Fiscaal Coördinator

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch
 • Reageren voor 4 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMO 22-186
 • Plaatsingsdatum 16 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als fiscaal coördinator bij het directoraat-generaal Mobiliteit(DGMo) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te Den Haag draag je bij aan fiscale trajecten die raken aan de mobiliteit. Bijvoorbeeld om de verduurzaming van de mobiliteitssector te versnellen. Wil jij je fiscale kennis inzetten om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland? Dan willen we jou graag ontmoeten.

Wat ga je doen als fiscaal coördinator ?
Binnen DGMo spelen verschillende mobiliteitsonderwerpen met een fiscale component. Denk aan: zakelijk reizen, elektrisch vervoer, Betalen naar Gebruik, fiets, deelauto’s. Als fiscaal coördinator zorg jij dat de verschillende fiscale dossiers met elkaar worden afgestemd en tegen elkaar worden afgewogen. Voor de fiscale onderwerpen ben je het aanspreekpunt voor de verschillende directeuren in DGMo. Daarnaast coördineer je en doe je deels zelf vanuit DGMo de inzet van de dossiers richting het ministerie van Financiën. Je hebt overleg met de dossierhouders binnen de lijnorganisaties en andere beleidsonderdelen(FEZ, IBI. DGMI). Voor specialistische fiscale vragen schakel je met het Ministerie van Financiën waarvoor je een stevige gesprekspartner bent.

Wat wordt jouw belangrijkste focuspunt als fiscaal coördinator?
Adviseren over fiscale onderwerken op het gebied van mobiliteit; dat is wat jij doet. Je kunt stimuleringswensen vanuit het beleid van IenW vertalen naar fiscale termen en helder uitleggen wat de consequenties zijn van bepaalde keuzes. Door je fiscale kennis doe je voorstellen die intern en extern leiden tot constructieve inhoudelijke gesprekken. In deze gesprekken ben je in staat om een sturende rol te vervullen om zo het gewenste resultaat te bereiken. Fiscale onderwerpen waar je aan gaat werken zijn o.a.: de MIA/VAMIL, het belastingplan (samen met DGMI), btw-richtlijn(en), stimulering elektrische auto tussen 2025-2030, de bestelbusregeling en onderzoeken naar betalen naar gebruik.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

DG Mobiliteit (DGMo) heeft als doel om de netwerkkwaliteit van spoorwegen alsmede het wegennet verder te ontwikkelen evenals het veilige en duurzame gebruik daarvan door reizigers en de transportsector te waarborgen. Daarmee wordt bijgedragen aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland binnen de condities van leefbaarheid en veiligheid.

Binnen DGMo werk je formeel bij de directie Duurzame Mobiliteit, maar ben je inzetbaar voor heel DGMo.
De directie Duurzame Mobiliteit ontwikkelt beleid om de mobiliteitssector verder te verduurzamen. Dit in verbinding met economische belangen, leefbaarheid, stedelijke ontwikkeling, duurzame mobiliteit en de gezondheid van burgers. De directie Duurzame Mobiliteit geeft invulling en uitvoering aan het Klimaatakkoord op het gebied van mobiliteit (nu aangevuld met extra opgaven uit het Coalitieakkoord).

De directie Duurzame Mobiliteit (DuMo):

 • Is verantwoordelijk voor de strategie en aanpak ten aanzien van duurzame mobiliteit, zowel personen als goederen.
 • Beheert en scherpt aan, de instrumenten (stimuleren, faciliteren, normeren) om de mobiliteit te verduurzamen en stikstof, fijnstof en CO2 uitstoot te reduceren.
 • Initieert en voert samen met de modaliteitsdirecties een aantal concrete projecten uit en voedt daarmee de beleidsvorming van de directies.
 • Coördineert de onderhandelingen met de ministeries van EZK, FIN en BZK op het gebied van de duurzame mobiliteit en klimaat.
 • Voert de reguliere lijntaken ten aanzien van voertuigemissies en brandstoffen uit.

De directie DuMo zet de DG-overstijgende werkzaamheden op die nodig zijn voor de realisatie van de CO2-opgave. DuMo werkt daartoe voor zowel DGM0 en DGLM.

De directie bestaat uit ca 55 medewerkers.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kees Hansma, afdelingshoofd

06–11327469

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Paul Eliëns, adviseur werving en selectie

06–28748366

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider bereikbaarheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag/hybride
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Interne Controle/Auditor

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend Beleidsmedewerker Duurzaam Productbeleid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon