• Den Haag  -  route
  • Bachelor - HBO
  • 32 - 36 uur
  • schaal 10
    €3.404 - €5.389 (bruto)
  • Financieel / economisch
  • Solliciteer voor 25 juli 2024 Nog 6 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IW DGMI 24-219, Plaatsingsdatum: 11 juli 2024

Bijdragen aan de veiligheid van mens en milieu, dat is waar jij en de andere collega’s van directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s (OenM) aan werken. De directie richt zich op de bescherming van mens en milieu tegen risico’s op ongevallen en incidenten als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten. Jij verricht samen met jouw team alle werkzaamheden op het financiële vlak om de beleidsmedewerkers te ondersteunen en bewaakt de voortgang van de doelstellingen van de directie. Nieuwsgierig geworden? Lees snel verder en solliciteer!

Hoe jij bijdraagt in je rol
Jij maakt de vertaalslag van cijfers en financiën naar beleid. Er zijn 7 teams (of taakvelden) binnen de directie werkzaam. Jij krijgt de verantwoordelijkheid en de ruimte om voor al die teams de financiële prioriteiten vast te stellen.

Dit doe je door planningsgesprekken te houden met de taakveldcoördinatoren en MT-leden om de voortgang van de financiën te bespreken. Wat is het budget en wat zijn de plannen? Komt dit met elkaar overeen? En wat zijn de effecten van inkoopplannen op de uitputting van de kas? Jij brengt de plannen in beeld en zorgt dat de realisatie van de begroting op orde is.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het coördineren van de inbreng in de jaarlijkse begrotingscyclus, denk aan het bijdragen aan de ontwerpbegroting en de jaarverantwoording. De parlementaire behandeling van de begroting is een van de jaarlijkse mijlpalen in het najaar. Jij bent de schakel tussen de taakvelden en de afdeling Financieel-Economische Zaken (FEZ) die de teksten beoordeelt en goedkeurt.

Tot slot worden er jaarlijks grote opdrachten uitgezet aan het RIVM, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die bijdragen aan de beleidsdoelen. Jij hebt een belangrijke rol bij het aanleveren en opvragen van de financiële informatie.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Collega’s van beleid helpen om meer zicht te krijgen op de financiën: daar haal je voldoening uit. Jij ziet het grotere plaatje en maakt de begrotingscyclus mee van begin tot einde. Het geeft je veel energie om je beleidscollega’s hierbij te helpen en ondersteunen.

Jouw adviezen zijn ontzettend belangrijk voor verschillende lagen in de organisatie. Je kunt met de juiste overzichten en visualitaties bovendien helpen met het totstandkomen van besluitvorming op management niveau.

Je staat er niet alleen voor, collega’s en een buddy helpen je met al je vragen. Je krijgt een hybride inwerkprogramma waarbij je kennis maakt met collega’s en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Binnen onze afdeling vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft hierom onze aandacht en biedt jou extra uitdaging naast de inhoud van het werk.

Meer weten?
Op het land, het water en in de lucht: overal waar je kijkt, is het werk van IenW te zien. IenW’ers werken met veel enthousiasme aan een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Maar wat komt daar allemaal bij kijken? Beluister onze podcast en neem alvast een kijkje achter de schermen bij Nederland.

Lijkt het je leuk om onze directie te komen versterken? Wij komen dan heel graag met jou in contact!

Heb je eerst nog wat inhoudelijke vragen over deze functie? Neem dan gerust contact op met Melanie Keus, directiesecretaris & MT-lid OenM, via 06-25247806. Zij staat je graag te woord!

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zet je je graag in voor een gezonde, veilige, schone en duurzame leefomgeving? Dan ben je bij het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) aan het goede adres. Onderwerpen waar we aan werken zijn: circulaire economie, luchtkwaliteit, geluid, statiegeld, afval, stoffenbeleid, nucleaire veiligheid, basisnet, veiligheid biotechnologie, het stelsel van vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) en het Nationaal milieuprogramma. DGMI werkt samen met onder andere gemeenten, provincies, departementen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om deze thema’s succesvol te realiseren.

Ook coördineren we de internationale component van het IenW-brede beleidswerk, inclusief werkbezoeken en diplomatie. Zo werkt DGMI aan de transities op het vlak van circulaire economie, slimme en duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie. Deze transities zijn sterk verweven met elkaar en ook internationaal zeer actueel. Het onderwerp ‘milieu’ is een belangrijke schakel bij het realiseren daarvan.

Bij DGMI werken we met meer dan 300 mensen die collegialiteit en de inzet voor een beter milieu belangrijk vinden. Verder zijn werkplezier, integriteit en diversiteit & inclusie passende omschrijvingen van de werksfeer.

Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's
De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s (O&M) zet zich met ruim 100 collega’s in om een gezonde en veilige leefomgeving te realiseren. We richten ons hierbij op de bescherming van mens en milieu tegen risico’s op ongevallen en incidenten als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten. Onze hoofdthema’s zijn de zorg voor de veiligheid van chemische stoffen en bestrijdingsmiddelen, van gevaarlijke stoffen in risicovolle bedrijven (en hun omgeving), van het vervoer van gevaarlijke stoffen via weg, water, spoor en buisleidingen, van biotechnologie en de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Daarbij is de directie O&M verantwoordelijk voor het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving. We ontwikkelen het beleid bij diverse stakeholders, zoals andere overheden, maatschappelijke organisaties, NGO’s en bedrijfssectoren. Daarbij spelen we in op actuele ontwikkelingen, zoals de energietransitie, en zoeken we de samenhang tussen lokaal, nationaal en internationaal optreden. Samen werken we aan een mooier Nederland en zetten we ons in voor een veilige, schone en gezonde samenleving.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Melanie Keus, directiesecretaris & MT-lid O&M 06-25247806

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Alexander Wielemaker, adviseur Werving en Selectie 06-24773591

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon