Financieel-economisch beleidsmedewerker voorzieningen en uitvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 6 maart Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 45/21-02
 • Plaatsingsdatum 22 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Adviseren over beleidsvoorstellen en hiervoor ramingen opstellen. Het beoordelen van budgettaire gevolgen en financieel-economische aspecten van SZW-beleid. Of je als financieel-economisch beleidsmedewerker een gevarieerd takenpakket krijgt bij de afdeling Voorzieningen en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Reken maar! En weet je wat het mooiste is: met jouw werk draag je bij aan de maatschappelijke doelen van ons departement: werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Wij zoeken voor de afdeling Voorzieningen en uitvoering twee financieel-economisch beleidsmedewerkers.

In de eerste functie richt jij je op de beleids- en financiële control op het terrein van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het UWV. Dat houdt in dat je ramingen opstelt van de uitvoeringskosten en daarin de effecten verwerkt van nieuw beleid en macro-economische en demografische ontwikkelingen.
Ook beoordeel je begrotingen en jaarverslagen van de betreffende uitvoeringsorganisatie en toets je de financiële onderbouwing van uitvoeringstoetsen. De budgettaire consequenties hiervan en de inpassing in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stem je af met je collega’s, de uitvoeringsorganisaties en andere departementen.
De advisering aan de ambtelijke en politieke leiding over de aansturing van en het toezicht op het UWV en de SVB is een ander belangrijk onderdeel van je takenpakket. Dit doe je vanuit je financiële expertise en kennis van de uitvoeringsorganisaties. Je beantwoordt ook de vragen van de Eerste en Tweede Kamer op jouw terrein en bent betrokken bij de voorbereiding van debatten. In jouw functie heb je veel contacten. Zo werk je nauw samen met collega’s van het cluster Zelfstandige Bestuursorganen, de directie Financieel-Economische Zaken en met medewerkers van beleidsdirecties en het UWV of de SVB.

De tweede functie richt zich op de beleids- en financiële control van het SZW-beleid binnen het sociaal domein. Samen met de collega’s in het cluster ontferm je je over (de financiële aspecten van) de Participatiewet, de banenafspraak en het armoede- en schuldenbeleid. Hier spelen vragenstukken zoals: Hoe kunnen gemeenten mensen met een bijstandsuitkering effectief begeleiden richting een baan? Hoe zorgen we voor een inclusieve samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen? Hoe krijgen we mensen effectief uit een schuldensituatie? Je onderhoudt nauwe contacten met de beleidsdirectie en denkt proactief mee over doelmatig en doeltreffend beleid. Tevens heb je frequent contact met andere departementen, in het bijzonder het ministerie van Financiën. Je adviseert de ambtelijke en politieke leiding over beleidsvoorstellen en vertegenwoordigt de directie in overleggen. Ook ben je actief betrokken bij het opstellen van begrotingsstukken, voorbereiding van debatten en de beantwoording van vragen van de Eerste en Tweede Kamer. Tot slot heb je oog voor je directe collega’s en denk je mee over hun dossiers.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire opleiding afgerond, bij voorkeur in een economische of kwantitatieve richting.
 • Je hebt minimaal enkele jaren werkervaring in een financiële functie.
 • Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Je kunt de directie Financieel-Economische Zaken overtuigend vertegenwoordigen, zowel binnen als buiten ons departement.
 • Je bent zelfstandig, pakt werkzaamheden proactief op en bent gericht op samenwerken.
 • Je durft kritisch te zijn en staat voor de kwaliteit van je werk.
 • Je bent stressbestendig, kunt snel schakelen en zorgt ervoor dat deadlines worden gehaald.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5710,00  bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12  van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via hrmwerving@minszw.nl. Overige sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken heeft een spilfunctie bij de coördinatie van de begroting en de planning-en-controlcyclus van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In 2021 gaat het om het beheer van ongeveer € 100 miljard aan uitgaven. We zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële ramingen en de beoordeling van beleidsvoorstellen. Daarnaast waarborgen we de kwaliteit van de beleidsinformatie en evaluaties. We zijn dan ook een belangrijke adviseur van de politieke en ambtelijke top. Bovendien houden we toezicht op financiële beleids- en bedrijfsprocessen. Met ons werk zetten we ons in voor een transparantere, doelmatigere en doeltreffendere opererende Rijksoverheid.

Afdeling Voorzieningen en Uitvoering
De afdeling Voorzieningen en Uitvoering bestaat uit vijftien medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de ramingen van beleidsvoorstellen, het adviseren hierover en het toetsen hiervan op budgettaire gevolgen en financieel-economische aspecten. De focus ligt op het terrein van sociale voorzieningen, zoals de Participatiewet (waaronder de bijstand), de Wajong en re-integratie, samenleving en integratie, en de uitvoeringskosten van uitvoeringsorganisaties in het SZW-domein, zoals het UWV en de Sociale Verzekeringsbank.

Onze afdeling bestaat – net als de rest van de directie – uit een mooie mix van startende en meer ervaren medewerkers, en kenmerkt zich door een collegiale sfeer.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit, zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Eric van Poederooijen

06 115 13 811

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool SZW (voor technische ondersteuning)

06 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker arbeidsmigratie, wettelijk minimumloon en cao-beleid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker behandelen en ontwikkelen / auditor

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functioneel beheerder

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon