Financieel Beleidsmedewerker Samenwerking en Uitvoering

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directoraat-generaal Agro

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €7.094
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 16 april Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGA20240322_12/13
 • Plaatsingsdatum 23 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Ben jij op zoek naar een boeiende positie waarin je vanuit jouw financiële expertise de inhoudelijke ontwikkeling van toezicht en uitvoering versterkt en zo een cruciale rol speelt binnen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)? Bij LNV in het team van de coördinerend opdrachtgever ben jij als Financieel Beleidsadviseur de verbindende schakel tussen de beleidsdirecties, uitvoerende diensten en toezichthoudende instanties zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Je werkt hierin actief samen in de zogenaamde 'Driehoek' van Eigenaar (LNV of EZK)-Opdrachtgever (LNV) en Opdrachtnemer (RVO of NVWA), waarbinnen ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid kent. De Eigenaar heeft een systeemverantwoordelijkheid, waar de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de inhoudelijke kaders en middelen.

Jouw rol en verantwoordelijkheden:

Financiële stabiliteit

 • Je draagt bij aan het versterken van de financiële positie van de opdrachtgever door het aandragen van oplossingen bij financiële uitdagingen.
 • Je vervult een stevige rol binnen de directie (en waar nodig directie-overstijgend) mbt het opdrachtenpakket RVO en NVWA bij begrotingsprocessen (de voorjaarsnota, juli-nota, najaarsnota en verklaring van de slotwet/realisatie).
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van (langere termijn) overzicht in financiële zaken en toekomstige ontwikkelingen die de financiële positie kunnen beïnvloeden, zoals nieuwe EU-verordeningen.

Versterking kennispositie, financiële sturing en processen

 • Je zet je in voor de bevordering van kennis bij de beleidsdirecties voor het kunnen vervullen van goed opdrachtgeverschap. Waar het financien raakt, trek je ook op met je collega’s van de financiele directie binnen het departement.
 • Je denkt actief mee in het verbeteren van de sturingsrelatie en monitorings/rapportagevraagstukken, waarmee je een bijdrage levert in het beter kunnen sturen op resultaat, opgavegericht werken en het faciliteren van het optimale gesprek tussen beleid en uitvoering en het tijdig kunnen sturen op risico’s.
 • Je denkt actief mee over structurele verbeteringen in (financiële) processen rond de jaarplannen en faciliteert hierover kennisoverdracht naar beleidsmedewerkers in diverse directies.

Coördinatie retribueerbare tarieven (tarieven NVWA voor bedrijfsleven)

 • Je coördineert het jaarlijkse proces van het vaststellen van retribueerbare tarieven voor het bedrijfsleven van de NVWA voor het opdrachtgeversdeel.
 • Dit doe je in nauwe samenwerking met collega’s van de NVWA, LNV (Eigenaarsadvisering, beleidsdirecties en juridische afdeling) en VWS.
 • Bovendien vertaal je inbreng uit consultaties naar advies aan de minister en interpreteer je onderzoek over de impact van tarieven op het bedrijfsleven.

Naast deze verantwoordelijkheden, zet je je met je collega's actief in rondom ontwikkelingen en ambities van o.a. het programma "Werk aan Uitvoering" (WAU), opgavegericht werken en de uitrol van portfoliomanagement binnen LNV. Hierin trek je actief op met je collega’s die hierin een aanjagende rol vervullen.

Wij bieden je een dynamische en collegiale werkomgeving waarin jouw expertise een verschil kan maken voor het Nederlandse beleid op het gebied van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Het Ministerie van LNV investeert in de groei en ontwikkeling van haar medewerkers en zet zich in voor een inclusieve werkomgeving waar iedereen zich welkom voelt.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Deze vacature valt binnen de directie Europees, Internationaal en Agro-Economisch beleid.
De Directie Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid (EIA) bouwt aan een wereld met voldoende en gezond voedsel. Een wereld waarin duurzame en productieve landbouw samengaat met een dynamische natuur, en waarin natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt binnen hun draagkracht.

De directie is daarnaast ook LNV-breed verantwoordelijk voor de rol van coordinerend opdrachtgever voor de opdrachten die aan de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden verstrekt en draagt zorg voor bijvoorbeeld de ondersteuning van de Ministers en hoogambtelijke top bij reizen naar het buitenland.

Bij EIA werken ongeveer 90 medewerkers verdeeld over vijf teams: Team Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Team EU, Team Coordinerend Opdrachtgever/Raden en Reizen, Team Agro-economie en Team Internationaal.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directoraat-generaal Agro

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Het versterkt het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers, en stimuleert duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werkt het ministerie aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. LNV wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt het ministerie bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Henk Schollaart, Teamcoordinator

06 21 80 97 16

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Barbara Schmitz, Senior Adviseur Recruitment

06 50 01 87 80

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directoraat-generaal Agro nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

DG-adviseur I-control

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 15 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) adviseur toezicht EU-geldstromen FEZ-LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / directie Financieel-Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch adviseur leren en ontwikkelen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon