Financieel adviseur pandemische paraatheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 31 januari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer VWS2201-341 (PP)
 • Plaatsingsdatum 6 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij met je financiële kennis bijdragen aan een betere voorbereiding van Nederland op een volgende gezondheidscrisis? Lees dan snel verder!

Als financieel adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werk je aan uitdagende en complexe vraagstukken die volop in de publieke belangstelling staan. Vanuit een signalerende, adviserende en uitvoerende rol draag jij er actief aan bij dat ons overheidsgeld rechtmatig wordt uitgegeven.

Bij het Regeerakkoord zijn substantiële extra middelen toegekend aan het versterken van de pandemische paraatheid. Jij adviseert het management en beleidsmedewerkers van de programmadirectie over de wijze waarop deze budgetten rechtmatig en effectief worden ingezet. Daarbij draag jij je actief kennis aan over financieringsbehoeften, bekostigingsinstrumenten en sturings- en beheersafspraken. Je monitort het bestedingsplan en de budgetuitputting van de beleidsdirectie en bewaakt de managementafspraken. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan producten uit de begrotingscyclus, zoals de ontwerpbegroting, de suppletoire begrotingen en het jaarverslag. Je bent een vraagbaak voor de beleidsmedewerkers van de directie en je ondersteunt hen met kennis en kunde op financieel gebied. Hierbij komen vaak vragen rondom de wijze van financiering van andere organisaties (bijv. GGD’en als gemeentelijke organisaties), aanbesteding en staatssteun aan de orde.

Je bent medeverantwoordelijk voor de afhandeling van subsidies, financiële bijdragen aan (uitvoerings)organisaties en een goed inkoopbeleid. Je adviseert beleidsmedewerkers proactief over de financiële spelregels en draagt eraan bij dat beoogde resultaten scherp geformuleerd zijn en monitort dat er een gedegen financieel plan c.q. begroting komt en dat de risico’s bekend en beheersbaar zijn.

Volop uitdaging dus!

Dit is je kans om vanuit een financieel-economische invalshoek bij te dragen aan een sterke publieke gezondheidszorg in Nederland, nu en in de toekomst.

Wacht vooral niet langer en reageer!

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Pandemische paraatheid van de publieke gezondheid
Het versterken van de pandemische paraatheid is één van de prioriteiten voor het ministerie van VWS onder het nieuwe kabinet. Wij gebruiken de lessen geleerd uit de coronacrisis, zoals het belang van samenwerking, ontschotting en nieuwe (digitale) werkvormen en maken ons klaar voor toekomstige gezondheidscrises door versterking van de pandemische paraatheid.
De uitbraak van Covid-19 heeft laten zien dat onze infectieziektebestrijding en zorg op onderdelen kwetsbaar is. Het komt er nu op aan om deze kwetsbaarheden aan te pakken en daar niet mee te wachten totdat er zich een nieuwe pandemie aandient. Er wordt daarom gewerkt aan een beleidsagenda pandemische paraatheid.

De programmadirectie pandemische paraatheid van de publieke gezondheid coördineert de uitvoering van deze beleidsagenda en houdt zich bezig met het versterken van de publieke gezondheidszorg en infectieziektenbestrijding. Denk daarbij aan snelle opschaalbaarheid en duidelijke regie en sturing in tijden van crisis, vanuit een stevige basis bij o.a. het RIVM en de GGD’en. Dit vraagt ook om stevige randvoorwaarden, zoals een keten waarin informatie en data snel kunnen worden uitgewisseld, nieuwe juridische en bestuurlijke afspraken en een financiële impuls om dit alles mogelijk te maken.
Deze nieuwe opgaven worden ondergebracht in een programmadirectie Pandemische Paraatheid van de Publieke Gezondheidszorg voor de komende 4 jaar.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer duizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior juridisch adviseur voor Publieke Gezondheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend financieel adviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

3 Juristen Wet openbaarheid van bestuur (HBO/WO)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 27 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon