Financieel adviseur directie voeding, gezondheidsbescherming en preventie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 24 januari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-343(VGP)
 • Plaatsingsdatum 10 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bijdragen aan een gezond, fit en veerkrachtig Nederland, wie wil dat nu niet? Bij de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan dat. Je kan direct bijdragen aan een gezonde leefstijl en aan het verbeteren van veiligheid van voedsel en consumentenproducten. Je werkt bij VGP aan concrete onderwerpen als een rookvrije generatie of de preventie van drugsgebruik. Onderwerpen die volop in de publieke belangstelling staan en je regelmatig terugziet in de media. Of het nu gaat om verontreinigingen in ons voedsel, (zoals fipronil in eieren), discussies over rubbergranulaat op kunstgrasvelden of om de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol, het raakt de consument direct.

Voor VGP zoeken we versterking van het team financiën. Het coalitieakkoord telt een flink aantal voornemens op de VGP-onderwerpen. We zoeken een extra financieel adviseur die ondersteunt de ambities van de directie te verwezenlijken en tegelijk te zorgen voor een gezond financieel beheer.

Wat ga je doen
Als financieel adviseur bij VGP werk je aan uitdagende en complexe vraagstukken, zoals de afhandeling van het preventieakkoord, die volop in de publieke belangstelling staan. Vanuit een signalerende én adviserende rol draag jij er actief aan bij dat ons overheidsgeld rechtmatig en doelmatig wordt uitgegeven. Bijvoorbeeld door te adviseren bij de verstrekking van subsidies of opdrachten.

Binnen jouw aandachtsgebied adviseer je op proactieve wijze beleidsmedewerkers en het MT en ben je verantwoordelijk voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de financiële processen. Je bent het dagelijkse aanspreekpunt vanuit de verschillende teams en voor de medewerkers. Je draagt eraan bij dat beoogde resultaten scherp geformuleerd zijn en dat er een gedegen financieel plan c.q. begroting komt en dat de (financiële) risico’s om te komen tot een goede uitvoering bekend en beheersbaar zijn. Je durft dus ook positief kritisch te zijn waar dit nodig is om het resultaat te bereiken.

Je monitort het bestedingsplan en de budgetuitputting van de beleidsdirectie en bewaakt de managementafspraken. Daarnaast lever je met jouw advies een belangrijke bijdrage aan producten uit de begrotingscyclus, zoals de ontwerpbegroting, de suppletoire begrotingen en het jaarverslag.
Voor VGP zijn de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) belangrijke samenwerkingspartners. Je ondersteunt de relaties die we als opdrachtgever met hen hebben.
Tot slot geef je mede richting aan intern handelen én bouw je aan een netwerk van beleidsmedewerkers, andere financieel adviseurs en de directie Financieel-Economische Zaken. Volop uitdaging dus!

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) is een beleidsdirectie van VWS gericht op het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de burger. De onderwerpen van de directie VGP staan volop in de publieke belangstelling en kennen een grote dynamiek. Veel onderwerpen zie je regelmatig terug in de media. Of het nu gaat om verontreinigingen in ons voedsel (zoals TTX in mosselen of fipronil in eieren), discussies over rubbergranulaat op kunstgrasvelden of om de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol, het raakt de consument direct. De directie kent twee hoofdstromen: gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering. Gezondheidsbescherming (voedsel- en productveiligheid) kent een grote internationale component. Het merendeel van de wetgeving is Europees. Dat is minder nadrukkelijk het geval voor gezondheidsbevordering (onder meer beleid gericht op leefstijl waaronder gezond gewicht en drugs). Het leefstijlbeleid wordt waar mogelijk integraal opgepakt.

De directie werkt met een matrix-organisatiestructuur. Er wordt gewerkt in acht onderwerp gebonden teams en vijf directiebrede thema’s. Hierdoor is de organisatie flexibel, kan snel inspelen op de wisselende prioriteiten en biedt de medewerkers ruimte zich met verschillende onderwerpen bezig te houden. Het MT, bestaande uit de directeur en drie MT-leden, vormt een collegiaal team, zij sturen de teams en thema’s aan.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.
Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.
Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.
VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer duizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Victor Sannes

06-51351326

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Eveline den Hartigh

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel adviseur pandemische paraatheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend adviseur informatiebeleid voor de Volksgezondheid (CIVA)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator buro financiële arrangementen geneesmiddelen GMT

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 22 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon