Financieel adviseur

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.811 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 9, schaal 10, schaal 11
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 1 maart
 • Vacaturenummer 63976984
 • Plaatsingsdatum 17 december 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een veelzijdige baan? Die heb je zeker als financieel adviseur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanuit jouw standplaats in Den Haag krijg je namelijk een unieke inkijk in een breed spectrum aan financieel-administratieve processen voor het departement én alle bijbehorende internationale posten.

Adviseren, uitvoeren en controleren. Als financieel adviseur doe je het allemaal. Je draagt bij aan een adequate administratie, de rechtmatigheid van verplichtingen en uitgaven én je bevordert een doelmatige inzet van middelen. Op deze gebieden ben je een belangrijke adviseur en ondersteuner van de dossierhouders, de controller en het afdelingshoofd, waaraan je ook verantwoording aflegt. Van de concerncontroller financieel-economische zaken (FEZ) krijg je functionele aanwijzingen, kaders en instructies als basis voor de werkzaamheden.

Je adviseert en denkt proactief mee bij de invulling van activiteiten in het kader van ontwikkelingssamenwerking, bij de opstelling en uitwerking van beoordelingsmemoranda en bij de coördinatie van de programmabudgetten van onze posten in het buitenland. Ook draag je samen met de controller zorg voor het managementcontrolsysteem: interne monitoring als het gaat om de jaarplancyclus, projectrapportages en het uitvoeringsgesprek. Daarnaast ondersteun je de dossierhouders vanuit de budgettaire invalshoek over bijvoorbeeld de Nederlandse bijdragen aan internationale financiële instellingen als de Wereldbank en de African Development Bank. Een groot deel van de Nederlandse uitgaven aan officiële ontwikkelingshulp loopt via deze instellingen. De beleidsafdeling coördineert de inbreng van het ministerie in deze instellingen en zorgt ervoor dat het Nederlandse buitenlandbeleid goed in hun werk wordt vertaald. Jij zorgt voor een rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen en beoordeelt de voortgangsrapportages en jaarplannen vanuit een financieel en beheersmatig perspectief.

Wat ga je nog meer doen?

 • Administratieve organisatie / interne beheersing (AO/IB): je zorgt ervoor dat dit taakgebied en de verschillende documenten en formats actueel zijn (onder meer competentietabel, handtekeningen en parafenlijst, risicoanalysemodel (regionaal), ondermandaatregeling).
 • Financiële administratie: je levert input voor een adequate boekhouding.
 • Toezicht: je ondersteunt in voorkomende gevallen de controller bij de uitvoering van toezichthoudende taken.
 • Afhandeling diverse verzoeken: je beantwoordt verzoeken van derden, zoals van de directie FEZ en de Auditdienst Rijk.

Ben je enthousiast geworden en benieuwd naar het verhaal van een financieel adviseur bij Buitenlandse Zaken? Lees het hier! We zien je sollicitatie graag tegemoet!

Wat is een Gamebased Assessment?
Voor deze vacature vragen we je een Gamebased Assessment (GBA) te maken. Wat betekent dat? Met behulp van een GBA speel jij verschillende spellen (games) en kunnen wij zien of jij over de competenties en/of vaardigheden beschikt die nodig zijn om de functie goed te kunnen vervullen. Het leuke is dat jij na het afronden van het GBA ook een mooi rapport krijgt! Nadat je jouw sollicitatie hebt afgerond, ontvang je vanzelf een uitnodiging met een link naar het assessment. Je hebt tot 48 uur na het sluiten van de vacature om het assessment af te ronden.

Het resultaat van je assessment wordt na het voltooien van het GBA met het ministerie van Buitenlandse Zaken gedeeld. Je hebt altijd de mogelijkheid om je account te verwijderen, waardoor het resultaat voor ons niet meer zichtbaar is.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als concerncontroller adviseert onze directie de ambtelijke en politieke leiding. Onze opdracht komt voort uit de maatschappelijke verwachtingen rond een doeltreffende, doelmatige en rechtmatige uitvoering van beleid en besteding van overheidsmiddelen. Vanuit de daarbij aansluitende Comptabiliteitswet richten we ons op de financieel economische huishouding van het ministerie. De Comptabiliteitswet geeft daar breed invulling aan. We voeren vijf kerntaken uit:

 • Verzorgen van de begrotingscyclus.
 • Verzorgen van de jaarplancyclus.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de leiding.
 • Doorvertalen van externe wet- en regelgeving naar interne kaderstelling.
 • Uitoefenen van toezicht op de naleving van de financieel-economische kaders.

Daarnaast voeren we aanvullende taken uit die de ministers ons kunnen opdragen. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn dat het beheer van de activiteitencyclus en strategische inkoopadvisering. Tot slot tekenen we voor een reeks ondersteunende taken. De belangrijkste zijn:

 • Bevorderen van risicomanagement.
 • Ondersteunen van digitalisering, informatiemanagement en managementinformatie.
 • Voorkomen en beperken van de beheerslast.
 • Verzorgen van de HR-sturing voor het financiële domein.

Onze directie is een platte organisatie met vier afdelingen, belast met begrotingszaken, toezicht, kaderstelling en advisering, en informatie- en datamanagement, en de stafclusters CDI (coördinatie inkoop) en hrm-financieel domein. Onze processen en organisatie richten we zoveel mogelijk ‘lean’ en wendbaar in. Bij onze interventies houden we rekening met de veerkracht van mensen in de organisatie. Dat is immers in belangrijke mate medebepalend voor de effectiviteit.

Stafcluster HRM-Financieel Domein
Het stafcluster HRM-Financieel Domein bestaat uit een team van drie collega’s dat zich richt op alle hrm-aspecten van de financiële functies van het ministerie. Onder dit stafcluster vallen een aantal pools, waaronder de flexpool waar jij in eerste instantie geplaatst wordt. Vanuit deze flexpool zetten we je bij verschillende afdelingen in om zo jouw kennis van dit ministerie en de werkzaamheden te vergroten.

De werksfeer is open en informeel, met veel aandacht voor sociale samenhang in een veilige werkomgeving, en een zakelijke aanpak. Er is veel vrijheid om je verder te ontwikkelen en om kansen te creëren. We nemen onderling taken van elkaar over en delen en vieren samen successen. Er is ruimte voor humor en werkplezier en we houden elkaar scherp.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Annette Kuijsten, Clusterhoofd HR Financieel Domein

+316-52503473

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rianne Walbeek, Recruiter

070-3484000

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Contractmanager huisvesting

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur informatiemanagement

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Schedeldoekshaven 101 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker exportcontrole en strategische goederen

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon