Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Financieel Attaché en toekomstig bewindvoerder AIIB in China

Ministerie van Financiën, Generale Thesaurie

 • Stand­plaats Peking
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.682
 • Salaris­niveau schaal 14, schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 30 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer GT 20-27
 • Plaatsingsdatum 9 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voel jij je thuis in een complexe, internationale en politieke omgeving met grote financiële en economische belangen? Als Financieel Attaché in China ben jij op de ambassade in Peking dé vertegenwoordiger en schakel tussen het ministerie van Financiën en China. Daarnaast vervul je vanaf medio 2024 voor een jaar de rol van bewindvoerder voor de eurozone in de Aziatische Infrastructuur en Investeringsbank (AIIB).

Door het toegenomen belang en de veranderende rol van China in de mondiale economie ben jij als Financieel Attaché op de ambassade in Peking van grote toegevoegde waarde. De ervaring leert dat de uitdagingen in de samenwerking met China ervoor zorgen dat duiding over vraagstukken ter plaatse nodig is, evenals goede contacten en een breed netwerk. Jij weet de belangen van het ministerie van Financiën te behartigen en China in het mondiaal financieel-economische te duiden. Ook kun jij collega’s in Den Haag op een goede en effectieve manier ondersteunen in de beleidsvorming over relevante thema’s. Denk hierbij aan China in de mondiale financiële architectuur, China’s financieel-economische beleid, de rol van de renminbi, financiële stromen, belastingwetgeving en de regelgeving rondom de financiële sector, bijvoorbeeld voor het stimuleren van duurzame financiering of de bestrijding van witwassen.

Samen met je collega’s van het ministerie van Financiën en de ambassade in Peking — waaronder een vertegenwoordiger van de Douane — geef jij jouw nieuwe functie verder vorm. De samenwerking tussen het ministerie van Financiën en de ambassade in Peking is de afgelopen jaren flink versterkt. Jij bent als Financieel Attaché de volgende stap daarin en pakt met jouw brede werkervaring deze rol op. Zo weet je hoe de laatste ontwikkelingen in China raken aan de belangen van het ministerie specifiek en de Chinastrategie van de Nederlandse regering in den brede. Daarbij heb en houd je oog voor de bilaterale en mondiale financieel-economische en politieke verhoudingen.

Jij buigt je over belangrijke vraagstukken. Een voorbeeld is de veranderende rol van China in het financieel-economisch stelstel. Je verdiept je in de financiële ontwikkelingen, waaronder op budgettair en monetair gebied, om zo de economische status van China en zijn prioriteiten beter te doorgronden.

De financiële sector in China is continu in beweging. Jij rapporteert over de ontwikkelingen en geeft een appreciatie daarvan, bijvoorbeeld over de rol van Chinese banken en specifiek de schaduwbanksector. Jij bent het contact tussen Nederland, het ministerie van Financiën en de Chinese centrale bank. Ook kijk je waar de samenwerking gezocht kan worden, bijvoorbeeld op het terrein van duurzame financiering. Of bij de bestrijding van internationale belastingontwijking — waarbij je ook bijdraagt aan het kantelen van het beeld van Nederland op dat terrein — en het voorkomen van dubbele belasting. Daarnaast buig je je over de veranderende mondiale financieel-economische architectuur en specifiek de rol die de internationale financiële instellingen hierin hebben, zoals de traditionele Bretton Woods-instellingen (IMF en Wereldbank) en de door China opgerichte Aziatische Infrastructuur Investeringsbank (AIIB). Een ander voorbeeld is de positie van China en publieke banken in het veranderende crediteurenlandschap van internationale schulden en exportkredietverstrekkers.

Medio 2024 neem je namens Nederland voor een jaar de functie van bewindvoerder bij de AIIB in. Als bewindvoerder vertegenwoordig je niet alleen Nederland maar alle eurozonelanden die lid zijn van de kiesgroep. De AIIB is een nieuwe financiële instelling waar de verhoudingen anders zijn dan in de traditionele financiële instellingen. Het is daarom van belang dat je met gezag kunt opereren. Als bewindvoerder ben je de vertegenwoordiger van de eurozone in het dagelijks bestuur en houd je je bezig met tal van onderwerpen, zoals investeringsbeslissingen, beleidskaders en risicobeheer. Ter voorbereiding op het bewindvoerderschap in 2024 is het AIIB-dossier al een belangrijk onderdeel van je werk als Financieel Attaché. Zo help je jouw collega’s in Nederland in de directe contacten met de AIIB, of met andere gelijkgestemde lidstaten bij ambassades in Peking, maar ook in het duiden van bepaalde vraagstukken.

Je maakt onderdeel uit van het economisch cluster van de ambassade en werkt nauw samen met je clustercollega’s. Ook met de medewerkers van de afdeling Politiek heb je veel contact.

Wil je eerst eens praten over wellicht jouw toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Mickie Schoch (plaatsvervangend directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen; m.r.schoch@minfin.nl; 06 55 68 34 31).

Functie-eisen

 • Je hebt ruime werkervaring op financieel-economisch en internationaal terrein. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de behandeling van zeer complexe dossiers en/of leidinggevende ervaring.
 •  Je hebt een financieel-economische achtergrond en ervaring bij of duidelijke affiniteit met het brede werkveld van het ministerie van Financiën.
 • Je hebt een goed politiek gevoel en belangstelling voor ontwikkelingen in China en het effect op de EU en Nederland.
 • Je spreekt en schrijft zeer goed Engels.
 • Je kunt met voldoende gewicht opereren binnen Chinese instanties en andere organisaties. Je bent dan ook in staat je duidelijk uit te drukken op het hoogste niveau.
 • Je bent een netwerker met strategisch inzicht en een ondernemende hands-on-instelling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14, schaal 15
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.682 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het gaat om een dienstverband met plaatsing in Peking voor de periode van minimaal vier jaar met een mogelijke verlenging van één jaar vanaf de zomer van 2021.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De post Peking is een hoogrisicopost waar thuiswerken niet tot de mogelijkheden behoort.
 • Met het oog op politiekgevoelige dossiers kan een veiligheidsonderzoek deel uitmaken van de procedure.
 • Op de standplaats van deze post is sprake van ernstige luchtverontreiniging. Dit kan impact hebben op kwetsbare groepen. Veel van de effecten kunnen echter met de juiste maatregelen worden verlicht.
 • Meer informatie over gezondheid, veiligheid, onderwijs en de (on)mogelijkheden voor je eventuele partner in Peking kun je (telefonisch) opvragen bij 3W via 070 - 34 84 000 of www.sso3w.nl.
 • Bij het vervullen van deze functie word je aangewezen als insider op grond van de insiderregeling Financiën 2017. Met het oog op het verbod op handel met voorkennis en het voorkomen van financiële belangenverstrengeling, is het bezit van en/of de handel in effecten (zoals aandelen en obligaties) van sommige ondernemingen niet toegestaan.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Jij werkt voor de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen (BFB) van het ministerie van Financiën (MinFin). Als Financieel Attaché leg je verantwoording af aan de directeur BFB en rapporteer je ter plaatse aan de (plaatsvervangend) Chef de Poste (ambassadeur). Je participeert in het economisch cluster op de ambassade. Als bewindvoerder Aziatische Infrastructuur en Investeringsbank (AIIB) in 2024/2025 ben je daarnaast de vertegenwoordiger van de eurozonekiesgroep bij de AIIB.

Ambassade Peking is een grote post met circa negentig medewerkers, onderverdeeld in verschillende clusters: Economie, Politiek en Veiligheid, Cultuur, Communicatie en Onderwijs en Consulair en Operationeel. Het werknemersbestand kent uitgezonden staf, lokale Nederlandse staf en Chinese staf. Er is een fors aantal vakattachés vanuit de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Defensie (DEF), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de politie, de Douane en de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Als Financieel Attaché ben je ook de eerste vertegenwoordiger van het kerndepartement van MinFin op de post.

De omvang van de post weerspiegelt het belang dat Nederland aan China hecht. De Chinese economie is inmiddels de op een na grootste in de wereld. Wat er in China gebeurt, kan altijd rekenen op grote belangstelling uit Nederland. De ambassade heeft een spilfunctie in de gehele samenwerkingsrelatie.

Bij het oplossen van mondiale vraagstukken valt China inmiddels niet meer weg te denken, maar ook de toegenomen zorgen over economische veiligheid en de rol van China in strategische waardeketens hebben impact op onze bilaterale relatie. In de Chinanotitie van 2019 wordt ingegaan op de nieuwe relatie die Nederland met deze grootmacht voorstaat. Naast de ambassade in Peking en vier consulaten-generaal (Hong Kong, Guangzhou, Chongqing en Shanghai) kent het Chinanetwerk nog zes Netherlands Business Support Offices in China. De posten in China vullen elkaar aan en de bereidheid tot samenwerking en afstemming is een vereiste. Tot het resort van de ambassade behoort ook Mongolië. In Ulaanbaatar wordt Nederland vertegenwoordigd door een honorair consul.

Op de ambassade in Peking kom je terecht in een goed georganiseerde werkomgeving waar teamgeest en collegiale samenwerking centraal staan. De economische afdeling bestaat uit tien personen, waarvan vier uitgezonden medewerkers, en is ingericht naar twee thema's: handelsbevordering en beleid en strategie. De afdeling maakt deel uit van het bredere economisch cluster, waarin nauw wordt samengewerkt met EZK, LNV, IenW, Douane, VWS en het NFIA en met jouw komst ook nog nauwer met MinFin.

Ministerie van Financiën, Generale Thesaurie

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Generale Thesaurie
De Generale Thesaurie adviseert over het beleid voor de financiële markten, het toezicht daarop en bereidt de benodigde wetgeving voor. De Generale Thesaurie vervult namens de bewindspersonen het aandeelhouderschap in staatsdeelnemingen en adviseert over publiek-private samenwerking en buitenlandse financiële betrekkingen. Daarnaast verzekert de Generale Thesaurie financiële risico’s die samenhangen met het handels- en dienstenverkeer met het buitenland en voorziet in de uitgifte en het beheer van de Nederlandse staatsschuld.

De Generale Thesaurie (220 medewerkers), die zijn naam dankt aan het Franse woord voor schatkistbewaarder, ‘thésaurier’, omvat vier directies.

 • directie Financieringen;
 • directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen;
 • het Agentschap;
 • de directie Financiële Markten.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mickie Schoch, Plv. Directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen

06-55683431

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Robert van Hemert, Recruiter

06-50078480

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Attaché financiële markten Permanente Vertegenwoordiging-EU in Brussel

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Brussel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 9 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Controller

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsadviseur / directiesecretaris

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon