• Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • schaal 11, schaal 12
    €4.024 - €6.907 (bruto)
  • Fiscaal, Auditing / accountancy, Financieel / economisch
  • Solliciteer voor 8 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: LFEZ20240301_11/12, Plaatsingsdatum: 3 juli 2024

De directie Financieel Economische Zaken (FEZ) van het ministerie van LNV zoekt een nieuwe fiscaal coördinator In deze uitdagende functie ben jij breed inzetbaar in het toezicht op de fiscale, financiële en bedrijfsvoeringprocessen van het ministerie.

Wat ga je doen?

Jij helpt LNV verder fiscaal in control te brengen. Het cluster kaderstelling (ca. 7 fte) binnen FEZ vertaalt rijksbrede regelgeving naar heldere, werkbare kaders voor het ministerie, zodat alle onderdelen hiervan kunnen zorgen voor een rechtmatig en doelmatig financieel en fiscaal beheer. Het cluster adviseert en toetst binnen de organisatie op de toepassing van deze kaders.

Om de fiscale risico’s en de beheersing daarvan in kaart te brengen is een Tax Control Framework benodigd. Je gaat aan de slag met het doorontwikkelen van het Tax Control Framework voor LNV, waarbij je specifiek aandacht hebt voor de BTW, de Vennootschapsbelasting (VPB) en de loonbelasting. Je houdt zicht en grip op de zogenoemde key risks op deze gebieden, identificeert de beheersmaatregelen en formuleert verantwoordingskaders voor de uitvoerders van deze beheersmaatregelen. Daarnaast richt je de monitoring van de key risks in en geef je vorm aan de wijze van rapportering aan de directeur FEZ, de departementsleiding en de Belastingdienst.

Je identificeert en prioriteert de fiscale acties die nodig zijn om in fiscaal in control te zijn en de fiscale aangiftes tijdig op te leveren. Je zoekt hiervoor de samenwerking op met de betrokken directies binnen het kerndepartement. Je fungeert daarbij als contactpersoon en sparringpartner van deze directies. Andere collega's van het cluster kaderstelling kunnen je op basis van hun expertise ondersteuning bieden bij vraagstukken. Als fiscaal coördinator ben jij het aanspreekpunt voor het Fiscaal Loket en de Belastingdienst voor alle fiscale aangelegenheden binnen het departement. Je neemt in die rol ook deel aan het Rijksbreed Fiscaal Platform als een van de vertegenwoordigers van LNV en voert het klantgesprek tussen de Belastingdienst en LNV.

Verder draag je er zorg voor dat LNV adequaat invulling geeft aan de afspraken uit het recent met de Belastingdienst afgesloten convenant Horizontaal Toezicht. Denk daarbij onder andere aan het opstellen van de jaarlijkse VPB-aangifte, het verzorgen van steekproeven aangaande de WKR of het monitoren van de beheersmaatregelen op de belangrijkste risico's. Tevens ben je aanspreekpunt binnen de directie voor fiscale vraagstukken die voortkomen uit (nieuwe) regelgeving of beleidsvoornemens.

We achten het van belang dat onze toekomstige collega fiscaal relevante vaktechniek bijhoudt. Je krijgt daarom de mogelijkheid en ruimte om actief fiscale cursussen of opleidingen te volgen.

Het cluster Kaderstelling

Het cluster kent een breed scala aan grotere en kleinere taken en verantwoordelijkheden. Naast de fiscale werkzaamheden ben je daarom ook inzetbaar voor andere werkzaamheden binnen het cluster kaderstelling. Dan gaat het bijvoorbeeld om de meer financieel-juridisch gerelateerde onderwerpen binnen het cluster. Het exacte takenpakket wordt na aanstelling in overleg met elkaar samengesteld.

De huidige dynamiek binnen het beleidsdomein van het ministerie, met grote uitdagingen op het gebied van stikstof en klimaat, vertaalt zich ook door naar de financiële processen en maakt het werken binnen LNV op dit moment extra uitdagend! Je krijgt daarbij alle ruimte om jezelf te ontwikkelen. Je kunt leren van de collega's om je heen, maar het volgen van een opleiding is ook mogelijk. Ambitie om door te groeien? Dat behoort zeker tot de mogelijkheden. Er is altijd een grote variëteit aan werkzaamheden waarop jij kan laten zien wat jouw toegevoegde waarde is. Verder krijg je begeleiding en coaching, zodat je snel je plek vindt.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Begroting en Kaderstelling bestaat in totaal uit 12 medewerkers. Het cluster Kaderstelling waar de (senior) adviseur onder valt bestaat uit zeven academisch opgeleide collega’s: een coördinator en zes adviseurs. We werken allemaal vanuit onze eigen generalistische rol, maar tegelijkertijd ook veel samen met elkaar. Je komt terecht in een gemêleerd team van professionals. Met mannen en vrouwen en van trainees tot seniors.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

De directie Financieel-Economische Zaken is de concerncontroller van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en opereert in een dynamisch werkveld. De directie bestaat uit twee afdelingen: de afdeling Begrotingszaken en Kaderstelling en de afdeling Beleidscontrol. De (senior) adviseur Kaderstelling valt onder de afdeling Begrotingszaken en Kaderstelling.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Edo van der Leer, hoofd afdeling Begrotingszaken en Kaderstelling 06-4696 1514

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Ronald Garretsen, senior adviseur recruitment (afwezig van 8 juli t/m 21 juli en 3 t/m 6 augustus) 06-2963 6873

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon