Financieel beleidsmedewerker onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 20 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGPV/2022/1100
 • Plaatsingsdatum 29 april 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In Nederland ontvangen scholen in het primair en voortgezet onderwijs jaarlijks circa € 20 miljard voor het geven van goed onderwijs. Zo’n grote én belangrijke som geld, vraagt om een solide begroting. Lijkt het je wat om hieraan bij te dragen en heb jij kennis van gezond financieel beleid? Kom dan bij ons in het team werken!

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, beheren en uitvoeren van de begroting voor het primair en voortgezet onderwijs zoals die jaarlijks op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gaat. Gedurende het jaar beheer en actualiseer je deze en zorg je met collega’s voor de uitvoering ervan. Je coördineert de totstandkoming van verschillende onderdelen van de begroting door de benodigde gegevens op te halen binnen en buiten de directie. En natuurlijk zorg je ervoor dat de cijfers kloppen.

Ook denk je kritisch mee met plannen voor de besteding van onderwijsgeld. Je bewaakt de financiële kaders en toetst op doelmatigheid en doeltreffendheid van beleidsvoorstellen. Daarnaast verstrek je proactief en (on)gevraagd financieel advies aan de ambtelijke en politieke leiding. Als financieel expert maak je de benodigde financiële analyses, ramingen van beleidsopties en analyseer je (financiële) effecten van beleidsopties. Met jouw bijdrage worden beleidsvoorstellen financieel uitvoerbaar, doeltreffend en doelmatig.

Dit alles doe je samen in goede en open sfeer met je collega’s van het begrotingsteam. Het begrotingsteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoud en processen. Als onderdeel van het begrotingsteam is er veel ruimte voor jouw inbreng en invalshoek bij onderwerpen. Er is binnen de afdeling oog voor een uitdagend takenpakket waarbij medewerkers zich zoveel mogelijk eigenaar voelen van de onderwerpen waarmee zij aan de slag zijn.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdelingen Financiën en Verantwoording maken onderdeel uit van de directies Primair en Voortgezet onderwijs. Beide directies kennen drie beleidsafdelingen en de afdeling Financiën en Verantwoording.

Binnen de afdelingen Financiën en Verantwoording werken ca. 30 mensen (2 x 15 mensen). De afdelingen zijn verantwoordelijk voor het financieel beleid van de directies Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning en breder voor de financiële kant van een aantal OCW-brede thema’s (lerarenbeleid, Caribisch Nederland). De financiële afdelingen van de directies Primair en Voortgezet Onderwijs werken daarbij nauw samen. Onze taken zijn onder meer:

 • beleid: in een vroegtijdig stadium strategisch-financieel meedenken over en ondersteunen van beleidstrajecten;
 • begroting: opstellen van een strategisch-financieel kader, waarin prioritering van de politieke wensen plaatsvindt, in samenhang met de budgettaire spelregels, en proactief uitbrengen van advies aan de directie en de directeur-generaal over kansen en bedreigingen voor de begroting
 • verantwoording en toezicht: financieel toezicht op organisaties op afstand namens de directeur-generaal, leggen van verbinding met auditafdelingen en afleggen van verantwoording over onderwijsgeld door de sector;
 • bestedingsplan: opstellen en strategisch beheren van de budgetten voor subsidies en opdrachten, zorgdragen voor optimale besteding van deze budgetten, ondersteunen van de directies PO en VO bij het aangaan van financiële verplichtingen en adviseren over de (on)mogelijkheden;
 • bekostiging: ontwikkelen van bekostigingsbeleid voor het primair en voortgezet onderwijs.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.
Het ministerie van OCW zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Monique de Koning, plaatsvervangend afdelingshoofd voortgezet onderwijs, Financiën en Verantwoording

06-46849178

Maartje Plattel, afdelingshoofd primair en voortgezet onderwijs, Financiën en Verantwoording

06-15038435

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie OCW

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker, tevens plaatsvervangend afdelingshoofd Financiën

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Curriculum en Toetsen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker bestuur- en schoolontwikkeling

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon