• Den Haag
 • Universitair Master
 • 3 uur
 • schaal 18
  €8.287 - €11.033 (bruto)
 • Auditing / accountancy, Financieel / economisch, ICT, Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 29 mei 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: SG 24-95, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

“Het Audit Committee Financiën is een adviesorgaan waarin je spart met de ambtelijke top van het ministerie over belangrijke thema’s en dilemma’s. Het ministerie staat voor grote uitdagingen en het is erg interessant om vanuit je externe ervaringen hierover mee te denken en te adviseren.” – Extern lid Audit Committee Financiën.

Een impactvolle rol als extern lid van het Audit Committee (AC) om de bestuursraad van het ministerie van Financiën te adviseren. Want een extern lid met een blik van buiten kijkt nét weer anders naar risico’s en dilemma’s dan wijzelf en dat is altijd goed voor een organisatie. Naast jou bestaat het AC uit drie andere externe leden, de voltallige bestuursraad en een directeur van de Auditdienst Rijk. Ook is er een open stoel voor de Algemene Rekenkamer. De secretaris-generaal van het ministerie is voorzitter van het AC.

We komen vier keer per jaar bij elkaar. Het AC is een adviesraad en adviseert, met jouw waardevolle inbreng en frisse blik als extern lid, de ambtelijke top van het ministerie van Financiën. Dit doen we op in ieder geval de volgende gebieden:

 • de kwaliteit van de bedrijfsvoering, inclusief de financiële verslaglegging;
 • strategische ICT en personeel;
 • het risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan.

Met een constructief-kritische blik bereid je vergaderingen voor en bespreek je bijvoorbeeld het jaarverslag van Financiën aan de hand van mogelijke risico’s. De reguliere vergaderingen van het AC worden afgewisseld met informelere activiteiten. Zo leg je bedrijfsbezoeken af en neem je deel aan kleinschaligere themasessies met de betrokken directeuren-generaal, directeuren of andere personen.

We vinden de vertegenwoordiging van verschillende vakdisciplines en bijbehorende deskundigheid belangrijk, zoals financieel/economisch, control, auditing, governance, risicomanagement, ICT en gedrag/cultuur. Daarbij streven we naar een diverse en evenwichtige samenstelling van het AC, vanuit het perspectief van gender, achtergrond en persoonlijkheid.

Wil je eerst nog even verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Geert Beekhuis, directeur Financieel-Economische Zaken, via [email protected].

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het risicomanagement en probleemoplossend vermogen van het ministerie van Financiën zijn mede door het Audit Committee (AC) volop in ontwikkeling. In het AC worden diverse onderwerpen behandeld zoals informatiebeveiliging, de Algemene verordening gegevensbescherming, personeelsbeleid, cultuur Belastingdienst, toezicht op De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten, de bedrijfsvoeringsparagraaf uit het jaarverslag en de voortgang van de aanpak onvolkomenheden, geconstateerd door de Algemene Rekenkamer. Om te zorgen voor meer interactiviteit halen we bijvoorbeeld ook thema’s uit de rapporten van de Algemene Rekenkamer en Auditdienst Rijk. Dan vertelt iemand die er verstand van heeft er kort iets over en legt de dilemma’s voor.

Tevens kijken we naast bedrijfsvoeringsonderwerpen steeds vaker naar mogelijke strategische problemen. Een directoraat-generaal kan bijvoorbeeld aangeven dat er een risico is in de haalbaarheid van uitvoering van de fiscale wet- en regelgeving: er zijn vaak allerlei politieke wensen, maar kunnen wij het wel aan?

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Geert Beekhuis, directeur Financieel-Economische Zaken

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wim van Groeningen, Secretaris Audit Committee

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Trainee financial audit (WO)

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Trainee

Business Controller

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur medezeggenschap

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon