Forensisch Cyber Security Specialist

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.727 - €5.118
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 4 oktober Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer 521460
 • Plaatsingsdatum 11 september 2021
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Forensisch Cyber Security Specialist!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

Tijdens de dagelijkse werkzaamheden ga je je bezighouden met Forensische cybersecurityonderzoeken. Dit doe je zowel proactief op basis van de laatste informatie, als reactief vanuit het Incident Response proces. Jou inzet kan 24/7 zowel in vrede- als in missiegebied overal ter wereld plaatsvinden als onderdeel van een Cyber Rapid Respons Team (CRRT). Je assisteert bij incidenten door triage uit te voeren, risico’s te valideren, classificeren en Root-cause analyse uitvoeren.

Bij incidenten zorg je voor adequate opvang en start je de forensische onderzoeken en schrijft je bevindingen in een rapport.

Je voert cybersecurityonderzoeken uit om kwetsbaarheden en risico’s inzichtelijk te krijgen en geeft advies in rapportage om de (rest)risico’s die hieruit volgen te mitigeren. Waar nodig draag je bij aan andere technische domeinen vanuit je eigen kennis en expertise.

Het doel van Forensisch onderzoek is het veiligstellen van data en vaststellen van digitale "vingerafdrukken en voetsporen" van een mogelijk met een virus of malware besmette omgeving bijeen vermoeden van betrokkenheid bij een digitaal incident. Door de digitaal forensische afdeling wordt onderzoek gedaan naar artefacten op IT-diensten van Defensie. Hiervoor kan je indien nodig gemilitariseerd worden. Artefact handling levert tevens een bijdrage aan de opbouw van de Situational Awareness van het DCSC en zijn samenwerkingspartners.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Defensie Cyber Security Centrum (DSCS)

Standplaats: Huis ter Heide- Camp New Amsterdam
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Defensie Cyber Security Centrum (DCSC), organisatorisch ondergebracht binnen het Joint IV Commando (JIVC) van de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Het DCSC levert een proactieve en reactieve bijdrage op basis van Computer Emergency Response Team (CERT) taken en op basis van Security Operation Centre (SOC) taken. Deze dragen bij aan de weerbaarheid van het digitale domein ten behoeve van de Krijgsmacht en de Nederlandse samenleving. Het DCSC is hét aanspreekpunt voor defensieve cyber binnen defensie en werkt zelfstandig en samen met nationale en internationale partners aan innovaties en kennisopbouw binnen het digitale domein en speelt in op de toenemende dynamiek en complexiteit in dit domein. De dienstverlening van DCSC is gebaseerd op Computer Emergency Response Team (CERT)- en Security Operations Centre (SOC)-taken.

Deze dienstverlening is zowel richtinggevend als ondersteunend aan de digitale weerbaarheid van defensie. Binnen de NIST capabilities Identify, Protect, Detect, Respond en Recover is deze richtinggevend binnen Detect en Respond en ondersteunend op de overige capabilities. Vanwege de zowel schaarse als vervlochten expertisegebieden wordt binnen DCSC gewerkt met een kennispool met daaraan ondersteunende afdelingen.

Op deze wijze kan beschikbare gecertificeerde expertise efficiënt worden ingezet binnen de dienstverlening. Het DCSC  bestaat uit een platte organisatie waarbinnen verschillende diensten te onderscheiden zijn: Assessments, Coordination, Cyber Situational Awareness, Engineering, Forensics, Monitoring, Security Coordination, Support, Analyse en Incidentmanagement. Deze staan niet op zichzelf en kunnen niet ad-hoc afgeroepen worden.

De werkzaamheden worden binnen DCSC uitgevoerd vanuit een kennis pool op basis van de competenties van de medewerkers. Dit betekent dat per geval (o.a. incident, onderzoek) de mensen met de noodzakelijke competenties, eventueel versterkt met personeel van buiten DCSC, ingezet worden in multidisciplinaire teams in wisselende samenstelling.

De werkzaamheden vinden plaats binnen de subafdelingen Control, Operations of Plans.

Wie ben jij?

Je hebt vanzelfsprekend een grote interesse in techniek, ICT en met name in de cybersecurity!

Je bent nieuwsgierig van aard. Je kan goed samenwerken met collega’s uit verschillende technische domeinen maar ook zelfstandig complexe technische vraagstukken uitlopen. Verder ben je in staat hoofd- en bijzaken makkelijk te onderscheiden bij complexe onderwerpen. Je begrijpt dat niet alle werkzaamheden technisch van aard zijn en beschikt daarom ook over de juiste communicatieve vaardigheden om je werkzaamheden uit te voeren. Tot slot zie je zelf kansen en mogelijkheden om vanuit jouw eigen expertise bij te dragen aan de verschillende technische domeinen.

Ministerie van Defensie

Over Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Koen Lodewijk, Hoofd afdeling Assessments

06-22444894

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw F. Bruijniks, Recruitment Adviseur

06-12692648

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Cyber Threat Intelligence Analist

 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker DIB (Dynamisch InformatieBeheer)

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior Medewerker Projectondersteuning

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon