Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Financieel en contractmanager

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Financieel / economisch, Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 12 juli Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DSO-LV/2020/01
 • Plaatsingsdatum 29 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Jij speelt daarbij als financieel en contractmanager bij de Strategische Beheersorganisatie in Den Haag een belangrijke rol. In een dynamische omgeving richt jij je op de integrale beheersing op strategisch niveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dat is van wezenlijk belang voor burgers, bedrijven én overheid.

Als financieel en contractmanager adviseer je het hoofd Strategische Beheersorganisatie (SBO) over financieel-economische (sturings)vraagstukken. Het gaat bijvoorbeeld om het inregelen van de financiële bijdragen van gemeenten en overige partijen aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), en om opdrachtverlening richting de organisaties die aan de lat staan voor het tactisch en operationeel beheer. Jij leidt de start van de beheerfase in goede banen en bent de kritische en onafhankelijke sparringpartner voor het hoofd SBO en de interbestuurlijke opdrachtgever(s).

Ook het inrichten en uitvoeren van de begrotings-, rapportage- en verantwoordingscyclus horen bij jouw werk. De planning- en verantwoordingscyclus krijgen daarbij vorm vanuit het interbestuurlijk opdrachtgeverschap, maar vinden feitelijk plaats binnen de kaders van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Jij zorgt voor de vertaling van die kaders richting de tactische beheersorganisatie.

Je zorgt ervoor dat de kosten voor beheer, uitbouw en doorontwikkeling van het DSO in de begroting worden verwerkt en stuurt op risicoreserveringen. Ook het kasbeheer hoort bij je takenpakket, waarbij je stuurt op de uitputting en het voorkomen van ongewenste overschotten of tekorten. Verder ben jij degene die de verbinding legt tussen collega’s en dossiers. En inhoudelijke veranderingen binnen het digitale stelsel? Die weet jij financieel te duiden.

Functie-eisen

 • Je denkt en werkt op wo-niveau en hebt bij voorkeur een wo-diploma bedrijfseconomie of bedrijfskunde.
 • Je hebt aantoonbare kennis van (inter)bestuurlijke besluitvormingsprocessen binnen een beleidsomgeving en ruime ervaring met de beïnvloeding daarvan.
 • Je hebt ervaring met het beoordelen van investeringsvoorstellen op basis van businesscases en het vertalen van de uitkomsten naar de begroting.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring met planning en control, bij voorkeur binnen grote, complexe projecten of programma’s in een complexe beleidsmatige omgeving, en bent in staat dit in te richten.
 • Je hebt ervaring met het werken in een interbestuurlijke context en affiniteit met het werkterrein.
 • Je hebt ervaring met processen als plannings-, risico- en kwaliteits-, document- en financieel management en kunt deze informatie vertalen naar rapportages.
 • Je hebt bij voorkeur relevante opleidingen of trainingen op het gebied van project- en financieel management afgerond.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met een agile- of SAFe-werkwijze.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van of ervaring met de Omgevingswet, grootschalige verandertrajecten en/of implementaties van ICT-voorzieningen in een interbestuurlijk setting.
 • Je hebt een brede interesse en bent iemand die graag de handen uit de mouwen steekt en op zoek gaat naar antwoorden.
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt ernaar.
 • Je hebt gevoel voor gebeurtenissen die van invloed zijn op het bestaande beleid en de positie van bestuurders.
 • Je bent analytisch, hebt overtuigingskracht, kunt goed samenwerken en kunt je werk goed plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Strategische Beheerorganisatie is binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) tijdelijk ondergebracht bij de programmadirectie Aan de Slag.

Strategische Beheerorganisatie
De Strategische Beheerorganisatie (SBO) stuurt op het beheer en de verdere ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit wordt uitgevoerd door de Tactische Beheerorganisatie (TBO) bij het Kadaster en verschillende operationele partijen. Wij adviseren het interbestuurlijke opdrachtgevendberaad-beheer en de minister van BZK over de kaders waarbinnen het DSO zich verder ontwikkelt. Ook bewaken we deze kaders.

Bij de SBO werken circa zeven fte.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Het succes van de nieuwe wet staat of valt met de uitvoering. De implementatie is geslaagd als iedereen, van bevoegd gezag tot individuele burger, naar de letter én geest van de wet werkt. Bij de inwerkingtreding moeten burgers en bedrijven als initiatiefnemer digitaal een melding kunnen doen van hun activiteiten in de fysieke leefomgeving en digitaal een vergunning kunnen aanvragen. Op dit moment verloopt dit via het Omgevingsloket Online en de Activiteitenbesluit Internet Module. Vanaf 1 januari 2022 gaat dit via het loket van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Via het DSO-LV zijn ook de regels te vinden die dan volgens de Omgevingswet gelden. De inhoud van Ruimtelijkeplannen.nl gaat ook op in de DSO-LV. Gemeenten, provincies, waterschappen en Rijksoverheid ontwikkelen dit digitale stelsel gezamenlijk. Tegelijk met de ontwikkel- en implementatiefase is het nodig de voorbereidingen te treffen voor de beheerfase. Bij die fase horen beheeractiviteiten en doorontwikkeling, maar ook het toevoegen van nieuwe functionaliteiten (uitbouw). Het DSO-LV bevindt zich dus nog niet in een stabiele beheerfase, maar kent de nodige complexiteit en dynamiek.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de voorbereiding van de inrichting van het beheer van het DSO-LV en Informatiepunt. Daarvoor is interbestuurlijk een beheerovereenkomst opgesteld. Binnen de kaders van die overeenkomst wordt het beheer uitgewerkt, parallel aan de verdere ontwikkeling en implementatie van het basisniveau van DSO-LV.

Governance beheer DSO-LV
In de beheerovereenkomst is de governance rond het beheer geregeld. Er is een gelaagde structuur en het beheer van DSO-LV is niet bij één organisatie belegd.

Er is gekozen voor een onderverdeling naar strategisch, tactisch en operationeel beheer onder interbestuurlijke kaderstelling. Op die manier wordt recht gedaan aan de veelomvattendheid van het DSO-LV en om de samenhang tussen DSO-LV en haar omgeving te borgen. Ook is interbestuurlijke zeggenschap geborgd via het opdrachtgevendberaad-beheer en het bestuurlijk overleg met de minister, omdat de beheerkosten over alle interbestuurlijke partners worden verdeeld. Er is een gemaximeerd budget van circa € 25 miljoen, dat bij verdere uitbouw van de DS-LV kan oplopen tot € 57 miljoen.

De minister van BZK is verantwoordelijk voor het strategisch beheer van DSO-LV, dat onder meer de opdrachtverlening voor tactisch en operationeel beheer van DSO-LV inhoudt.

Het Kadaster is aangewezen als tactisch beheerder en voert de regie op het functioneren van het DSO-LV. Dit gaat om de functionele werking op operationeel niveau, maar ook de aansluiting op werkprocessen van bestuursorganen bij de uitvoering van de Omgevingswet en het anticiperen op veranderingen en innovaties.

De huidige ontwikkelpartners van DSO-LV, zoals Geonovum, het Kadaster en Rijkswaterstaat, zijn beoogd partner voor het operationeel beheer. Ook worden meer of minder intensieve samenwerkingsrelaties voorzien met generieke voorzieningen die bij het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) en Logius ontwikkeld zijn of worden.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Petra Loeff

06-52050287

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffie werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingsmanager CIO-stelsel en Kennis Rijksdienst

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker identiteit

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 4 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon