Functioneel beheerder Drife

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Assen
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 december
 • Vacaturenummer 12201
 • Plaatsingsdatum 8 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat maakt jouw baan als functioneel beheerder bij de Dienst Justitiële Inrichtingen in Assen zo bijzonder? Je werkt intensief samen in een DevOps-team en draagt bij aan een veiligere samenleving. Samen met jouw gedreven collega’s beheer en optimaliseer je het complexe systeemlandschap Drife: de landelijke planningstool voor de busjes die gedetineerden van a naar b brengen, bijvoorbeeld van gevangenissen naar rechtbanken. Een mooie uitdaging. 

De Dienst Vervoer en Ondersteuning(DV&O) is een landelijke dienst die onder andere het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen verzorgt. Het aanvragen en plannen van dit vervoer gaat via het systeem Drife. Aan jou de taak om te garanderen dat dit systeem optimaal functioneert. Jouw doel? Zorgen dat de informatievoorziening naadloos aansluit op de werkprocessen. Het oplossen van verstoringen en het doorvoeren van wijzigingen en aanpassingen staan daarbij centraal.  

Met de juiste informatie in Drife borg je de veiligheid van zowel je collega’s als de data. De applicatie garandeert bijvoorbeeld dat transportbeveiligers op de hoogte zijn van bevindingen van risico-adviseurs. Deze bevindingen zijn uiteraard afgeschermd voor externen. Het is belangrijk dat eindgebruikers met de applicatie overweg kunnen, jij ondersteunt hen daarbij door training en ondersteuning te geven. Ook zoek je actief naar verbetermogelijkheden door met eindgebruikers in gesprek te gaan.

In je DevOps-team schakel je met de technisch applicatiebeheerder, ontwikkelaar, functioneel tester, testautomatiseerder, informatieanalist en product-owner. Jullie vertalen wensen van eindgebruikers naar epics en userstory’s en stellen de prioriteiten. In kortcyclische sprints van drie weken zorgen jullie dat de userstory’s ontwikkeld, getest en uitgerold worden naar de productieomgeving. Daarnaast staan er interessante epics voor je klaar, waarbij je jouw ervaring volop kunt inzetten.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Informatievoorziening
De directie Informatievoorziening is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI-collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Ook zorgen we dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich tussen vraag (klant/business) en aanbod (leveranciers).

Afdeling Functioneel Beheer en Dienstenmanagement
Bij de afdeling Functioneel Beheer en Dienstenmanagement stellen we de eindgebruiker centraal. Onze functioneel beheerders zoeken het contact met de gebruikers dan ook actief op om de samenwerking en de systemen te verbeteren. Als afdeling zijn we verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Dat betekent dat wij dagelijks contact hebben met de (kern)gebruikers, expertgroepen, de regieorganisatie, ketenpartners en leveranciers als het gaat om de inzet van ICT-producten en –diensten. We bepalen de benodigde functionaliteiten van applicaties en houden die in stand. Ook zijn we verantwoordelijk voor releases: we stellen oplossingen samen en plannen en testen deze, zodat ze efficiënt en betrouwbaar kunnen worden doorgevoerd. 

DevOps-team Drife
Bij het DevOps-team Drife focussen we op het beheer van het complexe systeemlandschap Drife. Ons doel? Zorgen dat de juiste mensen op de juiste tijd over de juiste informatie beschikken. Het gaat hier om informatie rondom transport: van de aanvraag en planning tot de uitvoering. Als DevOps-team zetten we ons in om processen nóg efficiënter te ondersteunen. Daarbij staat de eindgebruiker centraal en zoeken we actief de samenwerking op. Zo hebben we dagelijks contact met gebruikers, expertgroepen, ketenpartners, leveranciers en de regie-organisatie. Daarnaast werken we aan releases: we komen met oplossingen die we plannen en testen. 

Binnen ons team kan iedereen zichzelf zijn. We gaan respectvol met elkaar om en houden van een transparante, directe manier van communiceren. Humor en gezelligheid? Zeker! Tegelijkertijd gaan we resultaatgericht te werk en hebben we continu oog voor het behalen van onze sprintdoelen. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer E. Bril, recruiter DJI

06-51050985

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functioneel beheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Functioneel beheerder Elektronisch Patiëntendossier EPD

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Testmanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon