Extern lid Audit Committee

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 1
 • Maand­salaris €8.165 - €10.870
 • Salaris­niveau schaal 18
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 20 oktober
 • Vacaturenummer 46603
 • Plaatsingsdatum 7 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Met 50 locaties verspreid over het land en een personeelsbestand van 16.000 medewerkers is DJI een van de grootste overheidsorganisaties van Nederland. Jaarlijks stromen er ruim 37.000 nieuwe justitiabelen in.

Dit betekent dat DJI naast het insluiten van mensen ook verantwoordelijk is voor hun dagelijkse verzorging. Medewerkers van DJI werken dus met elke doelgroep op een andere manier aan de voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Want maatwerk is nodig. Volwassen gedetineerden biedt DJI bijvoorbeeld structuur, houvast en hulp. DJI helpt jongeren weer op de rails door ze de nodige bagage mee te geven. Voor vreemdelingen, die binnenkort Nederland moeten verlaten, zorgt DJI dat samenwerkingspartners alle ruimte krijgen om de uitzetting zo goed mogelijk voor te bereiden.

Onze medewerkers zijn de belangrijkste factor in de beïnvloeding van de aan hun zorg toevertrouwde personen. Om op een professioneel betrokken wijze invulling te kunnen geven aan de dagelijkse begeleiding, bewaking, behandeling en verzorging van justitiabelen stelt de organisatie hoge voorwaarden en eisen aan zowel kerncompetenties als het gedrag van haar medewerkers. Onze kernwaarden zijn: betrouwbaar, deskundig, respectvol en mensgericht

Auditcommittee DJI

Het Auditcommittee DJI (AC DJI) is in 2014 ingesteld met als taak om de dienstleiding van DJI in haar verantwoordelijkheid voor het beheer van DJI te adviseren op in ieder geval de volgende terreinen:
 

 • Strategische reflectie op de besturing en beheersing van DJI.
 • De inrichting en werking van het stelsel van intern toezicht binnen DJI.
 • Het borgen van de kwaliteit van bedrijfsvoering (waaronder de beheersing van de primaire processen en de werking van de planning- en control cyclus), inclusief de jaarverantwoording en de financiële verslaggeving.
 • De regie op het auditbeleid.
 • Het risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan.


De adviezen van het AC DJI worden schriftelijk door de secretaris vastgelegd (via het verslag van de vergaderingen) en aangeboden aan de dienstleiding van DJI. De beslissingen die de dienstleiding neemt op basis van deze adviezen, worden ook schriftelijk vastgelegd en teruggekoppeld aan het AC DJI. Het AC DJI bestaat uit de Directeur-Generaal DJI (DG DJI) en plaatsvervangend DG DJI, zes interne leden, minimaal drie externe leden en een vertegenwoordiging van de Auditdienst Rijk (ADR).

Het AC DJI heeft minimaal vier bijeenkomsten per jaar, waarvan één bijeenkomst met een actueel thema en relevant werkbezoek. De bijeenkomsten vinden over het algemeen doordeweeks in de namiddag plaats in Den Haag en duren ongeveer anderhalf uur. Hierdoor is deelname aan het AC te combineren met een fulltime functie.

LET OP:
 

 • Benoemingstermijn is drie jaar. Er is een herbenoeming mogelijk met drie jaar.
 • Minimaal vier fysieke bijeenkomsten waarvan één themabijeenkomst met werkbezoek.
 • Bijeenkomsten vinden doordeweeks plaats in de namiddag, waardoor dit goed is te combineren met een fulltimebaan.
 • Salaris is 3% van schaal 18 (trede 10) wat neerkomt op €326,10 per bijeenkomst.
 • Ruime bestuurlijke ervaring in een grote (uitvoerings) organisatie.
 • Ruime kennis en (advies) ervaring op het gebied van HR.
 • Ruime kennis van besluitvormingsprocessen.
 • Ruime ervaring met verandermanagement en organisatievraagstukken.
 • Kennis van en ervaring met risicomanagement en auditbeleid.
 • Natuurlijk vorm kunnen geven van de relatie met de interne stakeholders.
 • Een kritische gesprekspartner, iemand die stevig in de schoenen staat en discussies aangaat.
 • Ervaring als lid of voorzitter met een toezicht functie (RvC/RvT) of andere advies- of auditcommissie(s) is een pré.
 • Het is een pré wanneer je in staat bent complexe discussie goed te sturen en samen te vatten zonder per definitie naar consensus te streven en verbindende kwaliteiten om te borgen dat iedere deelnemer zich gehoord en gerespecteerd voelt.
 • Salaris­niveau schaal 18
 • Maand­salaris Min €8.165 Max. €10.870 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 3 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 1
 • Maximaal aantal uren per week 1
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


LET OP:

 • Benoemingstermijn is drie jaar. Er is een herbenoeming mogelijk met drie jaar.
 • Minimaal vier fysieke bijeenkomsten waarvan één themabijeenkomst met werkbezoek.
 • Bijeenkomsten vinden doordeweeks plaats in de namiddag, waardoor dit goed is te combineren met een fulltimebaan.
 • Salaris is 3% van schaal 18 (trede 10) wat neerkomt op €326,10 per bijeenkomst.????

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De stafdirectie Audit en Concern control is verantwoordelijk voor het ondersteunen en adviseren van de hoofddirectie in haar sturing van de onderdelen van de DJI-organisatie en in haar opdrachtnemersrol richting het departement. Zij zorgt voor een onafhankelijke borging van de audit en control en is ‘het geweten’ van de hoofddirectie.

De stafdirectie stuurt op een professionele inrichting van de financiële en kritische processen van DJI. Het gaat onder meer om het verkrijgen van voldoende financiële middelen, het afleggen van verantwoording over de doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van middelen en van de uitvoering bij de overeengekomen managementafspraken.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw S. Brom, hoofd Audit

06-21942389

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw H. Sissing, corporate recruiter DJI

06-15454158

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Extern lid Audit Committee

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 1
 • Salaris­niveau schaal 18
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Extern lid Audit Committee

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 1
 • Salaris­niveau schaal 18
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Business controller

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon