Functioneel beheerder

Justitiële Informatiedienst (Justid)

 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.824 - €3.990
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 29 juni Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer Justid2021/044
 • Plaatsingsdatum 8 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In de strijd voor een veilige en rechtvaardige samenleving helpt de Justitiële Informatiedienst met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Wij bouwen aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie. Als functioneel beheerder ben jij hierin van grote toegevoegde waarde. Vanuit Almelo zorg jij dat de informatiesystemen van de afdeling Justitiële Gegevens en Rechtshulp op-en-top werken.

Bij de Justitiële Informatiedienst (Justid) geven we invulling aan de blijvend veranderende behoeften van onze (keten)partners op het gebied van het integer en integrale persoonsbeeld. Onze bestaande en nieuw te ontwikkelen producten en diensten worden in samenhang beheerd en ontwikkeld in een lerende organisatie. De technologie die we inzetten om functionaliteiten te realiseren, is toekomstbestendig.

Als functioneel beheerder bij de afdeling Justitiële Gegevens en Rechtshulp ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beheer, het onderhoud en de (door)ontwikkeling van de systemen die binnen onze afdeling in beheer zijn. Je zorgt dat deze informatiesystemen optimaal functioneren, in lijn met de gebruikerseisen en -wensen en afspraken met opdrachtgevers.

Daarnaast lever je een bijdrage aan (Justidbrede) projecten, BusDevOps-team(s) en samenwerkingsverbanden. Je zet je daarbij in om bestaande systemen, diensten en services aan te passen en te vernieuwen. Hierbij maak je gebruik van je kennis van en ervaring met relevante trends en ontwikkelingen in de markt en het vakgebied, zoals agile-werken.

Jouw taken

 • Je voert het (dagelijks) beheer van de systemen.
 • Je voert dagelijkse (controle)werkzaamheden uit, signaleert systeemverstoringen, initieert oplossingen en realiseert deze volgens de geldende beheerprocessen.
 • Je bewaakt de juistheid van de werking van de interfaces met andere informatiesystemen binnen en buiten Justid, en komt met verbetervoorstellen.
 • Je treedt op als aanspreekpunt en vraagbaak voor (interne en externe) gebruikers en leveranciers.
 • Je neemt deel aan in- en externe werkgroepen, projecten, klantoverleggen en systeemspecifieke overleggen, waarbij je vanuit je vakinhoudelijke expertise ketenpartners ondersteunt bij het verduidelijken van de gewenste functionaliteiten.
 • Je beheert autorisaties.
 • Je zorgt voor het (laten) opstellen en onderhouden van procedures, handleidingen en systeemspecificaties.
 • Je zorgt voor het samenstellen en uitvoeren van (ad-hoc)query’s, bijvoorbeeld voor managementrapportages, specifieke onderzoeksvragen en kwaliteitszorg.
 • Je neemt bij het doorontwikkelen van de systemen (desgewenst) plaats in BusDevOps-teams als vertegenwoordiger van functioneel beheer, waarbij je bijdraagt aan het opstellen van userstory’s en acceptatiecriteria.
 • Je informeert gebruikers en andere stakeholders vroegtijdig over op handen zijnde wijzigingen, in afstemming met de product-owner.
 • Je zorgt voor het uitvoeren en begeleiden van (gebruikersacceptatie)testen.
 • Je verbindt functionaliteit en klantwaarde met de productbacklog van de systemen.
 • Je analyseert de functionele gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving en lost eventuele problemen op die zich voordoen bij de uitvoering daarvan.

Functie-eisen

 • Je koppelt hbo-niveau aan ruime kennis van en ervaring met functioneel beheer.
 • Je hebt al ervaring in het gebruik van geautomatiseerde systemen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met databases en databasetools (Oracle, SQL, Toad), het maken van SQL-query’s, agile werken (scrum), testprocedures en -protocollen, projectmatig werken en procesmatig werken (BiSL, ITIL).
 • Je hebt inzicht in samenhangen tussen het werkgebied van functioneel beheer en dat van andere vakgebieden, zoals functioneel ontwerp, ontwikkeling, test, TAB en DBA.
 • Je kunt gebruikerswensen vertalen naar concrete wijzigingsvoorstellen.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van het aandachtsgebied van de afdeling Justitiële Gegevens en Rechtshulp en de (wettelijke) voorschriften van de taakgebieden van deze afdeling.
 • Je bent communicatief vaardig en kunt je dan ook schriftelijk en mondeling goed uitdrukken.
 • Je stelt de klant en resultaten centraal in je werk, hebt oog voor de voortgang en bent je bewust van de omgeving waarin je je beweegt.
 • Je kunt je werk goed samenwerken, plannen en organiseren, hebt sterke analytische vaardigheden en vindt het belangrijk jezelf verder te ontwikkelen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.824 Max. €3.990 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Wij bieden een inspirerende werkomgeving. Kandidaten met een hands-onmentaliteit zijn bij ons prima op hun plaats en er is volop ruimte voor professionele ontwikkeling.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 • We beginnen met een arbeidsovereenkomst van een jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt deze omgezet in onbepaalde tijd.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.
 • In het kader van hybride werken is het mogelijk om vanuit huis of op een van onze locaties te werken.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Iv

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Justitiële Gegevens en Rechtshulp (JGenR) is verantwoordelijk voor het vastleggen, beheren en verstrekken van justitiële gegevens. Daarmee voorzien we zo’n 35 organisatietypen (ketenpartners, gemeenten, andere bestuurlijke organisaties en EU-landen) van historische en actuele informatie over natuurlijke en rechtspersonen en zaken met betrekking tot misdrijven en een groot aantal overtredingen. De justitiële gegevens hierover worden geregistreerd in het Justitieel Documentatie Systeem. Dit systeem bevat ook psychiatrische en psychologische rapporten over onderzoeken naar het gedrag of de levensomstandigheden van natuurlijke personen. De rapporten vormen samen het persoonsdossier. Met onze werkzaamheden geven we invulling aan onze wettelijke taken, die staan beschreven in Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg).

Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het beheren van het Landelijk Uniform Registratiesysteem Internationale Rechtshulp (LURIS), dat de informatievoorziening en het werkproces ondersteunt van de medewerkers van de Internationale Rechtshulp Centra (IRC’s) in Nederland. Een IRC is een samenwerkingsverband van de politie, het Openbaar Ministerie, de afdeling Internationale Rechtshulpverzoeken, en de afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen van de Dienst Justitiële Inrichtingen. LURIS biedt ondersteuning bij de verwerking, registratie en status van inkomende en uitgaande internationale rechtshulpverzoeken. Dit kan variëren van een kentekenbevraging of huiszoeking tot een uitleveringsverzoek, overleveringen, overdracht tenuitvoerlegging of overdracht strafvervolging.

De levering van de operationele diensten wordt ondersteund door geautomatiseerde middelen. Het (door)ontwikkelen van deze geautomatiseerde middelen om de diensten te kunnen verlenen, doen we in eigen beheer vanuit BusDevOps-teams.

De totale dienstverlening wordt geleverd vanuit onze expertise en ons dienstencentrum. Daarin onderkennen we de volgende expertisegebieden en expertisegroepen:

 • Expertisegebieden: bewaartermijnen, rechtshulp, registreren en verstrekken (Nederland en buitenland), inzage en correctie, beheer, advisering en consultancy.
 • Expertiseteams: productspecialisten, informatieverwerking, gegevensbeheer, functioneel beheer, testengineers, informatieanalisten, Ops-engineers en development-engineers.

Justitiële Informatiedienst (Justid)

De Justitiële Informatiedienst (Justid) maakt een integer en integraal persoonsbeeld duurzaam digitaal beschikbaar voor overheidsorganisaties in de strafrecht-, jeugd- en vreemdelingenketen.


De Justitiële Informatiedienst zorgt dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste persoon. In de strijd voor een veilige en rechtvaardige samenleving helpt de Justitiële Informatiedienst met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Zo bouwen wij aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie.
Naast de systemen die Justid zelf ontwikkelt en beheert, beheert Justid in opdracht van verschillende ketenpartners nog enkele andere systemen. Vaak hebben deze systemen raakvlakken met de kernapplicaties die Justid beheert en dragen ze indirect bij aan het integer en integraal persoonsbeeld. De ontwikkeling en het beheer van ketensystemen, ketenafspraken en andere organisatie-overstijgende activiteiten is het domein waarop Justid zich verder wil bewegen. Primair de strafrechtsketen, maar ook de jeugd- en vreemdelingenketen.

Strikt vertrouwelijke informatie
Vingerafdrukken, informatie over de gezinssituatie, een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning. Detentie-informatie voor slachtoffers en burgemeesters wanneer een dader weer vrijkomt. Enkele voorbeelden van informatie die wij, via onze ICT-voorzieningen, beschikbaar stellen. Informatie die strikt vertrouwelijk is en met veel zorg moet worden behandeld: het gaat immers over mensen. En dat is ons werk; zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is over een persoon. Wij maken dit mogelijk door slim gebruik te maken van bestaande technologie en door innovaties en creativiteit te stimuleren.

Wij zijn Justid
Er werken zo'n 350 professionals bij Justid. Met onze teams in Almelo, Zutphen, Leeuwarden en Den Haag werken we met marktconforme producten, tools en technieken, vanuit deskundigheid en vakmanschap. Zo is ons voortbrengingsproces agile ingericht, en werken we aan continue verbetering van onze producten en diensten. Dit geven we vorm door een uiteenlopend scala aan functies: product specialisten, juridisch medewerkers, delivery management, relatiemanagement, functioneel- en technisch beheerders, specialisten rondom netwerk- en infrastructuurbeheer, beveiligingsfunctionarissen, informatieanalisten, ontwikkelaars, testers, maar ook ondersteunende taken rondom financiën, inkoop en HRM zijn daarbij van cruciaal belang.

Justitiële Informatiedienst (Justid)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer H. de Boer

06-52765860

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Medewerkers Beheer HRM

088-9989000

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functioneel beheerder

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior functioneel beheerder

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Technisch beheerder digitale toegang

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon