• Utrecht  -  route
 • MBO - 4
 • 24 - 32 uur
 • schaal 8
  €3.275 - €4.396 (bruto)
 • Techniek / productie
 • Solliciteer voor 30 juli 2024
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 539522, Plaatsingsdatum: 2 juli 2024

We zijn op zoek naar een farmaceutisch consulent om ons team te versterken (24-32 uur).

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) is een van de vier divisies van het DefensieOndersteuningscommando. De DGO ondersteunt de operationele commando’s en draagt bij aan de inzetbaarheid van militairen. Hiervoor bieden we eerste- en tweedelijnszorg, opleidingen en logistieke ondersteuning. Ook ondersteunen we de zorg (inclusief voorbereidingen en nazorg) die de operationele commando’s leveren bij inzet.

Het Centraal Militair Hospitaal (CMH) behandelt actief dienende militairen, waarbij het doel is dat de patiënt na behandeling weer in staat is het fysiek zware beroep van militair uit te voeren. We onderscheiden ons als ziekenhuis door een focus op de belangen van zowel de patiënt als de krijgsmacht. Dat is zichtbaar in korte toegangstijden, gegarandeerde opvang voor militaire- en burgerslachtoffers in het calamiteitenhospitaal (samen met het UMC Utrecht), operationele bloedvoorziening, specifiek militaire gezondheidszorgexpertise, inzetbaarheidsadvisering en direct uitzendbare medisch specialistische capaciteit. In ons ziekenhuis hebben we tijd en aandacht voor onze patiënten en voor elkaar. Bovendien is het werk afwisselend en zijn er veel mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Het CMH is lid van de NVZ en werkt op basis van een strategische alliantie samen met het UMC Utrecht.

"De werkzaamheden worden verricht binnen de Medicatie Verificatie, onderdeel van het Cluster Medisch Facilitaire Dienst ressorterend onder Centraal Militair Hospitaal (CMH) die hiërarchisch deel uitmaakt van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) dat ressorteert onder Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Het CMH heeft tot doel het verlenen van tweedelijns geneeskundige zorg aan militairen dan wel burgers en hoog-risicoberoepen middels machtiging. Het CMH is gevestigd in Utrecht en in alliantie verbonden met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Het CMH biedt gegarandeerde opvangcapaciteit voor zieke en gewonde repatrianten (role 4 functie). Met de Militaire Bloedbank (MBB) is het CMH systeem- en ketenverantwoordelijk voor de operationele bloedvoorziening van Defensie.

De Medicatie Verificatie van het Cluster Medisch Facilitaire Dienst heeft als doel de gezondheidszorg van Defensie en de tweedelijns zorg in het bijzonder te ondersteunen met specialistische expertise en kwalificaties. De werkzaamheden worden verricht onder verantwoordelijkheid van de Ziekenhuisapotheker.

Functionaris is belast met de dagelijkse werkzaamheden van een spreekuur met militaire patiënten ingestuurd door een medisch specialist vooraf aan de pre operatieve screening en ter voorbereiding op de klinische opname van de patiënt in zowel de polikliniek en kliniek (aan het bed). Daarnaast geeft functionaris voorlichting aan en adviseert militaire patiënten over geneesmiddelengebruik en gezondheid. Verder is functionaris belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling, uitvoering en advisering van beleid voor farmaceutische patiëntenzorg en medicatieveiligheid in de apotheek en het verrichten van onderzoek en uitvoeren van activiteiten met betrekking tot farmaceutische patiëntenzorg en medicatieveiligheid. Tenslotte is functionaris belast met het optreden als trekker en aanstuurder van een project en het hiertoe initiëren, opzetten, uitvoeren en evalueren van acties/projecten op het gebied van farmaceutische patiëntenzorg en medicatieveiligheid. 

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.
Bij het Ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Mevr. S Hutjens-Groenendal, Hoofd Dag Behandelcentrum

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Mevr. CCJ de Geus-de Cock

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medisch Instrument Technicus

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • MBO
 • 38
 • schaal 8
  €3.275 - €4.396 (bruto)

Front Office Balie Medewerker

Ministerie van Defensie
 • Stroe
 • MBO
 • 38
 • schaal 5
  €2.779 - €3.504 (bruto)

Medewerker zorgadministratie

Ministerie van Defensie / DOSCO / DGO
 • Utrecht
 • MBO
 • 32-38
 • schaal 7
  €2.890 - €4.005 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon