• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 29 november Nog 1 dag
 • Vacaturenummer FZ 21-30
 • Plaatsingsdatum 6 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“De afdeling Winst is leuk en dynamisch. Als fiscalist op deze afdeling heb je veel eigen verantwoordelijkheid en ben je betrokken bij veel verschillende onderwerpen in de vennootschapsbelasting. Daarbij is de winstbelasting door de continue politieke aandacht en internationale ontwikkelingen actueler dan ooit!” Andreas, fiscalist afdeling Winst.

De staatssecretaris van Financiën adviseren over fiscaal beleid? Werken aan de totstandkoming van fiscale wetgeving? Bij het directoraat-generaal Fiscale Zaken van het ministerie van Financiën in Den Haag richt jij je als fiscalist op het nieuws van morgen. Word jij onze nieuwe collega?

Als fiscalist kom je te werken binnen de afdeling Winst, onderdeel van de directie Directe Belastingen & Toeslagen. Samen met een divers team van dertien zeer deskundige, betrokken en intrisiek gemotiveerde collega’s lever je een zelfstandige bijdrage aan het voorbereiden van beleid en het maken van wet- en regelgeving. Ons doel? Het belastingstelsel ook in de toekomst robuust en uitvoerbaar maken en houden.

Als nieuwe collega ga je vooral aan de slag met de voorbereiding van het beleid en de wet- en regelgeving op het gebied van de vennootschapsbelasting. Dit is een breed terrein, waar onder meer maatregelen om belastingontwijking tegen te gaan deel van uitmaken. De komende periode kun je daarbij denken aan de uitwerking in wetgeving van de afspraken die in G20, OESO en EU-verband zijn gemaakt over onder andere de belastingheffing van multinationals. Andere aspecten die verband houden met de heffing en inning van de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting (winst) of dividendbelasting komen in jouw nieuwe rol ook aan bod. De bronbelasting op dividendstromen naar laagbelastende jurisdicties, de innovatiebox, maar ook toekomst van de fiscale beleggingsinstelling. Het zijn allemaal voorbeelden van dossiers die op jouw bureau kunnen landen.

Je treedt veel in overleg en werkt samen met onder andere collega’s van de Belastingdienst, andere ministeries en uitvoeringsdiensten. Daarnaast heb je regelmatig contact met externe belangengroepen en maatschappelijke organisaties. Ook ben je verantwoordelijk voor het adviseren van de ambtelijke top en de politieke leiding over jouw dossiers.

De combinatie tussen actuele dossiers midden in de politieke belangstelling en de fiscale techniek maakt jouw functie extra leuk! Verder ben je in staat om snel te kunnen schakelen tussen verschillende onderwerpen wanneer de situatie daarom vraagt en vind je het leuk om verschillende ballen in de lucht te houden. We hebben een prettige werksfeer en vinden het belangrijk om in jouw ontwikkeling te investeren. In overleg met jou stellen we een werkpakket samen dat aansluit bij de mogelijkheden binnen de afdeling en jouw wensen, kennis, ervaring en talenten.

Ben jij onze nieuwe collega met een brede interesse in de actualiteit van politiek-maatschappelijke onderwerpen waar het ministerie van Financiën zich mee bezighoudt? En wil je daar vanuit jouw fiscale kennis een bijdrage aan leveren? Dan maken we graag kennis met je. Eerst nog eens verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Marius Girolami (afdelingshoofd Winst).

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Samen werken aan een financieel gezond Nederland betekent voor het directoraat-generaal (DG) Fiscale Zaken dat we werken aan een maatschappelijk relevant, begrijpelijk en uitvoerbaar stelsel van belastingen, douane en toeslagen voor burgers en bedrijven. Het ministerie van Financiën en ons DG in het bijzonder heeft namelijk een enorme impact op de samenleving. Alle burgers en bedrijven hebben te maken met belastingheffing. Veel burgers maken gebruik van toeslagen en bedrijven komen in aanraking met de Douane. Dat schept verantwoordelijkheid.

Om invulling te geven aan onze missie en onze verantwoordelijkheid is het vitaal dat we in de beleidsvorming een sterke verbinding hebben met de buitenwereld. Door de interactie met de samenleving op te zoeken, wordt onze beleidsvorming rijker, het beleid beter en ook beter te begrijpen en uit te voeren. Onze focus om externe relaties te versterken, houdt ook in dat we verantwoordelijk zijn voor coherente internationale beleidsvorming. Nederland stelt zich actief op om dat beleid multilateraal, met name in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Europese Unie en Wet digitale overheid, mede vorm te geven.

Voor de fiscale kant is ons hoofddoel het genereren van belastinginkomsten, waarmee overheidsuitgaven worden gefinancierd. Daarbij spelen uiteraard een evenwichtige verdeling van de lasten over bedrijven en burgers, en het sturen van gedrag van burgers en bedrijven een grote rol. We hebben als beleidsmaker (opdrachtgever) intensief contact met de uitvoering (opdrachtnemer) om de beleidscyclus compleet en effectief te maken. Alleen door goed te weten welke consequenties ons beleid in de uitvoering voor burgers en bedrijven heeft, kan ons beleid beter worden en succesvol zijn.

Ons DG bestaat uit drie directies: directie Algemene Fiscale Politiek, directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden en directie Directe Belastingen en Toeslagen. We hebben een open cultuur: collega’s zijn makkelijk benaderbaar en we streven diversiteit, in brede zin, na. (Nieuwe) medewerkers, met verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten voelen zich thuis bij ons. Het werk is inhoudelijk en uitdagend, dat maakt ons DG zo leuk en interessant om bij te werken. Ontwikkelingen gaan snel en geen dag is hetzelfde. In deze dynamische werkomgeving werken we intensief samen en we helpen elkaar waar nodig met oog voor jouw welbevinden en ontwikkeling. We zoeken verbinding met zowel de Belastingdienst, Douane en Toeslagen als uitvoerders en met andere partijen voor wie de wetgeving van belang is.

Directie Directe Belastingen en Toeslagen
De directie Directe Belastingen en Toeslagen bereidt onder meer beleid en regelgeving voor met betrekking tot de loon- en inkomstenbelasting, toeslagen, de vennootschaps- en dividendbelasting, het formele belastingrecht en het invorderingsrecht. De directie is coördinerend opdrachtgever voor het DG Toeslagen.

Onze directie bestaat uit vier afdelingen: Winst, Arbeid en Vermogen, Fiscale Rechtsbeginselen en Invordering en Toeslagen.

Afdeling Winst
De afdeling Winst is onderdeel van de directie Directe Belastingen en Toeslagen. Onze afdeling houdt zich bezig met fiscale beleidsvorming en wetgeving op het gebied van de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting (winst), de dividendbelasting, de conditionele bronbelasting en de bankenbelasting. Het belastingstelsel van Carbisch Nederland (BES-eilanden) maakt ook deel uit van onze afdeling en sinds kort geven we ook bijstand aan Curacao, Aruba en Sint-Maarten (CAS-landen) in het kader van daarover met die landen gemaakte afspraken. We houden ons bezig met veel actuele beleidsthema’s, zoals belastingontwijking, de belastingafdracht van multinationals, de toekomst van fundamentele regelingen in de vennootschapsbelasting en de faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting. We leveren elk jaar een substantiële bijdrage aan het Belastingplan, maar doorlopen ook afzonderlijke wetgevingstrajecten en denken na over de toekomst van het belastingstelsel voor deze belastingmiddelen op de wat langere termijn. De afdeling bestaat uit dertien fiscale professionals met een verschillend ervaringsniveau en met een achtergrond in zowel de private als de publieke sector. We hebben een prettige werksfeer en vinden het belangrijk om in jouw ontwikkeling te investeren.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marius Girolami, hoofd afdeling Winst

06-21621848

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilma Valkema, recruiter

06-50078362

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior fiscalist arbeid en vermogen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior kwantitatief beleidsmedewerker

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur Europees recht

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon