Functionaris voor de gegevensbescherming JenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Informatievoorziening en Inkoop

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 2 oktober Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer BD23/DI&I/230341
 • Plaatsingsdatum 24 augustus 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zijn de woorden privacy, en politiek en bestuurlijke sensitiviteit voor jou vanzelfsprekend? En ben jij die duizendpoot die kan adviseren en toezicht kan houden? Reageer dan snel!

De functionaris gegevensbescherming (FG) is de onafhankelijke, interne toezichthouder op de toepassing en naleving van de privacyregelgeving. Je bent onze deskundige op het gebied van gegevensbescherming die onze ambtelijke en politieke leiding adviseert over de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Je geeft binnen JenV gevraagd en ongevraagd advies over privacy aangelegenheden, doet voorstellen om privacy risico’s te beperken en houdt toezicht op en over de verwerking van persoonsgegevens. Je speelt daarnaast een belangrijke rol bij het bevorderen van het bewustzijn binnen JenV over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy by design. Je werkt autonoom en ontvangt bij het vervullen van je taken geen inhoudelijke instructies, maar je bent wel een verbinder, organisatiesensitief en kan goed samenwerken met alle betrokkenen.

Taken
T.a.v. toezicht en advies over wetgeving:

 • je ziet toe op naleving van wet- en regelgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens (AVG, Wpg, Wjsg en toepasselijke richtlijnen). Je kunt dit in volledige onafhankelijkheid uitoefenen, zoals vereist in de AVG;
 • je adviseert gevraagd en ongevraagd over de toepassing van de privacywetgeving.

T.a.v. beoordelen van activiteiten aan de hand van de wet en DPIA’s:

 • je adviseert over Privacy Impact analyses (DPIA’s) en ziet toe op de uitvoering daarvan;
 • je beoordeelt contracten, afspraken en verwerkersovereenkomsten met interne en externe partijen op vereisten vanuit wet- en regelgeving en beleid.

T.a.v. voorlichting en samenwerking:

 • je geeft voorlichting over het bewerken en verwerken van persoonsgegevens, het bevorderen van bewustzijn bij medewerkers over privacy verplichtingen en de vereiste zorgvuldigheid bij de omgang met en verwerking van persoonsgegevens. Zo draag je bij aan het creëren van een cultuur van gegevensbescherming binnen JenV;
 • je informeert (privacy) collega’s over ontwikkelingen in het privacy domein;
 • je werkt samen met de Autoriteit Persoonsgegevens en de FG’s van andere departementen. In dat kader neem je deel aan het interdepartementale overleg van FG’s.

T.a.v. incidenten (datalekken):

 • je wordt in voorkomende gevallen op de hoogte gesteld over privacy-gerelateerde incidenten;
 • betrokkenen kunnen contact met je opnemen over aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun gegevens (art 38.4 AVG).
 • je hebt academisch werk- en denkniveau en hebt een relevante opleidingsachtergrond om deze functie te kunnen uitvoeren; een opleiding CIPP/E of CIPP/M is een pré.
 • je hebt minimaal 5 jaar ervaring als FG of privacy adviseur, bij voorkeur in een overheidsorganisatie;
 • je hebt kennis van nationale en Europese privacywet- en regelgeving over gegevensbescherming;
 • je bent in staat om namens het bevoegd gezag onafhankelijk toezicht te kunnen uitvoeren;
 • je hebt kennis van de organisatie en de sector waarin die actief is en van de gegevensverwerkingen die de organisatie uitvoert;
 • je hebt (functioneel) begrip van IT en informatiebeveiliging;
 • Je hebt vaardigheden om binnen de organisatie een cultuur van gegevensbescherming te ontwikkelen;
 • je bent een stevige adviseur en weet de juiste toon te treffen, zowel binnen als buiten ons departement;
 • je weet je goed te bewegen, ook op hoog ambtelijk niveau;
 • je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met besluitvormingsprocedures binnen de (rijks)overheid;
 • je bent politiek-bestuurlijk sensitief. Je hebt een belangrijke rol als toezichthouder en begrijpt de bestuurlijke belangen en weet hier vanuit jouw onafhankelijke rol een goede balans in te vinden;
 • je bent communicatief sterk. Je krijgt jouw adviezen goed over het voetlicht en weet draagvlak te versterken voor het belang van de gegevensbescherming. Je vindt het belangrijk om jouw kennis over te brengen op de organisatie en hecht waarde aan de houding en gedrag component van de organisatie.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • De functie betreft een vertrouwensfunctie niveau B.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • In de doorontwikkeling van de directie zal ook de waardering van de functie worden bekeken evenals de vraag hoe de functie van FG kan worden ondersteund.
 • Het draaien van bereikbaarheidsdiensten kan tot de mogelijkheden behoren.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De FG is beheersmatig gepositioneerd bij het Bureau Beveiligingsautoriteit (BVA), dat beheersmatig onderdeel is van DI&I. De BVA is een onafhankelijke interne derdelijns toezichthouder en draagt bij aan de bescherming van de belangen van het ministerie door te adviseren over en toe te zien op de integrale beveiliging. Dit betreft fysieke beveiliging (gebouwen, materieel, en personen), informatiebeveiliging, persoonsbeveiliging en personele beveiliging.

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Informatievoorziening en Inkoop

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I) is binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) verantwoordelijk voor de JenV-brede ICT-infrastructuur. We richten centrale voorzieningen in en beheren deze. Ook adviseren, faciliteren en ondersteunen we de ambtelijke top, de directeur-generaal en JenV-onderdelen bij (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Strategisch leveranciersmanagement is ingericht voor Microsoft (ook voor het rijk) en Oracle en de directie heeft de bedrijfsjuridische functie voor JenV in huis.
DI&I formuleert JenV-brede kaders en adviezen om als ministerie rechtmatig, efficiënt en duurzaam te kunnen inkopen en aan te sluiten op Europese en rijksbrede ontwikkelingen zowel voor de informatievoorziening als voor inkoop. Samenwerken, resultaatgericht, ondernemerschap, vakmanschap en experimenteren en leren zijn de kernwaarden in ons werk.

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Informatievoorziening en Inkoop

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Terry Hasselo

06-18304184

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Loes de Cock

06-11281367

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Informatievoorziening en Inkoop nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker voor gegevensbescherming

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Privacy officer

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justitiële ICT Organisatie (JIO)
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Privacy Officer/Coördinator

Gemeente Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon