoek en -interventies) op het gebied van de basisvaardigheden en in het bijzonder het onderwijs in rekenen-wiskunde.
 • Planmatig en gestructureerd opzetten, uitbouwen en onderhouden van een extern (wetenschappelijk) netwerk met experts, lectoren en hoogleraren op het gebied van (onderwijs in) rekenen-wiskunde. Je onderhoudt ook de contacten met het ministerie van OCW over deze domeinen.
 • De zichtbaarheid van de werkzaamheden van de inspectie vergroten op het gebied van het toezicht op de basisvaardigheden en in het bijzonder van rekenen-wiskunde.
 • De kennis vanuit de expertrol en als vertegenwoordiger van de inspectie deel je in de gesprekken met partners in je netwerk om de kwaliteit van rekenen-wiskundeonderwijs te verbeteren. Daartoe verwerf je draagvlak en verdedig je ideeën en visie.
 • Zorgen voor interne kennisuitwisseling en kennisborging, met name in relatie tot de bovensectorale doorgaande lijnen.
 • Voorstellen doen voor de professionalisering van (nieuwe) inspecteurs (bovensectoraal en sectoraal).
 • Klankbord zijn voor het managementteam van de inspectie en het geven van gevraagd en ongevraagd strategisch en inhoudelijk advies aan een managementteam of aan een sectordirecteur.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Inspectie van het Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De missie van de Inspectie van het Onderwijs is dan ook: effectief toezicht voor beter onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs analyseert jaarlijks op afstand de gegevens van elke school om te zien of er risico's zijn. Daarnaast doen wij ten minste één keer per vier jaar uitgebreid onderzoek op locatie bij ieder bestuur en zijn scholen. Dit vierjaarlijkse onderzoek begint bij de schoolbesturen, want zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.

Talent als basis, diversiteit als kracht
De Inspectie van het Onderwijs is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen.

Contact

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Vera Schilperoort, adviseur werving en selectie, vanaf 10 juni 2024

06-27336053

Edith Rijlaarsdam, adviseur werving en selectie, tot 10 juni 2024

06-57499672

Solliciteren?

Inspectie van het Onderwijs nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Expert Taal

Inspectie van het Onderwijs
 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 14
  €5.359 - €7.834 (bruto)

Analist hoger onderwijs/middelbaar beroepsonderwijs

Inspectie van het Onderwijs
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 10
  €3.091 - €4.921 (bruto)

Jurist handhaving

Rijkswaterstaat
 • Rotterdam (Laan op Zuid)
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 10,schaal 11
  €3.404 - €6.110 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon