Financieel adviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 4 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMI 23-381
 • Plaatsingsdatum 18 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ons doel? Het realiseren van een volledig circulaire economie in 2050.

In een circulaire economie gaan we zuinig en slim om met grondstoffen en producten. We gebruiken minder grondstoffen doordat we producten langer gebruiken en gebruikte grondstoffen weer inzetten voor nieuwe producten. Ook kiezen we grondstoffen die steeds weer aan te vullen zijn.

Voor die economie zijn ambitie, heldere regels, circulair ondernemerschap en een omslag in het denken en doen nodig. Alleen zo houden we de aarde leefbaar, ook voor de generaties na ons.

Hoe jij bijdraagt in je rol
Het kabinet heeft in het voorjaar het besluit genomen om extra circulaire maatregelen te nemen die bijdragen aan de klimaatopgave. Om die maatregelen te realiseren hebben we voor bijna 800 miljoen euro aan financiële middelen gekregen uit het Klimaatfonds. Jij werkt als financieel adviseur aan het realiseren van deze extra impuls.

Jij coördineert de uitvraag en verantwoording over de financiële middelen uit het klimaatfonds. Verder help je ons bij het inrichten van een goede planning- en controlcyclus, adequate managementrapportages en ondersteun je beleidsmedewerkers bij het financieel vertalen van hun (meerjarige) jaarplannen. Je hebt een belangrijke rol bij het doelmatig en rechtmatig besteden van de begrotingsgelden. Je geeft dus echt invulling aan ons streven naar een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving!

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Echt bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie, dat is waar jij het voor doet. In deze functie lever je een toegevoegde waarde aan de toekomst, voor jou en voor anderen. Dit besef is de drijvende kracht voor al onze collega's.

De vragen die spelen bij het realiseren van een circulaire economie raken de hele samenleving. Jij krijgt er energie van om deze vraagstukken samen met je team vast te pakken en de financiële stromen op een juiste manier te coördineren. Je werkt in deze functie niet alleen met je eigen team maar ook met de verschillende collega's binnen en buiten de directie en met belanghebbende partijen daarbuiten.

Meer weten?
Bel Sandra Onwijn, programmadirecteur Circulaire Economie en Klimaat & Energie, via 06-27065124. Ze staat je graag te woord.

Lees ook eens hoe wij Nederland in 2050 volledig circulair proberen te krijgen.

 • enige ervaring met het kas-verplichtingenstelsel in een soortgelijke functie binnen het rijk
 • je zoekt de samenwerking op en stemt daarbij het eigen werk af op anderen
 • je kunt inschatten wie de belanghebbenden zijn en wat voor hen belangrijke punten zijn 
 • je past verworven kennis, inzicht en vaardigheden in de praktijk toe

Je herkent je in de volgende eigenschappen

Een zelfdenkende professional die breed inzetbaar is en graag samenwerkt. Je bent altijd op zoek naar manieren om jezelf te ontwikkelen en verdiept je graag in de actuele thema's binnen de directie.

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten
 • om bij de overheid te werken, moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overhandigen. De kosten voor het aanvragen van een VOG worden door ons vergoed
 • het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een assessment en het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI)

Zet je je graag in voor een gezonde, veilige, schone en duurzame leefomgeving? Dan ben je bij het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) aan het goede adres. Onderwerpen waar we aan werken zijn: circulaire economie, luchtkwaliteit, geluid, statiegeld, afval, stoffenbeleid, nucleaire veiligheid, basisnet, veiligheid biotechnologie, het stelsel van vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) en het Nationaal milieuprogramma. DGMI werkt samen met onder andere gemeenten, provincies, departementen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om deze thema’s succesvol te realiseren.

Ook coördineren we de internationale component van het IenW-brede beleidswerk, inclusief werkbezoeken en diplomatie. Zo werkt DGMI aan de transities op het vlak van circulaire economie, slimme en duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie. Deze transities zijn sterk verweven met elkaar en ook internationaal zeer actueel. Het onderwerp ‘milieu’ is een belangrijke schakel bij het realiseren daarvan.

Bij DGMI werken we met meer dan 300 mensen die collegialiteit en de inzet voor een beter milieu belangrijk vinden. Verder zijn werkplezier, integriteit en diversiteit & inclusie passende omschrijvingen van de werksfeer.

Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE)

Bij de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) werken we met ongeveer 110 collega’s aan een duurzame en gezonde leefomgeving en aan de transitie naar een circulaire economie. Op alle onderwerpen werken we intensief samen met partners, zoals wetenschap, NGO’s, bedrijfsleven, decentrale overheden en natuurlijk met veel andere ministeries. Daarbij houden onze onderwerpen niet op bij de grens en is ook Europese en internationale samenwerking van groot belang. Onze onderwerpen staan sterk in de belangstelling van politiek, media en maatschappij.

Een gezonde leefomgeving is het hoofddoel van ons werk. Wij zetten ons in voor goede bodem-, lucht- en waterkwaliteit zonder vervuiling, het voorkomen van overlast en gezondheidsschade door geluid en trillingen en het voorkomen van verdere afname van biodiversiteit als gevolg van economische activiteiten. DLCE werkt samen met een aantal prioritaire economische sectoren, zoals de bouwsector en de maakindustrie aan circulaire oplossingen. Zaken als sector- en materiaalkennis, regelgeving en innovatie, en het aangeven van een richting voor de transitie spelen een belangrijke rol. Het monitoren van de voortgang van de transitie is daarbij essentieel.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Sandra Onwijn, programmadirecteur Circulaire Economie en Klimaat & Energie

06-27065124

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Leslie Fraser, adviseur Werving en Selectie

06-35632702

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsondersteuner circulaire economie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker duurzame scheepvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon