Functioneel beheerder digitale identiteiten

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Maasland
 • Contractduur Betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.583 - €5.153
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 25 april Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 572606
 • Plaatsingsdatum 6 maart 2024
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word onze functioneel beheerder Digitale Identiteiten!
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland? 

Wat ga je doen?
Je gaat bezig met het behandelen van klantvragen en zorgt dat deze op een juiste en effectieve wijze worden afgehandeld binnen gestelde termijnen. Bij het signaleren van knelpunten doe je voorstellen tot verbetering.

Je bewaakt mede de planning en voortgang, voert acceptatie- en productietesten uit en begeleidt de gebruikerstesten van de bij het team Ontwikkeling ingediende verbeteringen. Van de verbeteringen maak je handleidingen, geef je demo’s en opleidingen.

Je helpt mee met het coördineren van de uitvoering van operationele werkprocessen. Je voert controles uit door het verzamelen van gegevens en controleert, of laat controleren, op juistheid, bruikbaarheid, tijdigheid, rechtmatigheid en volledigheid. Je verwerkt deze gegevens in samenhangende (geautomatiseerde) bestanden en integreert dit tot managementinformatie met conclusies en aanbevelingen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling PSD van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) van Commando Materieel en IT (COMMIT)

Entiteit IT-Infrastructuur (IT-Infra)
Entiteit IT-Infra levert vanuit het JIVC alle benodigde IT-infrastructuur oplossingen voor Defensie. Dat doet zij samen met al haar ketenpartners, al dan niet in gemengde teams. IT-Infra hanteert een operatie model gericht op aanbod sturing en operational excellence. Dit betekent dat de IT-infrastructuur maximaal gestandaardiseerd en geautomatiseerd wordt geleverd. Daar waar standaardoplossingen echt niet voldoen, zal bij uitzondering maatwerk geleverd worden. IT-Infra bestaat uit de afdelingen Infrastructuur Centrale Services (ICS), Platform Services Defensie (PSD), Generieke Infrastructuur Services (GIS), IT-Continuity Center (ITCC) en Generieke IT & Infrastructuur (GII).

Platform Services Defensie (PSD)
Afdeling PSD levert Defensie-specifieke generieke IT-infrastructuur diensten met betrekking tot beveiliging en connectiviteit. Tevens verzorgt zij ' daar waar standaard dienstverlening echt niet voldoet ' maatwerk oplossingen. Het dienstenportfolio van PSD vormt tezamen met het dienstenportfolio van GIS het gehele IT-infrastructuurportfolio dat JIVC levert aan de Defensieonderdelen en gecontracteerde ketenpartners. PSD bestaat uit drie secties: Beveiliging, Connectiviteit en Maatwerk.

Digitale Identiteiten
De afdeling Digitale identiteiten zorgt ervoor dat personen en middelen op een veilige en betrouwbare manier, digitaal hun zaken, in de infrastructuur van Defensie kunnen regelen op het gebied van Identity & Acces management (IAM), federatieve koppelingen, Priviledged Accountmanagement (PAM) en Public key infrastructure (PKI). Voor IAM op het gebied van in, door en uitstroom van personen op de digitale infrastructuur. Het authentiseren en autoriseren van deze identiteiten op de infrastructuur van Defensie, maar ook voor federatieve koppeling buiten Defensie. PKI is een systeem waarmee uitgiften en beheer van digitale certificaten kan worden gerealiseerd. Binnen deze verantwoordelijkheid valt onder andere de Defensiepas, welke gebruikt wordt voor fysieke en digitale toegang tot bijvoorbeeld kazernes of de werkplek.
De afdeling digitale identiteiten is verantwoordelijk voor het functionele, procesmatige afhandeling van deze digitale identiteiten. De onderliggende techniek voor IAM, PKI en Federatieve koppelingen wordt uitgevoerd in de afdeling GIS (Generieke Infrastructuur Services). De 1e beheerder beheert de informatievoorziening ten behoeve van een gebruikersorganisatie. Je bent de intermediair tussen de ICT-er en de gebruiker van het systeem.
We zorgen dat de digitale interactie binnen Defensie op een veilige, betrouwbare, toegankelijke, begrijpelijke, gebruiksvriendelijke en persoonlijke wijze kan plaatsvinden.

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.

Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT!

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Beheer ICT

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 7 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior Beheerder Connectivity

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Servicenow Solution Architect bij SSO

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon