Financieel Adviseur Bedrijfsvoering

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 2 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer LFEZ20230516_11/12
 • Plaatsingsdatum 17 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een werkbare verbinding tussen natuur en landbouw, meer biodiversiteit, het klimaatvraagstuk. Het is slechts een greep uit de vele uitdagingen waar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor staat. Wil jij vanuit jouw financiële kennis en ervaring meedenken over hoe de middelen die hiervoor beschikbaar zijn efficiënt en effectief worden besteed? Als financieel adviseur bij de directie Financieel Economische Zaken (FEZ) krijg je die kans! Dit doe je in een politiek-dynamische werkomgeving, samen met je gemotiveerde collega’s van de afdeling Control.

Als financieel adviseur bij directie FEZ toets je of de plannen van het ministerie binnen het budget blijven. Om welke plannen gaat het? Denk aan het stikstofbeleid, het mestbeleid, verduurzaming van de intensieve veehouderij of de kwaliteit van natuur. In de LNV-begroting zijn de middelen opgenomen om deze plannen uit te voeren. Daarnaast is in het Coalitieakkoord ca. € 24 mld. beschikbaar gesteld voor het Transitiefonds Landelijk Gebied. FEZ ziet vanuit eigen verantwoordelijkheid toe op het doelmatig en rechtmatig aanwenden van al deze middelen.

Om de organisatie optimaal toe te rusten op deze transitie, maakt het ministerie van LNV een grote ontwikkeling door op het gebied van haar bedrijfsvoering. Als financieel adviseur ga je aan de slag met deze ontwikkelingen, met alle dynamiek en uitdagingen die daarbij horen. Je adviseert over en houdt toezicht op de besteding en verantwoording van de bedrijfsvoeringsbudgetten (personeel en materieel) die het ministerie in zet. Juist nu het departement zich snel ontwikkelt en verder groeit, leveren deze werkzaamheden grote uitdagingen op: welke financiële dekkingsbron is beschikbaar voor het werven van nieuwe fte’s bij beleidsdirecties? Dienen de stafdirecties in dat geval ook extra fte’s te krijgen vanwege de toegenomen taken? Welke gevolgen heeft dit voor de huidige en benodigde huisvesting en ICT en welk financieel plaatje is daaraan verbonden? Daarnaast volg je proactief de belangrijkste ontwikkelingen bij de bedrijfsvoeringsdirecties, zoals de vervanging van het financieel systeem, en adviseert hierover proactief aan het MT FEZ. Van en voor de bedrijfsvoeringsdirecties ben jij de vaste contactpersoon vanuit FEZ LNV.

Daar blijft het niet bij. Je zit met enige regelmaat met de (plaatsvervangend)-Secretaris Generaal aan tafel, als strategisch adviseur bij de managementafspraken en bij de begrotingsbesluitvormingsmomenten. Ook ben je bij het MT van FEZ een graag geziene gast om de directeur FEZ te adviseren. Ook zit je elke maand aan tafel in de zogeheten Vierhoek met de vier directeuren FEZ/LNV, FEZ/EZK en die van directies Informatievoorziening en Mens & Organisaties. In dit overleg worden de operationale knelpunten op het terrein van de bedrijfsvoering besproken. Je bereidt dit overleg samen met de collega's bij EZK voor.

In deze rol heb je niet alleen veelvuldig contact met de collega's van de afdeling Control, maar ook met vele anderen binnen LNV. Denk bijvoorbeeld aan de directiesecretarissen van de beleidsdirecties, maar ook aan collega's van directies Mens & Organisaties en Informatievoorziening. Een bijkomende factor is dat een deel van de bedrijfsvoering van LNV gedeeld wordt met ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit zorgt voor een unieke dynamiek, omdat je veel samenwerkt met de collega’s van FEZ EZK.

Kortom, als Financieel Adviseur Bedrijfsvoering heb je een uitdagende baan waar je bij veel dossiers betrokken bent en invloed uit kan oefenen op de koers van het ministerie.

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt affiniteit met overheidsfinanciën.
 • Je beschikt over een sterk cijfermatig inzicht, een kritische blik en uitstekende advies- en schrijfvaardigheden.
 • Je hebt lef en overtuigingskracht, en je weet snel een netwerk op te bouwen.
 • Je bent communicatief sterk en in staat om in overleggen de standpunten van FEZ in te brengen.

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Netwerkvaardigheid
 • Plannen en organiseren
 • Analytisch vermogen
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Control
De afdeling Control bestaat uit drieëntwintig collega’s, een mix van adviseurs en beleidscontrollers, onderverdeeld in vier clusters: (1) Natuur, Visserij & Bedrijfsvoering; (2) Landelijk Gebied & Stikstof en Realisatie Transitie Landelijk Gebied; (3) Agro; en (4) Eigenaarsadvisering.
Het team is relatief jong en dynamisch van aard. De sfeer is informeel en gezellig. Naast hard werken hoort ontspanning er zeker bij en staan we samen regelmatig stil bij onze successen. Samen met de coördinator van je cluster en andere teamgenoten richt jij je binnen de afdeling op de advisering aan de staf- en beleidsdirecties voor wat betreft de bedrijfsvoering en de personele en materiële budgetten. Jullie hebben regelmatig onderling overleg om zaken af te stemmen of kennis te delen. We doen er alles aan om te zorgen dat jij je snel thuis voelt in het team.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directie FEZ
De directie Financieel Economische Zaken (FEZ) is de concerncontroller van het ministerie. Het MT FEZ bestaat uit de directeur, de plv. directeur / MT-lid voor beleidscontrol en eigenaarsadvisering, het MT-lid voor Begrotingszaken en Kaderstelling en de directiesecretaris.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coen Bot, clustercoördinator Natuur, Visserij & Bedrijfsvoering

06 11 29 23 66

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Annemieke Nienhuis, afdelingshoofd Control

06 50 09 40 94

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidscontroller Bedrijfsvoering en Klimaat

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidscontroller FEZ Landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidscontroller transitie landelijk gebied en stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon