• Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • schaal 9
  €3.583 - €5.010 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 5 juni 2024 Nog 14 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 565509, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Functioneel beheerder COC2 enI &V.
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als functioneel beheerder werk je met complexe IT systemen die je zeker niet overal tegenkomt!

Wat ga je doen? 

Binnen de afdeling COC2 en I&V zijn wij op zoek naar een enthousiaste nieuwe medewerker die vanuit zijn/ haar functie van functioneel beheerder bijdraagt aan het realiseren van het beheer van de geïntegreerde informatiesystemen binnen het Inlichtingen en Veiligheid (I&V) domein. Als functioneel beheerder ben je primair verantwoordelijk dat een informatiesysteem voldoet aan de eisen van de gebruikers, daaraan blijft voldoen en dat de functionaliteit consistent is. Je doet dit op basis van de wensen/behoefte vanuit de business en jouw inhoudelijke kennis van de onderliggende bedrijfsprocessen en de applicaties. Met het uitvoeren van jouw werkzaamheden zorg jij ervoor dat onze diensten, onze gebruikers zo optimaal als mogelijk ondersteunen. Om dit te bereiken werk je nauw samen met gebruikers voor het evalueren van de functionele specificaties van een informatiesysteem en het uitwerken van de functionele specificaties bij gewenste wijzigingen in de functionaliteit. Gerealiseerde wijzigingen worden door jou en collega functioneel beheerders getest in acceptatietesten en coördineer je de invoering van deze wijzigingen in de gebruikersorganisatie. Tot slot ben je natuurlijk ook een vraagbaak voor gebruikers maar ook je directe collega’s.

Als functioneel beheerder binnen I&V heb je dan ook een breed takenpakket en werk je voor verschillende gebruikers vanuit heel Defensie waar dan ook ter wereld. Binnen je takenpakket kun je bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden aantreffen:

 • Ondersteunen van gebruikers (2e en 3e lijns) zodat de applicaties voor hen optimaal werken.
 • Testen en accepteren van nieuw ingevoerde patches of nieuwe releases en nieuwe functionaliteiten.
 • Schrijven van instructies en handleidingen.
 • Optimaal gebruik van applicaties/ systemen stimuleren door uitleg, eventuele training en door monitoring.
 • Inrichten en beheren van een SQL database voor een aantal gebruikers.
 • Aansturen en ondersteunen van applicatie en technisch beheer (in beperkte vorm en afhankelijk van de applicatie of het systeem).
 • Uitvoeren en optimaliseren van incidentbeheer, autorisatiebeheer, licentiebeheer , versie beheer, documentatiebeheer en andere relevante functioneel beheer aspecten.
 • Voorstellen doen voor verbeteringen naar aanleiding de behoeftes van gebruikers en de performance van de applicaties en systemen.
 • Het signaleren van (security)risico’s en daarbij maatregelen en acties voorstellen.
 • Het ondersteunen van systeemmanagers of projectleiders bij projecten.
 • Jezelf verdiepen in toolings en mogelijkheden van de applicaties in onze eigen test- en acceptatieomgevingen.
 • Je blijft op de hoogte van de vernieuwingen binnen de organisatie en de externe markt in het kader van verbeteringen voor huidige functionaliteiten, trends en ontwikkelingen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken 

Het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) is de professionele IV/ICT-dienstverlener binnen Defensie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat het JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs.

Medewerkers binnen het JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

De afdeling COC2 en I&V is dé defensieleveranciers van complete systemen en applicaties, ten behoeve de KMar en het Inlichtingen & Veiligheid domein. De afdeling draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand te houden van deze systemen. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

De beheerder zal worden ingezet binnen de sectie systeemmanagement en beheer, team Inlichtingen en Veiligheid (I&V). Binnen Systeemmanagement en beheer team I&V leveren we systemen en diensten welke specifiek worden gebruikt op het gebied van het verzamelen, creëren of delen van inlichtingen, of het creëren van veiligheid. Het ultieme doel voor COC2 en I&V is om onze operationele gebruikers te voorzien van goed werkende IT waar dan ook ter wereld en ongeacht de operationele omgeving.

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 64.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Coördinerend Systeemmanager I&V , Wesly Stevens

06-20562490

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Recruitment Adviseur, Robbert Postma

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functioneel beheerder medior

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

ICT specialist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

ICT Specialist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats 't Harde
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon