• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 4 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DGM/220414
 • Plaatsingsdatum 20 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als financieel adviseur bij Bedrijfsvoering & Staf (B&S) ben je gesprekspartner voor het hele directoraat-generaal Migratie (DGM). Je adviseert proactief de directeur-generaal, directeuren, afdelingshoofden en programmadirecteuren. Je bent een vraagbaak op het gebied van de overheidsfinanciën en de begrotings- en planning & controlcyclus. Je beoordeelt uiteenlopende voorstellen op (financiële) consequenties. En je bent verantwoordelijk voor het inzichtelijk hebben en houden van de financiële situatie. Dat doe je in samenwerking met je collega’s binnen DGM en je hebt daarbij ook oog voor de belangen van de ketenpartners. Daartoe behoren organisaties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de Nationale politie, de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Justitiële Inrichtingen en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook heb je contact met andere onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en organisaties als de Algemene Rekenkamer en Auditdienst Rijk.


Je denkt actief mee over financiële knelpunten en financieel-economische gevolgen van ontwikkelingen op het migratiedomein. Tevens adviseer je over de financiële consequenties van complexe wetgevings-, beleids- en veranderingsprocessen. Voor die knelpunten kom jij met creatieve oplossingen en trek je de kar als het gaat om het ontwikkelen van financiële constructies en richtlijnen. Daarnaast heb je een adviesrol bij de uitvoering van projecten.


Verder informeer je het management over actuele ontwikkelingen en adviseer je gevraagd en ongevraagd over risico’s en kansen die zich voordoen. Al met al ben je een gezaghebbende sparringpartner wanneer het om financiële zaken gaat. In jouw baan gaat het om maatschappelijk actuele dossiers, en daar heb je als adviseur impact op.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als directie Regie Migratieketen bevorderen we het functioneren van en de samenwerking binnen de Migratieketen. Daarmee stellen we de Migratieketen in staat de Vreemdelingenwet en het migratiebeleid snel en zorgvuldig uit te voeren en daarover verantwoording af te leggen. De Migratieketen bestaat uit diverse uitvoeringsorganisaties die werkzaam zijn op het (publieke) vreemdelingenterrein, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de Nationale politie, de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Justitiële Inrichtingen en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast werken we binnen en buiten de overheid samen met een groot aantal partners van de keten, zoals onder meer de Rechtspraak, Vluchtelingenwerk Nederland en Stichting Nidos.


Afdeling Bedrijfsvoering en Staf
De afdeling Bedrijfsvoering en Staf levert ondersteunende, coördinerende en adviserende diensten aan de directeur-generaal en directies en afdelingen van DGM. Daarvoor onderhoudt de afdeling relaties met vrijwel alle onderdelen en directies van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hoofdtaken zijn:
• Rapporteren en adviseren aan de directeur-generaal Migratie en de directeuren op basis van planning-en-control cycli en ad-hocverzoeken om advies of bijdrage;
• Uitvoeren van planning en control op (bedrijfsvoerings)beleid binnen DGM en advisering daarover;
• Financieel advies en het financieel beheer voor DGM en directies;
• Uitvoeren van en adviseren over bedrijfsvoering;
• Bieden van staf- en managementondersteuning.

DG Migratie

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.
De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Directoraat-generaal Migratie
Het directoraat-generaal Migratie (DGM) staat voor een weloverwogen en uitvoerbaar migratiebeleid dat, met respect voor de migrant, bijdraagt aan de Nederlandse samenleving. We zijn verantwoordelijk voor onder meer:
• Uitvoering van de vreemdelingenwetgeving en de Rijkswet op het Nederlanderschap;
• Een gereglementeerde en beheerste toelating van vreemdelingen tot Nederland, verblijf in en vertrek uit Nederland en terugkeer van vreemdelingen;
• Regie op de keten van toegang, toelating, toezicht en terugkeer van vreemdelingen;
• Advisering van de regering over het vreemdelingenrecht en het migratiebeleid en over het naturalisatie- en nationaliteitsrecht.
DGM bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:
• Directie Regie Migratieketen;
• Directie Migratiebeleid;
• Bureau Internationaal Migratiebeleid;
• Programma Grenzen en Veiligheid;
• Programma Landelijke Vreemdelingenvoorziening.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

E. Haverkamp

+316-15259591

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Lima Nasrullah

06-27148630

Solliciteren?

DG Migratie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker TS&V

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Procesmanager Huisvesting & Facilities

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker filantropie en kansspelen (S13)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon