Financieel adviseur inkoopstelsel

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 24 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DB_20220328_11
 • Plaatsingsdatum 10 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voor twee ministeries zorgen dat het inkoopstelsel goed werkt, wijzigingen vanuit (rijks)beleid hierin doorvoeren en meebouwen aan het inkoopstelsel van de toekomst. Dat is kort gezegd je functie als financieel adviseur inkoopstelsel in Den Haag. Een boeiende rol waarin je advisering en uitvoering op een mooie manier combineert. Zo draag je wezenlijk bij aan een inkoopstelsel dat onze ministeries helpt om het belastinggeld van alle Nederlanders op de meest verantwoorde manier te besteden.

De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK), ieder met hun eigen uitvoeringsorganisaties en agentschappen, delen de bedrijfsvoering met elkaar. Dit geldt ook voor het inkoopstelsel waarbinnen we alle uitgaven van de twee ministeries registreren, analyseren en rapporteren. Daarbij werken we doorlopend aan verdere verbetering van het stelsel. Een belangrijk punt hierin is de implementatie en borging van de nieuwe financieringssystematiek rond het Inkoop uitvoeringscentrum. Als financieel adviseur – een nieuwe functie binnen ons CDI-office – heb je hierin een uitvoerende, adviserende en verbindende rol. Je schakelt met heel veel verschillende partijen en op alle niveaus. Dat doe je binnen de twee ministeries en interdepartementaal. Maar je bent bijvoorbeeld voor de jaarlijkse rapportages ook een belangrijk aanspreekpunt voor de Auditdienst Rijk.

Je analyseert alle uitgaven die binnen LNV en EZK in onze systemen worden ingevoerd en regelt systemen in. Zie je verbeterpunten in rapportages of valt je iets bijzonders op in de data? Dan ga je hierover met de verantwoordelijken binnen de ministeries in gesprek en geef je advies over de manier waarop verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Dit kan te maken hebben met de cijfers die je ziet, maar ook met de processen rond het inkoopstelsel. En je voert zelf de nodige administratieve taken binnen je team uit.

Ook zorg je dat wijzigingen vanuit het Rijksinkoopstelsel of naar aanleiding van (interne) beleidskeuzes goed worden verwerkt. Je bent hierbij een belangrijke ambassadeur vanuit het CDI-office en begeleidt en adviseert de organisatie in het doorvoeren van de wijzigingen. Waar nodig pak je hierin ook een uitvoerende rol. Je helpt dan de verschillende diensten om vereiste veranderingen ook praktisch vorm te geven. Denk aan het opleveren van nieuwe rapportageformats of het aanpassen van bestaande formats. Jij zorgt dat dingen voor elkaar komen!

Daarnaast werk je mee aan de verdere professionalisering van het CDI-office en bouw je vanuit je kennis en ervaring aan een inkoopstelsel dat LNV en EZK in de breedste zin nog betere grip geeft op de uitgaven. Kortom: een afwisselende en verantwoordelijke functie.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij de inrichting van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is gekozen voor het motto: ‘twee ministeries, één (t)huis’. Daarbij delen de beide ministeries een aantal zaken, zoals de directie Bedrijfsvoering. Onze directie werkt hard om deze middenpositie goed vorm te geven, zowel op het terrein van de bedrijfsvoering voor de kerndepartementen als op het gebied van de concernverantwoordelijkheid voor alle LNV- en EZK-onderdelen in de uitvoering en in het toezicht. De uitdaging voor de komende jaren? Dit verder uitbouwen en bestendigen samen met EZK en LNV.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit vijf afdelingen: Human Resources, Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting, Planning en Control, Bureau Managementondersteuning en de POOL. In totaal werken er ongeveer vijfhonderd medewerkers.

Afdeling Planning en Control:

Je werkt als financieel adviseur inkoopstelsel bij onze afdeling Planning en Control. Wij richten ons op het beheer en de beheersing van de personele bezetting en de budgetten van de ministeries van EZK en LNV. Maar we zien ook toe op de bijbehorende processen binnen en buiten de directie Bedrijfsvoering. Dit doen we met in totaal zo’n twintig collega’s die een brede adviserende, analyserende, administratieve, kaderstellende of toezichthoudende rol hebben. Een diverse en leuke afdeling waar we in vier verschillende teams op een open en informele manier met elkaar samenwerken. Ons team CDI-office bestaat uit vier personen.
We zijn als afdeling de linking pin in de contacten met de directies Financieel-Economische Zaken, de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer. Ons takenpakket is heel breed, maar we hebben onder meer een verbindende en ondersteunende rol in de departementale planning-en-controlcyclus waar het gaat om de bedrijfsvoering.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord, en maken hiervoor gebruik van onze innovatiekracht. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.
Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én met elkaar schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Fleur Offerhaus, plaatsvervangend coördinerend directeur inkoop

06–12900491

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Beleidscontrol, tevens plaatsvervangend directeur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Communicatieadviseur transitie landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Communicatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Groen onderwijs en Kennisdeling, gebiedsgericht werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon