Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Groningen, Enschede en Amsterdam
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 26 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 1089469
 • Plaatsingsdatum 2 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

"Boeiend om vanuit de actuele hedendaagse hectiek te werken in het spanningsveld tussen juridische kaders en het leveren van maatwerk. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken, moet ik op de hoogte zijn van wet- en regelgeving en de actuele ontwikkelingen. Oplossingsgericht werken is nodig om de belasting zo efficiënt mogelijk te kunnen innen en indien nodig maatwerk te kunnen leveren voor de burger" Willemien Gerrits - Medewerker vaktechniek Belastingdienst

Cluster inning, onderdeel van de directie Centrale administratieve processen (CAP), zorgt dat belastinggelden en -schulden worden geïnd en dat toeslagen worden uitbetaald. Afdeling regie en kwaliteit zorgt dat deze innings- en betalingsverkeerprocessen mensgericht en zo efficiënt en foutloos mogelijk verlopen.

Als fiscaal-technisch specialist ben je de spil tussen de inningsprocessen en de wet- en regelgeving. Dankzij jou is de eenheid van beleid en uitvoering gewaarborgd. Je denkt proactief mee over operationele en tactische vraagstukken en vertaalt deze naar concrete verander- en verbetervoorstellen. Ook zorg je dat de managementleden goed op de hoogte zijn; je geeft hen gevraagd en ongevraagd advies en informeert hen vakinhoudelijk en procesmatig. Daarnaast behandel je civiele procedures, schrijf je verweerschriften en treed je daarmee op als vertegenwoordiger van de Belastingdienst. Ook in de meer complexe zaken kunnen we op jouw expertise rekenen. Denk aan ingewikkelde invorderings- of fraudeposten van particulieren en ondernemers, posten met internationale invordering of bezwaar- en beroepsschriften tegen inningsbesluiten.

Binnen het cluster inning speel jij als krachtige professional een essentiële rol in de ontwikkeling en de implementatie van beleid. Komende jaren worden er door onze ICT-organisatie verschillende producten en diensten ontwikkeld en in beheer genomen die hieraan bijdragen. Als fiscaal-technisch specialist lever jij hier een belangrijke bijdrage aan door de ontwikkelde diensten te toetsen aan beleid en regelgeving. Op basis van jouw kennis van de Invorderingswet, de Leidraad Invordering, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering adviseer je inhoudelijk over juridische en invorderingszaken die spelen binnen het cluster. Het spreekt voor zich dat je op de hoogte blijft en aansluit bij overleggen op je vakgebied, zodat je nu en in de toekomst een partner in business bent voor je collega´s, management en externe partijen. Zo draag jij bij aan een correcte inning van belastinggelden en dus aan een gezonde bv Nederland!

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Willemien? Of wil je eerst praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-bachelordiploma, in richting van fiscaal recht of in een andere juridische richting.
 • Je hebt ruime kennis van en ervaring (minimaal 2 jaar) met de productieprocessen rondom inning en de bijbehorende wet- en regelgeving, met name de Invorderingswet, de Leidraad Invordering, de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
 • Je hebt ervaring met het beantwoorden van beleidsmatige vraagstukken.
 • Je hebt kennis en ervaring met het projectmatig werken.

Competenties

 • analyseren
 • creativiteit
 • netwerken
 • organisatiesensitiviteit
 • plannen en organiseren

Herken jij jezelf ook hierin?
Je bent bereid om tussen de verschillende vestigingen in Nederland te reizen, waar het cluster Inning is vertegenwoordigd.
Jij bent goed op de hoogte van semi-massale invorderingsprocessen en geautomatiseerde systemen. In je werk denk en handel je zoveel mogelijk vanuit de belastingschuldige en je wilt de processen daarop laten aansluiten. Collegas vinden jou goed in je vak en zien je als een vraagbaak en een duidelijke coördinator. Je hebt het geduld om zaken goed uit te leggen. Je bent een flexibele aanpakker, neemt initiatief en richt je op kwaliteit én kwantiteit. Graag grijp je de kans om jezelf te ontwikkelen via opleiding, scholing en specifieke cursussen, bijvoorbeeld op het gebied van lean. Met jouw motivatie zit het ook wel goed: je kunt niet wachten om te beginnen!

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je maandinkomen deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de interne kandidaat geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

Gezien de huidige maatregelen vinden deze gesprekken plaats via video-bellen.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
• Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
• Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
• Op vrijdag 5 juni vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van 3 jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure (uitgezonderd interne horizontale kandidaten), evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten. CAP is ook verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen (regiefunctie voor massale verwerking en beheersing). En om dit goed in te kunnen vullen, is CAP verantwoordelijk voor de integrale productieplanning en productiebeheersing.

Belastingdienst

 • Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marjan Sprang, teamleider

06 - 15 34 23 93

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jenne Meijer, adviseur Werving & Selectie

06 - 55 47 62 19

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Invorderingsspecialist groepsfunctionaris I - Invordering Herstel Toeslagen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Vaktechnisch coördinator Inning

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ketenregisseur Inning & Betalingsverkeer Belastingdienst

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon