Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Financieel beleidsmedewerker

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 2 november Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer VWS200216 (DLZ)
 • Plaatsingsdatum 15 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

 • Deins jij niet terug voor brede complexe maatschappelijk vraagstukken met grote politieke, maatschappelijke en financiële belangen (en tegenstellingen)?
 • Wil jij bijdragen aan de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg voor ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische stoornis in Nederland?
 • Wissel je ook graag het oplossen van acute problemen af met werken aan strategische lange termijnvraagstukken?
 • Ben jij handig met budgettaire – en bekostigingsvraagstukken en verbind je dit graag met beleid en de praktijk?

Dan hebben wij een mooie vacature bij onze afdeling!

Werken aan betere langdurige zorg voor ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische stoornis is méér dan maatschappelijk relevant. Je komt te werken in een complexe omgeving, met veel politieke aandacht, een divers en actief zorgveld, uiteenlopende belangen en forse budgetten. Media-aandacht is dan ook nooit ver weg. Jouw omgevingsbewustzijn en uitstekende politiek-bestuurlijke antenne zijn dan ook vereist bij het gevoelige karakter van deze functie.

Als beleidsmedewerker bij de directie Langdurige Zorg houd jij je bezig met beleid rond de zorg aan mensen die 24 uurs toezicht en zorg nodig hebben. Dat kan zijn vanwege somatische, psychogeriatrische, verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of vanwege langdurige psychiatrische problematiek. Onze grootste uitdaging is de langdurige zorg toegankelijk en betaalbaar te houden met het oog op de toenemende vergrijzing in Nederland. Je werkt samen met de verschillende partijen in het veld, zoals zorgaanbieders, zorgkantoren, cliëntenorganisaties, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut, aan het aanpakken van deze uitdaging. Dit vraagt van jou dat je goede communicatievaardigheden hebt en (actief) de samenwerking opzoekt en soms ook doorzettingsvermogen moet tonen om resultaten te bereiken.

Deze vraagstukken zijn altijd verbonden met het beleid en de praktijk van de zorg, waardoor de cijfers en getallen waar je mee werkt ook een echte betekenis krijgen. Het gaat er niet alleen om te zorgen voor voldoende budget om iedereen die afhankelijk is van zorg daarvan te kunnen voorzien, maar ook om vraagstukken rond bekostiging, prikkels, doelmatigheid en de lange termijn. Daarbij vinden wij het fijn als jij ons en jezelf uitdaagt om ook zelf verbeteringen te initiëren als jij daar ruimte toe ziet.

Met de verkiezingen voor de deur maken wij ons op voor nieuwe  regeerakkoordmaatregelen op het terrein van de langdurige zorg. Ook de vergrijzing en de effecten van COVID-19 bepalen de komende periode ons en jouw werk.  Vanwege het vertrek van een collega zoeken wij een leergierige, slimme en ambitieuze collega die ons daarbij gaat helpen.

Concreet zijn wij op zoek naar iemand die enthousiast aan de slag gaat met:

 • Financiering en bekostiging: organiseren van het jaarlijks proces voor de vaststelling van de omvang en verdeling van het budgettair kader voor de langdurige zorg (ca. € 25 miljard per jaar) en bijdragen aan een toekomstbestendige systematiek van bekostiging van de langdurige zorg;
 • Het oplossen van stelselvraagstukken: bijdragen aan de verschillende projecten om de praktijk van de langdurige zorg te verbeteren of knelpunten op te lossen. Vaak doen deze knelpunten zich voor tussen stelsels (Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet en Zvw) en daarom werken we intensief samen met andere directies en partijen in het veld (zorgkantoren, zorgverzekeraars, Nza etc.);
 • Het doorrekenen van de financiële effecten van nieuw beleid in voorbereiding en bij de uitwerking van een nieuw Regeerakkoord en deze vertalen naar het beleid en de praktijk;
 • Collega’s met financieel advies terzijde staan bij het realiseren van hun beleidsopgaven. Je zorgt ervoor dat financiële effecten op de juiste momenten betrokken worden bij de financiële besluitvorming van de Rijksoverheid. Hiervoor onderhoud je contact met de afdeling Financieel Economische Zaken van VWS en het ministerie van Financiën. 

Functie-eisen

We verwachten van de kandidaat:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring met (financieel) beleidswerk (o.a. strategische, financiële - en bekostigingsvraagstukken) in een politiek-bestuurlijke setting.
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met begrotingsprocessen van de rijksoverheid of hebt dusdanig affiniteit hiermee om dit proces je snel eigen te maken.
 • Je opereert proactief, doortastend, resultaatgericht, zorgvuldig en stemt goed af.
 • Een onafhankelijke, kritische geest.
 • Relativeringsvermogen en humor.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS200216 (DLZ)richten aan: Michiel Geschiere, Afdelingshoofd SFI.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De missie van de directie LZ is: “Wij zorgen dat mensen met een zware beperking terzijde kunnen worden gestaan om te leven zoals zij dat willen”.

Binnen het Directoraat-Generaal Langdurige Zorg (DGLZ) houdt de Directie Langdurige Zorg (DLZ) zich bezig met het ontwikkelen, (doen) uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van langdurige zorg. Daarbij gaat het om zorg aan mensen die - vanwege somatische, psychogeriatrische, verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of vanwege langdurige psychiatrische problematiek - 24uurs toezicht en zorg nodig hebben. Deze zorg is geregeld in de Wet Langdurige Zorg (WLZ).  In die kwetsbaarheid en afhankelijkheid van zorg en ondersteuning moet de zeggenschap van cliënten zo groot mogelijk zijn. DLZ is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het stelsel. Binnen de directie wordt gewerkt in vier afdelingen en met afdelingsoverstijgende projecten en programma’s. Bij de directie werken ruim 70 mensen.

Beschrijving van de afdeling

De afdeling Sturing, Financiering en Informatie (SFI) houdt zich bezig met diverse onderwerpen zoals, bekostiging van de zorg, informatievoorziening, (complexe) stelselvraagstukken en de toekomst van de langdurige zorg. Wij willen daarmee bijdragen aan het beheersbaar en toegankelijk houden van de langdurige zorg.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Michiel Geschiere, Afdelingshoofd SFI

06-11797308

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel adviseur Covid 19

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsadviseur P&O met o.a. aandachtsgebied diversiteit en inclusie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker informatiebeleid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon