Financieel Specialist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 31 augustus Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer DGBI_20220805_10
 • Plaatsingsdatum 6 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zorgen dat we als directie Topsectoren en Industriebeleid onze financiële middelen zo effectief mogelijk inzetten om het succes van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. Dat is je boeiende rol als financieel specialist bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. Een brede functie waarin je ook nog eens bewustzijn creëert onder onze medewerkers voor het belang van tijdige en kwalitatieve financiële rapportages.

De concurrentie- en innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven versterken. Nationaal, in Europees verband en mondiaal. Door signalen uit de samenleving te vertalen in beleid waarmee we het bedrijfsleven in de breedste zin stimuleren. Dit is kort gezegd de belangrijke opgave van de directie Topsectoren en Industriebeleid (TOP) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Als financieel specialist help je ons managementteam en de hele directie om voor het realiseren van deze opgave alle financiële processen goed in te richten en onze financiële huishouding op orde te houden.

Als financieel specialist beheer je onze begroting, geef je advies over beleidsvoorstellen en stel je hiervoor in overleg met de medewerkers prognoses en bestedingsplannen op. Je houdt het overzicht over onze financiële ruimte en de financiële administratie, rapporteert hierover aan het managementteam en bereidt op jouw terrein besluitvorming voor. Daarbij onderhoud je nauw contact met dossierhouders binnen de directie, ben je het eerste aanspreekpunt voor de directie Financieel-Economische Zaken van ons directoraat-generaal. Ook draai je binnen ons directoraat-generaal mee in de financiële werkgroep. Bovendien participeer je vanuit je financiële expertise in verschillende beleidstrajecten en projecten.

Je werkt in een staffunctie direct voor ons management. Daarbij ligt de nadruk op je financiële taken, maar heb je ook een belangrijke rol in het creëren van financieel bewustzijn onder al onze medewerkers. Doel hiervan is zorgen dat iedereen vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid informatie op de goede manier vastlegt en hierover op de juiste manier rapporteert. Zodat directiebreed op ieder moment alle voor beleidsvorming benodigde financiële informatie goed inzichtelijk en beschikbaar is. Een belangrijk streven van ons management waaraan jij concreet handen en voeten geeft.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als beleidsmedewerker financiën werk je in een staffunctie voor het vijfkoppige managementteam van de directie Topsectoren en Industriebeleid (TOP), onderdeel van het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie. Met nu ruim 110 collega’s zijn we dé toegankelijke netwerkpartner die signalen vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven vertaalt in overheidsbeleid waarmee we het verdienvermogen van de hele Nederlandse economie vergroten. Binnen onze behoorlijk grote directie – we verwachten dat we de komende jaren nog verder groeien – zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van het (top)sectorenbeleid, het industriebeleid en de verduurzamingsopgaven die binnen het bedrijfsleven spelen; in de industrie, maar bijvoorbeeld ook in de dienstensector.

Het bedrijfsleven in Nederland in de breedste zin, daar richten we ons op. We hebben een regierol, zowel richting externe stakeholders (onder andere de bedrijven, brancheorganisaties en regionale instanties) als binnen de overheid. Ook bewaken we de integrale aanpak van het topsectorenbeleid. Daarnaast zijn we in de rol van accountmanager aanspreekpunt voor het bedrijfsleven op alle onderwerpen waarop we ons richten.

Ons belangrijkste doel: met name door innovatie de concurrentiekracht van het bedrijfsleven vergroten en daarmee het succes van bedrijven in de breedste zin. Binnen Nederland, maar ook in EU-verband. Dit met veel aandacht voor verduurzaming en de doelstellingen van het klimaatakkoord.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DG B&I)

Het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DG B&I) werkt aan wat Nederlanders belangrijk vinden in de economie: werk, inkomen, goede collectieve voorzieningen, en een duurzame en veilige leefomgeving. Dat noemen we brede welvaart en een rechtvaardige en inclusieve economie. Dit resulteert in een hoge kwaliteit van leven in ons land en daarmee houden we Nederland internationaal aantrekkelijk. De 400 medewerkers van het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie zetten zich hier dagelijks volop voor in. Hoe we dat doen? Door ons te richten op vooruitgang door economische vernieuwing. Op innovaties, nieuwe technologieën en nieuwe manieren van (samen)werken bijvoorbeeld digitaal. Daarmee zijn we het kloppend hart van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Karlo van Dam, lid managementteam directie Topsectoren en Industriebeleid

06 – 3166 2463

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker internationaal industriebeleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker Economische Veiligheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Innovatie en Kennis

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon