Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Fiscalist formeel recht constructiebestrijding

Belastingdienst

 • Stand­plaats Zie bijzonderheden
 • Contractduur -
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Financieel / economisch
 • Reageren voor 2 december Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 1130329
 • Plaatsingsdatum 10 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

"Never a dull moment!" Het werk van de mooiste club binnen de Belastingdienst is afwisselend en uitdagend. Bij het bestrijden van belastingconstructies worden mijn kennis en ervaring voortdurend uitgedaagd.” Tom van Mierlo, fiscalist constructiebestrijding bij de Coördinatiegroep Constructiebestrijding.

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het tegengaan van belastingontduiking en belastingontwijking. De Coördinatiegroep Constructiebestrijding (CCB) coördineert de bestrijding van constructies waarmee het betalen van belasting ontweken wordt. Dat betekent dat de CCB mogelijke constructies signaleert en aangeeft of en hoe deze constructies bestreden kunnen worden. Zo ondersteunen we lokale collega’s door onderzoeken te begeleiden en bijstand te verlenen bij de behandeling van bezwaar- en beroepschriften over constructies. Verder worden we regelmatig betrokken bij de totstandkoming van beleidsbesluiten en wetgeving. Ons werkveld kenmerkt zich door ingewikkelde fiscale structuren en zeer professionele tegenspelers en heeft vaak raakvlakken met het (uitvoerings-)beleid van de Belastingdienst. Dit vraagt een nauwe samenwerking en afstemming met onder meer de vaktechnische specialisten en vaktechnische coördinatoren van de kantoren en met de landelijke vaktechnische coördinatoren.

De CCB is onderdeel van de unit Landelijk Toezicht en Economische Handhaving van de directie Grote Ondernemingen. Het team werkt echter ook voor de andere directies van de Belastingdienst, zoals de directies Midden- en Kleinbedrijf en Particulieren. Het team CCB heeft twee clusters: het cluster Directeur-Grootaandeelhouder & Vermogende Particulieren (D&VP) en het cluster Omzetbelasting (OB). De aansturing van het team vindt in samenwerking plaats door de voorzitter en de teamleider.

In jouw functie van fiscalist formeel recht ondersteun je de collega’s bij de bestrijding van constructies. Je bent aanspreekpunt voor je collega’s, de verbindende factor tussen de organisatie en CCB en draagt binnen de CCB bij aan een uniforme uitvoering. Je informeert je collega’s over de ontwikkelingen in het formele recht en maakt de vertaalslag van landelijk beleid naar CCB-uitvoering.
Jouw kennis van het formele recht en de belastingmiddelen vormen hiervoor de basis. Zo ben je bijvoorbeeld volledig op de hoogte van de rechten en plichten van belastingplichtigen op het gebied van informatieverstrekking. In jouw ondersteuning benut je ook de expertise van je collega’s, waarbij je vanuit jouw totaaloverzicht in staat bent een casus naar een optimaal resultaat te begeleiden.

Je bent actief betrokken bij het landelijk beleid op het terrein van het formele recht en gebruikt je netwerk om kennis te halen en te delen. Je stemt de aanpak af op diverse lagen binnen de organisatie en vertegenwoordigt de CCB en de Unit Landelijk Toezicht in de diverse (vaktechnische) platforms. Zo nodig lever je een actieve bijdrage aan voorstellen voor wijziging van beleid of wetgeving.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Tom van Mierlo? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Functie-eisen

 • Je hebt een masterdiploma bij voorkeur in de richting van fiscaal recht of fiscale economie.
 • Je hebt minimaal 5 jaar actuele en relevante ervaring als fiscalist formeel recht.
 • Je hebt een uitstekende actuele kennis van formeel recht.
 • Je beschikt over generalistische kennis van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, schenk & erfbelasting en overdrachtsbelasting.
 • Kennis van en inzicht in de organisatie van de Belastingdienst is een pre.

Jouw competenties?

 • oordeelsvorming
 • durf
 • overtuigingskracht
 • samenwerken
 • organisatiesensitiviteit

Herken jij jezelf ook hierin?
Je werkt graag samen en legt gemakkelijk contact met collega’s, zowel binnen als buiten jouw organisatieonderdeel. Daarnaast ben je analytisch sterk en kun je als geen ander de vertaalslag maken van de theorie (wetgeving, jurisprudentie) naar de praktijk (individuele casus). Je communiceert goed, begrijpt hoe een organisatie werkt, hebt doorzettingsvermogen en toont initiatief. Jouw brede fiscale kennis en uitstekende actuele kennis van formeel recht stellen je in staat de belangen te overzien, met name bij belastingconstructies. Ook heb je een enthousiaste persoonlijkheid en schakel je vlot wanneer de situatie daarom vraagt. Vanzelfsprekend sta je stevig in je schoenen en kun je goed met stevige weerstand omgaan. Jouw passie voor het vakgebied maakt dat je altijd uitstekend op de hoogte bent van relevante ontwikkelingen in de fiscale wet- en regelgeving. Over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen ga je graag het gesprek aan met collega’s, om samen een strategie te bepalen. Natuurlijk wil je jezelf altijd blijven ontwikkelen, vakinhoudelijk én persoonlijk. Tot slot ben je integer en een gelijkwaardige en representatieve gesprekspartner.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling binnen de range van de genoemde salarisschaal is afhankelijk van het aantal jaren recente en relevante werkervaring. Zie voor meer informatie bij overige arbeidsvoorwaarden.

 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

In beginsel word je ingeschaald in de genoemde schaal, dat is schaal 14 (€ 4831 - € 7096). De aanwezigheid van relevante kennis en ervaring of eventuele arbeidsmarktoverwegingen bepalen het salarisniveau waarop je wordt ingeschaald.Interne verticale kandidaten (medewerkers van de Belastingdienst en van het Ministerie van Financiën) worden bij benoeming direct geplaatst in de genoemde salarisschaal. Je wordt daarbij een trede hoger ingeschaald dan je huidige salaris. Het is hierbij mogelijk dat de periodiekdatum wordt aangepast.Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je maandinkomen deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

 • Standplaats: de Coördinatiegroep Constructiebestrijding is een landelijk werkend team. Je bent werkzaam vanuit de dichtstbijzijnde GO locatie van je woonplaats. Uiteraard behoort ook thuiswerken tot de mogelijkheden.
 • We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • Op 17 december vinden de selectiegesprekken plaats.
 • Een eventueel assessment vindt plaats op 30 december
 • Het arbeidsvoorwaardengesprek willen we graag op 12 januari met je voeren.
 • Gezien de huidige maatregelen i.v.m. Covid-19 vinden deze gesprekken plaats via video-bellen.

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van 3 jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure (uitgezonderd interne horizontale kandidaten), evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van de ongeveer 8.600 grootste ondernemingen en non-profit organisaties in Nederland. Daarnaast behandelt GO een aantal dossiers van zeer vermogende personen en voeren we een aantal zeer uiteenlopende specialistische taken uit zoals de kansspelbelasting en constructiebestrijding. Onze klanten vertegenwoordigen zo’n 75% van de belastinginkomsten van de rijksoverheid. Ook genereren zij veel informatie die de overheid gebruikt voor bijvoorbeeld toeslagen of studiefinanciering.

De uitvoerings- en toezichtstrategie van GO is gericht op bereidwillige naleving van wet- en regelgeving door deze organisaties. Zij kenmerken zich door relatief grote financiële belangen en complexere fiscale vraagstukken. In het geval van multinationals komt daar nog een component bij in de vorm van internationale wet- en regelgeving en samenwerking met buitenlandse belastingdiensten.

Om er voor te zorgen dat de belastingafdracht van deze organisaties soepel blijft lopen werkt GO met behandelteams. In deze teams wordt kennis over de specifieke branche, de individuele ondernemingen en kennis van de verschillende belastingmiddelen samengebracht.

Zo werkt GO aan een zo efficiënt en effectief mogelijk proces voor het heffen, controleren en innen van de belastingen bij de grootste ondernemingen en non profit organisaties en zo dragen we bij aan een financieel gezond Nederland.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Harald Albers, voorzitter Coördinatiegroep Constructiebestrijding

06-52485554

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karin Simons, adviseur Werving & Selectie

06-27326365

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Fiscalist omzetbelasting constructiebestrijding

Belastingdienst
 • Stand­plaats Zie bijzonderheden
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Specialist formeel recht / boete-fraudecoördinator

Belastingdienst
 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Controlemedewerker grote ondernemingen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag of Rotterdam
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon