Facilitair manager Alphen aan den Rijn

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Alphen aan den Rijn
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 27 januari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 7884
 • Plaatsingsdatum 12 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Van maaltijden voor gedetineerden tot een nieuwe fietsenstalling voor de medewerkers van de gevangenis. En van de aanplant van nieuwe hagen tot de inrichting van een werkomgeving op een kantoor van Justitie. Gaat het om huisvestings- en facilitaire projecten bij de Dienst Justitiële Inrichtingen en andere rijksdiensten, dan is het Facilitair Bedrijf de dienstverlener. Voor jou als facilitair manager is hier een sleutelrol weggelegd: je draagt op tactisch niveau bij aan de doorontwikkeling van onze organisatie.


Het Facilitair Bedrijf Dienst Justitiële Inrichtingen (FB DJI) bestaat nu vier jaar en de organisatie staat. Tijd voor de volgende stap: die van krachtige doorontwikkeling. Grijp je kans om daar je stempel op te drukken! Jij bent namelijk eindverantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening in de penitentiaire inrichting Alphen aan den Rijn. Wat speelt er op de locatie, welk beleid is hierop van toepassing en hoe vertaal je dat naar de werkvloer? Jij houdt het overzicht en bewaakt de budgetten. En je zorgt dat alle operationele processen – of het nu gaat om het verwisselen van een peertje in een cel of de nieuwbouw van een modern entreegebouw – op rolletjes lopen en voldoen aan de wet- en regelgeving.


Voor de locaties die jij onder je hoede hebt, draag je – mede vanuit het gezichtspunt van de klant – bij aan de totstandkoming van de (meerjaren)onderhouds- en vervangingsplannen. En je maakt hierover afspraken met externe dienstverleners, zoals aannemers en toeleveranciers. Hierin werk je nauw samen met onder andere het Rijksvastgoedbedrijf. Maar er spelen natuurlijk ook veel ad-hoczaken op het gebied van huisvesting, onderhoud en facilitaire diensten. Planningtechnisch soms een hele uitdaging, maar dat snelle schakelen tussen planningen en de uiteenlopende projecten maakt het voor jou juist boeiend.


Je hebt de drive om bij alles wat we doen te onderzoeken hoe het een volgende keer beter kan. Of het nu gaat om planning, uitvoering of resultaat. Zo coach je dan ook jouw 28 medewerkers. Dit zijn bijvoorbeeld de mensen van de technische dienst en medewerkers services. Je stuurt ze aan en motiveert ze om elke dag opnieuw het beste uit zichzelf te halen. Ook neem je de personeelstaken voor je rekening: dit zijn bijvoorbeeld functioneringsgesprekken en de werving en selectie van nieuwe medewerkers.


Over de financiële aspecten en natuurlijk over alle onderwerpen op facilitair en huisvestingsgebied adviseer je het management van FB DJI en de vestigingsdirecteuren. Om onze organisatie naar een hoger niveau te tillen, trek je ook veel op met de achttien andere facilitair managers verspreid over het land. Jullie houden nauw contact en zien elkaar regelmatig bij verschillende overleggen. Staan er beleidszaken op de agenda, dan bespreken jullie hoe jullie deze kunnen vertalen naar de locaties en vervolgens implementeren. Tijdens intervisiebijeenkomsten sparren jullie over wat er op facilitair gebied in het land leeft en wisselen jullie ervaringen uit om zo van elkaar te leren en elkaar scherp te houden.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma facilitymanagement of hoge hotelschool.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het leiden van teams en projecten.
 • Je hebt kennis van de ontwikkelingen op facilitair en technisch gebied.
 • Je hebt het liefst al kennis van ontwikkelingen op het gebied van facilitymanagement binnen de Rijksoverheid.
 • Je kunt processen goed coördineren.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je bent een kei in samenwerken en weet verschillende partijen met elkaar te verbinden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.756 Max. €4.430 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.
 • De functie is voor de duur van twee jaar, met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Shared Service Center DJI
Het Shared Service Center van de Dienst Justitiële Inrichtingen (SSC DJI) is de uitvoeringsorganisatie van DJI. Het SSC DJI is verantwoordelijk voor de uitvoering van het DJI-beleid voor alle DJI-inrichtingen en -vestigingen. Het SSC DJI is er om de ondersteunende processen op het gebied van personeel en organisatie, financieel beleid en beheer, rechtmatig inkopen van goederen en diensten, facilitaire dienstverlening en uitvoering van DJI-brede projecten en programma’s te beheren, uit te voeren en hierover te adviseren. Het SSC is er niet alleen voor DJI en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), maar ook voor organisaties die vallen onder andere departementen.


Facilitair Bedrijf DJI
Gaat het om facilitaire dienstverlening, dan kent het Rijk vier concerndienstverleners facilitymanagement. Naast DJI zijn dit de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en FMHaaglanden. Onder deze dienstverleners zijn de rijksdiensten verdeeld. Het Facilitair Bedrijf (FB) DJI is dé facilitaire dienstverlener voor specialties, zoals penitentiaire inrichtingen, en kantoorlocaties van het ministerie van JenV en enkele andere rijksdiensten. En het leuke is: het aantal door ons te servicen panden groeit nog steeds. Voor jou als facilitair manager zijn er dus volop kansen om je stempel te drukken op de doorontwikkeling van onze organisatie.

Het FB DJI bestaat uit twee afdelingen: Dienstverlening en Regie Advies en Projecten. Jij valt onder de afdeling Dienstverlening.


Afdeling Dienstverlening
De hoofdtaken van de afdeling Dienstverlening zijn:

 • Sturen op de dienstverlening aan klanten als het gaat om de inrichting van de werkprocessen en het afhandelen van klantcontacten in het klantcontactcentrum.
 • Adequate facilitaire producten en diensten leveren ter ondersteuning van het primaire proces van de verschillende onderdelen van het ministerie van JenV.
 • Het borgen van de verwevenheid van de facilitaire dienstverlening met het primaire proces.
 • Het coördineren en monitoren van werkzaamheden van facilitaire leveranciers.
 • Producten leveren en diensten uitvoeren conform de producten- en dienstencatalogus.
 • De dienstverlening in de praktijk uniformeren en harmoniseren voor alle locaties en panden, en de processen efficiënt inrichten.
 • Het optreden als eerste aanspreekpunt voor de klant en gebruiker op het gebied van facilitaire dienstverlening (accountrol).

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer R. van Tiel, manager Dienstverlening Facilitair Bedrijf

06-50050526

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker techniek

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 29 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker technische dienst

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 5,schaal 6
 • Reageren voor 29 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager operations finance

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon