Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Facilitiar Manager, flexibele schil

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op vast
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.683 - €4.313
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 27 september Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 2446
 • Plaatsingsdatum 6 september 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Van maaltijden voor gedetineerden tot een nieuwe fietsenstalling voor de medewerkers van de gevangenis. En van de aanplant van nieuwe hagen tot de inrichting van een werkomgeving op een kantoor van Justitie. Gaat het om huisvestings- en facilitaire projecten bij de Dienst Justitiële Inrichtingen en andere rijksdiensten, dan is het Facilitair Bedrijf de dienstverlener. Voor jou als facilitair manager is hier een sleutelrol weggelegd: je draagt op tactisch niveau bij aan de doorontwikkeling van onze organisatie.  

Facilitair Bedrijf Dienst Justitiële Inrichtingen (FB DJI) bestaat nu drie jaar en de organisatie staat. Tijd voor de volgende stap: dat van krachtige doorontwikkeling. Grijp je kans om daar je stempel op te drukken! Jij bent namelijk eindverantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening in de penitentiaire inrichtingen en andere locaties. Welke precies? Het leuke is dat dit wisselt. Jij bent onze zogenoemde flexibele schil, wat inhoudt dat je voor kortere of langere tijd een of meerdere projecten of locaties onder je hoede hebt.

Wat speelt er op de locatie, welk beleid is hierop van toepassing en hoe vertaal je dat naar de werkvloer? Jij houdt het overzicht en bewaakt de budgetten. En je zorgt dat alle operationele processen – of het nu gaat om het verwisselen van een peertje in een cel of de nieuwbouw van een modern entreegebouw – op rolletjes lopen en voldoen aan de wet- en regelgeving. Je werkt mee aan het opstellen van (meerjaren)onderhouds- en vervangingsplannen en maakt hierover afspraken met externe dienstverleners, zoals aannemers en toeleveranciers.Hierin werk je nauw samen met onder andere het Rijksvastgoedbedrijf. Maar er spelen natuurlijk ook veel ad hoc-zaken op het gebied van huisvesting, onderhoud en facilitaire diensten. Planningtechnisch soms een hele uitdaging, maar dat snelle schakelen tussen planningen en de uiteenlopende projecten maakt het voor jou juist boeiend.

Je hebt de drive om bij alles wat we doen te onderzoeken hoe het – of het nu gaat om planning, uitvoering of resultaat – een volgende keer beter kan. Daarover adviseer je het management van FB DJI en de vestigingsdirecteuren. Om onze organisatie naar een hoger niveau te tillen, trek je ook veel op met de achttien andere facilitair managers verspreid over het land. Jullie houden nauw contact en zien elkaar regelmatig bij verschillende overleggen. Staan er beleidszaken op de agenda, dan bespreken jullie hoe jullie deze kunnen vertalen naar de locaties en vervolgens implementeren. Tijdens intervisiebijeenkomsten sparren jullie over wat er op facilitair gebied in het land leeft en wisselen jullie ervaringen uit om van elkaar te leren en elkaar scherp te houden.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma facility management of hoge hotelschool.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het leiden van teams en projecten.
 • Je hebt kennis van de ontwikkelingen op facilitair en technisch gebied.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van ontwikkelingen op het gebied van facility management binnen de Rijksoverheid.
 • Je kunt processen goed coördineren.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je bent een kei in samenwerken en weet verschillende partijen met elkaar te verbinden.
 • Je bent bereid om op verschillende locaties te werken en daarvoor te reizen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.683 Max. €4.313 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op vast
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • De functie is voor de duur van twee jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of mobiliteitsadviseur en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Shared Service Center DJI
Shared Service Center (SSC DJI) is de uitvoeringsorganisatie van DJI. Het SSC DJI is verantwoordelijk voor de uitvoering van het DJI-beleid ten behoeve van alle DJI-inrichtingen en –vestigingen. Het SSC DJI is er om de ondersteunende processen op het gebied van personeel en organisatie, financieel beleid en beheer, rechtmatig inkopen van goederen en diensten, facilitaire dienstverlening en uitvoering van DJI-brede projecten en programma’s te beheren, uit te voeren en hierover te adviseren. Het SSC is niet alleen voor DJI en het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar ook voor organisaties vallend onder andere departementen.

Facilitair Bedrijf Dienst Justitiële Inrichtingen
Gaat het om facilitaire dienstverlening, dan kent het rijk vier concerndienstverleners facility management. Naast DJI zijn dit de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en FMHaaglanden. Onder deze dienstverleners zijn de rijksdiensten verdeeld. Het Facilitair Bedrijf Dienst Justitiële Inrichtingen (FB DJI) is dé facilitaire dienstverlener voor specialties en kantoorlocaties van het ministerie van Justitie en Veiligheid en enkele andere rijksdiensten. En het leuke is: het aantal door ons te servicen panden groeit nog steeds en dat duurt naar verwachting tot 2021. Voor jou als facilitair manager zijn er dus volop kansen om je stempel te drukken op de doorontwikkeling van onze organisatie.
Het FB DJI bestaat uit twee afdelingen: Dienstverlening en Regie Advies en Projecten (RAP). De functie van facilitair manager valt onder de afdeling Dienstverlening.

Afdeling Dienstverlening
De hoofdtaken van de afdeling Dienstverlening zijn:
• Sturen op de dienstverlening aan klanten als het gaat om de inrichting van de werkprocessen en het afhandelen van klantcontacten in het klantcontactcenter.
• Adequate facilitaire producten en diensten leveren ter ondersteuning van het primaire proces van de verschillende onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
• De verwevenheid van de facilitaire dienstverlening met het primaire proces borgen.
• Werkzaamheden van facilitaire leveranciers coördineren en monitoren.
• Producten leveren en diensten uitvoeren conform de producten- en dienstencatalogus.
• De dienstverlening in de praktijk uniformeren en harmoniseren voor alle locaties en panden, en de processen efficiënt inrichten.
• Eerste aanspreekpunt voor de klant en gebruiker op het gebied van facilitaire dienstverlening (accountrol).

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J.B. Mors, manager Facilitair Bedrijf

06-50050504

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, afdeling Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Facilitair medewerker services

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Grave
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 20 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Medewerker Bureau Managementondersteuning

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Technisch beheerder - Beheerder Skype for business

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon