Extern lid audit committee

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur De benoeming is initieel voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging
 • Uren per week 2
 • Maand­salaris €8.287 - €11.033
 • Salaris­niveau schaal 18
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 22 april Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer IW FIB 24-027
 • Plaatsingsdatum 30 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Audit Committee IenW

Het Audit Committee (AC) adviseert de bestuursraad van het ministerie op 3 belangrijke gebieden: de kwaliteit van de bedrijfsvoering en financiële verslaglegging, de regie op het auditbeleid en het risicomanagementbeleid.

Het AC bestaat uit de ambtelijke top en 3 onafhankelijke externe leden, de directeur Financieel-Economische Zaken en de Auditdienst Rijk (ADR). De Algemene Rekenkamer (AR) sluit ook aan. De Secretaris-Generaal van IenW is de voorzitter van het AC.

Het AC komt vier keer per jaar bij elkaar, meestal in maart, juni, oktober en december. Op elke agenda staat een concernoverview op basis waarvan de stand van zaken wordt besproken en advies wordt gegeven over verbeterpunten. Daarbij worden ook de rapportages van de ADR en de AR geagendeerd en besproken. Daarnaast worden een aantal actuele onderwerpen of strategische vraagstukken geagendeerd, zoals de beheersing van projecten in het algemeen of van specifieke projecten en onderwerpen die uit risicoanalyses naar voor komen.

Een belangrijke voorwaarde die wordt gesteld aan de externe leden van het Audit Committee is dat zij onafhankelijk zijn van IenW en voldoende afstand hebben tot de beleidsterreinen en uitvoeringsorganisaties van IenW.

Taken externe leden
De uitoefening van het lidmaatschap van het AC van IenW vraagt een kritische betrokkenheid. Externe leden dragen bij aan verbreding van inzichten en zijn daarmee sparringpartner voor het departement. Zij hebben de volgende taken (zie ook Regeling audit committees van het Rijk):

 • adviseren over het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de financiële verslaggeving;
 • adviseren over risicomanagement en de uitkomsten daarvan;
 • adviseren over de regie op het auditbeleid;
 • adviseren over specifieke thema’s die de bedrijfsvoering van IenW aangaan.

De externe leden van het AC van IenW dragen vanuit hun achtergrond en ervaring bij aan de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering in brede zin binnen IenW. Zij dragen er aan bij dat publieke middelen doelmatig en rechtmatig worden ingezet en dat onvolkomenheden worden opgelost. De externe leden vormen een klankbord voor de bestuursraad en nemen een perspectief van buiten mee. Met een constructief-kritische blik dragen deze leden bij aan het herkennen van risico's en het reflecteren op de ontwikkeling van onze organisatie.

Diverse vakdisciplines zijn vertegenwoordigd in het AC, zoals financieel/economisch, control, auditing, governance, risicomanagement, ICT en gedrag/cultuur.

Ter voorbereiding op de vergaderingen nemen de leden goede kennis van de agendastukken, zoals een concernoverview en toezichtrapportages en rapporten van de ADR en AR. Tevens nemen de externe leden deel aan een vooroverleg waar nadere toelichting wordt gegeven en meer informatie ingewonnen kan worden. Incidenteel worden er aanvullende gesprekken gevoerd met betrokkenen of een werkbezoek of themasessie gepland.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jan-Hendrik Dronkers, Secretaris-Generaal via secretariaat:

06 - 52596225

Marc Konings, directeur FEZ

06 – 53578872

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Alexander Wielemaker, adviseur Werving en Selectie

06 - 24773591

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur corporate communicatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Data engineer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur algemeen strategisch advies

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 6 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon