Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Fiscaal medewerker team Internationale Fiscale Behandeling

Belastingdienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.737 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 9, schaal 10, schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 26 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 1124424
 • Plaatsingsdatum 9 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“In een dynamische internationale setting sta ik elke dag weer voor nieuwe uitdagingen. De diplomatieke wereld is mondig, maar ik heb geleerd om daar snel op in te spelen. En ik vind het geweldig om mensen uit andere culturen wegwijs te maken in de fiscale wereld.” Marlene Dovermann, fiscaal medewerker team Internationale Fiscale Behandeling bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ambassades, consulaten en internationale volkenrechtelijke organisaties, een politiek gevoelige doelgroep. Het team Internationale Fiscale Behandeling (IFB), onderdeel van de directie Particulieren, ziet toe op deze fiscale behandeling en geeft uitvoering aan Nederland Gastland, zoals door Nederland in verdragen met andere landen en internationale (volkenrechtelijke) organisaties is vastgelegd. Daarnaast is team IFB ook betrokken bij de totstandkoming van verdragen én wet- en regelgeving en bij de toetsing op de uitvoerbaarheid hiervan. Veel verschillende belastingmiddelen en processen in combinatie met complexe internationale wet- en regelgeving maken dat het werkveld van het team complex is. Daarom is er veel afstemming nodig met internationale organisaties en departementen waarmee de doelgroep in aanraking komt.

Als fiscaal medewerker team IFB beoordeel je verzoeken voor het verlenen van fiscale privileges aan de in Nederland gevestigde ambassades, consulaten, internationale volkenrechtelijke organisaties en hun (voormalige) personeelsleden. Daarnaast behandel je zeer complexe aangiften en bezwaarschriften. Voor die zaken ben je ook het aanspreekpunt. De gegevens controleer je op juistheid, volledigheid, rechtmatigheid, tijdigheid en bruikbaarheid. Je werkt in een politiekgevoelige omgeving en daar ben je van doordrongen. In je contacten met geprivilegieerden blijf je hoffelijk en professioneel. En je voert je werkzaamheden zorgvuldig uit.

Zowel binnen als buiten het team ben je verantwoordelijk voor de vaktechnische kennis en overdracht daarvan. Je neemt deel aan vaktechnische overleggen, hebt een coördinerende rol, stuurt collega’s inhoudelijk aan en denkt mee over verbetering van processen. Ook beantwoord je zeer complexe vragen over fiscale privileges. Dat doe je telefonisch, schriftelijk of in een persoonlijk gesprek. In deze dynamische werkomgeving wordt een beroep gedaan op jouw communicatieve en sociale vaardigheden en je vermogen om te kunnen omgaan met weerstand. Samenwerking binnen een breed netwerk is voor jou vanzelfsprekend, want jij weet dat je alleen zo de gewenste resultaten bereikt.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Marlene Dovermann? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Alice van Leeuwen, teamleider team IFB, via 06 - 54 75 28 35.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma fiscaal recht en economie.
 • Je hebt minimaal één jaar recente en relevante werkervaring in een fiscale functie.
 • Je hebt actuele kennis van inkomstenbelasting en de daarbij behorende wet- en regelgeving.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met winstproblematiek, internationale pensioenproblematiek, internationaal belastingrecht en/of premieheffing.
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken in het Nederlands en Engels en bij voorkeur in een tweede vreemde taal.

Jouw competenties?

 • klantgerichtheid
 • oordeelsvorming
 • organisatiesensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • samenwerken

Herken jij jezelf ook hierin?

Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen binnen een grote en complexe organisatie en laat je niet snel uit het veld slaan. Daarbij toon je initiatief, schakel je snel tussen verschillende dossiers en kun je je gemakkelijk inleven in uiteenlopende situaties. Door jouw passie voor het vakgebied ben je altijd uitstekend op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de fiscale wet- en regelgeving. Dat maakt jou een plezierige en deskundige gespreks- en sparringpartner. Integriteit in je werk vind je vanzelfsprekend. En je wilt jezelf altijd blijven ontwikkelen. Niet alleen vakinhoudelijk, maar ook persoonlijk. Zo laat je zien dat jij klaar bent voor en wilt bijdragen aan de Belastingdienst van de toekomst.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9, schaal 10, schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je maandinkomen deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op vrijdag 9 oktober 2020 vinden de selectiegesprekken plaats. Gezien de huidige maatregelen vinden deze gesprekken plaats via video-bellen. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van 3 jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure (uitgezonderd interne horizontale kandidaten), evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na de sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Particulieren (P) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ongeveer 11 miljoen burgers, buitenlandse belastingplichtigen, grensarbeiders en werknemers van internationale organisaties en diplomaten. De belangrijkste belastingmiddelen zijn inkomensheffing-niet winst en de schenk- en erfbelasting. De fiscale behandeling omvat toezicht, bezwaar en beroep én de directie behandelt de klachten voor de directies Particulieren, Grote Ondernemingen, Midden- en Kleinbedrijf, Centrale Administratieve Processen en KIantinteractie & -services. De directie Particulieren stuurt bovendien Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) aan.

De medewerkers van team IFB voeren ten aanzien van de ambassades, consulaten en aangewezen volkenrechtelijke organisaties en hun (voormalige) personeelsleden (ook wel geprivilegieerden genoemd) vrijwel alle kerntaken van de Belastingdienst uit. Het betreft de volgende middelen: inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen, loonheffingen, omzetbelasting, accijns en invoerrechten, belasting van personenauto’s en motorrijwielen. De administratieve werkzaamheden, processen bezwaar en beroep en de inning worden ook door team IFB verzorgd.

De toepasselijke regelgeving voor deze politiek gevoelige doelgroep is bijzonder en complex. Ze bestaat uit internationale verdragen, Europese regelgeving en nationale wet- en regelgeving. Gelet op de immuniteiten en privileges, die de medewerkers van ambassades, consulaten en volkenrechtelijke organisaties genieten, is een passende behandeling, dus maatwerk, noodzakelijk. Door de vele teruggaven BTW, de aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de afgifte van bijzondere kentekens zijn er dagelijks veel telefonische klantcontacten.

Team IFB communiceert zowel mondeling als schriftelijk, ook in het Engels, over de bijzondere en complexe regelgeving. Gelet op de bijzondere functie van team IFB is er veel afstemming met departementen en instanties waarmee volkenrechtelijke organisaties, ambassades en consulaten en hun (voormalige) personeelsleden in aanraking komen. Denk aan de directie Protocol en Gastlandzaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Financiën, de Sociale Verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Bovendien is er veel overleg tussen de medewerkers van team IFB en vertegenwoordigers van de internationale organisaties, ambassades en consulaten. De medewerkers van team IFB beantwoorden vragen over de fiscale privileges van internationale organisaties, ambassades en consulaten en voor (voormalige)personeelsleden.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Alice van Leeuwen, Teamleider team IFB

06-54752835

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jeanny Marugg, Adviseur Werving & Selectie

06-42125577

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Fiscalist team Internationale Fiscale Behandeling

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Fiscaal medewerker Toezicht en Bezwaar (buitenlandse belastingplicht)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Heerlen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Specialist Overdrachtsbelasting

Belastingdienst
 • Stand­plaats Heerlen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon