Fiscalist Tax Assurance (Pijler 2) Regio Zuid

Belastingdienst

 • Stand­plaats Breda, Eindhoven of Maastricht
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 1 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 1628
 • Plaatsingsdatum 14 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In 2024 treedt de nieuwe Wet minimumbelasting 2024 in werking. De grootste multinationals zullen door deze nieuwe wet wereldwijd 15% winstbelasting moeten betalen. De invoering van de minimumbelasting zorgt voor een eerlijkere en transparantere internationale belastingpraktijk. Als Fiscalist Tax Assurance (Pijler 2) zorg je dat de nieuwe Wet minimumbelasting 2024 goed tot uitvoering komt en krijg je de kans om te pionieren.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Het centrale expertiseteam Pijler 2 verzorgt de implementatie van de Wet minimumbelasting 2024 binnen de Belastingdienst. Jij vertegenwoordigt het centrale expertiseteam op de kantoren in jouw regio. Je bent voornamelijk bezig met het beoordelen van het interne proces dat belastingplichtigen hebben ingericht voor Pijler 2 en woont bedrijfsgesprekken bij belastingplichtigen bij. Daarnaast ben je betrokken bij het beantwoorden van inhoudelijke vragen van belastingplichtigen en informeer je Belastingdienst-collega’s op de kantoren in jouw regio over Pijler 2. Later, wanneer (bijheffing-informatie)aangiften binnenkomen, analyseer je de aangiften en houd je toezicht op de naleving van Pijler 2. Je werkt hierbij nauw samen met je collega's binnen de Belastingdienst die verantwoordelijk zijn voor de klantbehandeling. Je zal wekelijks ten minste een dag fysiek aanwezig zijn op een van de kantoren in jouw regio.

Het centrale expertiseteam opereert landelijk en jij vertegenwoordigt het centrale expertiseteam in jouw regio. Je bent verder ook volwaardig lid van het leuke centrale expertiseteam Pijler 2, dat onderdeel is van de unit Internationaal binnen de directie Grote Ondernemingen, gevestigd in kantoor Rotterdam. Dat betekent dat je ook (digitaal) deelneemt aan meetings van het centrale expertiseteam Pijler 2. Hybride werken is verder de norm.

Een bijzondere baan, omdat...

 • het gaat om compleet nieuwe belastingwetgeving. Je pioniert mee met een nieuw expertiseteam binnen de Belastingdienst.
 • je veel interessante en helpende contacten opbouwt binnen en buiten de Belastingdienst.
 • je werkt in een internationaal speelveld waarover je regelmatig hoort in debatten en het nieuws. 
 • je de mogelijkheid krijgt te werken aan de controle en naleving van belangrijke nieuwe belastingwetgeving. Je bouwt aan een rechtvaardiger belastingstelsel.
 • je volop de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel gebied.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Pijler 2, de wereldwijde minimumwinstbelasting, wordt de komende jaren een belangrijk nieuw belastingmiddel. De Belastingdienst en grote bedrijven bereiden zich voor op de nieuwe regels. Het centrale expertiseteam speelt de komende jaren een belangrijke rol bij de toepassing van de nieuwe regels in de praktijk. Landelijk en in de regio.” Sven, teamleider

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau. Bij voorkeur aantoonbaar door een wo-diploma fiscaal recht, fiscale economie of accountancy.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met de internationale fiscaliteit, bijvoorbeeld in de vennootschapsbelasting of dividendbelasting.
 • Je hebt ervaring met de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) van grote ondernemingen.
 • Je spreekt en schrijft goed Engels.
 • Kennis van Pijler 2 is een pre.
 • Kennis van financiële verslaggeving is een pre.
 • Je kan mondeling en schriftelijk helder en duidelijk informatie overbrengen.

Jouw competenties

 • Analyseren
 • Flexibiliteit
 • Initiatief
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis en ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.

 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. 

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Neem in de bestandsnaam jouw voor- en achternaam op. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als je geen afgerond wo-masterdiploma hebt, vindt er een voorselectietest online plaats en eventueel de zogenaamde controletest in Utrecht. Deze testen gelden voor zowel interne als externe sollicitanten. Bij onvoldoende resultaat wordt de procedure helaas niet met je voortgezet. 
 • Op 11, 12 en 13 december 2023 vinden de selectiegesprekken in Utrecht plaats. 
 • Op 18 of 19 december 2023 willen we het arbeidsvoorwaardengesprek met je voeren via videobellen. 

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Wanneer je solliciteert op een functie maak je eenmalig een account aan. Met je account kan je de status van je sollicitatie inzien.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van de ongeveer 9.000 grootste ondernemingen en non-profit organisaties in Nederland. Daarnaast behandelt GO een aantal dossiers van zeer vermogende personen en voeren we een aantal zeer uiteenlopende specialistische taken uit zoals de kansspelbelasting en constructiebestrijding. Onze klanten vertegenwoordigen zo’n 75% van de belastinginkomsten van de rijksoverheid. Ook genereren zij veel informatie die de overheid gebruikt voor bijvoorbeeld toeslagen of studiefinanciering.

De uitvoerings- en toezichtstrategie van GO is gericht op bereidwillige naleving van wet- en regelgeving door deze organisaties. Zij kenmerken zich door relatief grote financiële belangen en complexere fiscale vraagstukken. In het geval van multinationals komt daar nog een component bij in de vorm van internationale wet- en regelgeving en samenwerking met buitenlandse belastingdiensten.

Om er voor te zorgen dat de belastingafdracht van deze organisaties soepel blijft lopen werkt GO met behandelteams. In deze teams wordt kennis over de specifieke branche, de individuele ondernemingen en kennis van de verschillende belastingmiddelen samengebracht.

Zo werkt GO aan een zo efficiënt en effectief mogelijk proces voor het heffen, controleren en innen van de belastingen bij de grootste ondernemingen en non profit organisaties en zo dragen we bij aan een financieel gezond Nederland.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Sven Kuipers, teamleider Expertiseteam Pijler 2

06 - 25 09 07 62

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Anky Pazie, adviseur Werving & Selectie

06 - 52 50 26 57

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Fiscalist Tax Assurance (Pijler 2) Regio Midden

Belastingdienst
 • Stand­plaats Arnhem of Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Fiscalist Tax Assurance (Pijler 2) Regio NoordWest

Belastingdienst
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Fiscalist Tax Assurance (Pijler 2) Regio NoordOost

Belastingdienst
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon