Functioneel Beheerder IT

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.146 - €4.343
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 12 december
 • Vacaturenummer 530866
 • Plaatsingsdatum 18 augustus 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Functioneel Beheerder IT

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

1.

 • Voert inrichtings- en instandhoudingskaders voor een Solution uit door:
 • het periodiek evalueren/vaststellen of het geleverde aanbod (Solution) conform contract wordt geleverd;
 • Het afstemmen van de (door)ontwikkeling van Solutions, beheerprocessen (ITSM, ChaRM, BR/IR) en het voorbrengingsproces (KCW) met de overige afdelingen JIVC, de defensieonderdelen, eindgebruikersorganisatie en de bedrijfsvoering in het bijzonder.
 • het bewaken van de service roadmap voor de Solution;
 • het uitvoeren van risicomanagement op de Solution;
 • het vanuit beheer implementeren van nieuwe behoeften irt huidig producten en diensten portfolio (PDC) en/of overzicht producten en diensten (OPD)

2.

 • Draagt zorg voor de levering (“delivery”) van de Solution door:
 • Het op elkaar afstemmen van leveringsafspraken binnen de gehele keten (afnemer en leverancier) waar de Solution deel van uitmaakt;
 • Het borgen van de operationele relatie met afnemers door te fungeren als aanspreekpunt voor hen met betrekking tot de kaders behorende bij de levering van de Solution, inclusief afhandeling van evt. escalaties;
 • het toetsen van eisen en voorwaarden aan de dienstenniveaus van producten en diensten die onderdeel uitmaken van de Solution, incl. het de-conflicteren daarvan daar waar betreffende producten en/of diensten ook deel uitmaken van andere Solutions;
 • Het uitvoeren van de service roadmap door (1) de daarvan afgeleide changes op te laten nemen in het project portfolio (de sprintplanning RUN M&F) en (2) de Solution architectuur overeenkomstig te laten door ontwikkelen

3.

 • Geeft advies voor het opstellen van een Service Level Agreement voor de Solution vast door:
 • het - in overleg met afnemers - vaststellen van de minimale performance van de Solution;
 • het laten vastleggen van dienstverleningsafspraken voor de Solution.

4.

 • Realiseert de vastgestelde vraag (Demand) voor de Solution door:
 • biedt mogelijke oplossingen aan die overeenkomen met de business-behoeften waarbij de principes “aanbodgestuurd” en “operational excellence” centraal staan bij het identificeren van de mogelijke oplossingen.

Speelruimte

 • Functionaris is verantwoording verschuldigd aan IT Manager Voortbrenging M&F en Sr. Erp specialist over de totale levering van de Solution in relatie tot de overeengekomen minimale performance van de Solution.
 • Kader wordt gevormd door strategische beleidslijnen, planningsopzet, modellen en algemene principes van bedrijfsvoering.
 • Functionaris neemt zelfstandig beslissingen over de noodzakelijke integratie van een logisch deel van de producten en diensten uit de PDC, waaronder de doorontwikkeling van de Solution, het stellen van inrichtings- en instandhoudingskaders en de Service Level Agreement voor een Solution en bij de realisatie van de demand van een Solution.

Wat vragen we?

 • HBO werk en denk niveau;
 • Specifieke kennis op het vakgebied van SAP Solution Management en functionele en operationele IT;
 • Kennis van Agile werkwijze en methodieken;
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen aandachtsgebied(en);
 • Inzicht in de structuur, werkwijze en het optreden van de Operationele Commando's, eindgebruikersorganisatie en beleidsmakers;
 • Inzicht in- en ervaring met IT- ontwikkelprocessen en systeemintegratie;
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van nieuwe ideeën;
 • Vaardigheid in het signaleren van ontwikkelingen en problemen;
 •  Vaardigheid in het adviseren en ondersteunen van management en lijn(management);
 • Vaardigheid in het tot stand brengen, implementeren en uitvoeren van producten, diensten op basis van aangereikt beleid en bestaande bedrijfsprocessen;
 • Vaardigheid in het ondersteunen van projectopdrachten, bij voorkeur volgens een bekende projectenmethodiek (bijvoorbeeld PRINCE II en Agile/Scrum);
 • Vaardigheden in het inrichten van beheerprocessen binnen een IT-organisatie volgens bekende methodiek (bijvoorbeeld ITIL).
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur. Je inschaling wordt gebaseerd op je werkervaring en opleidingsachtergrond.

 • Maand­salaris Min €3.146 Max. €4.343 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Maximaal aantal uren per week 38

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

 • De selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden in week 51; het zou kunnen dat gesprekken met externe kandidaten later of niet gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 •  Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

Defensie DMO is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, verbinding maken tussen willen en kunnen, het beste kunnen uitvoeren wanneer ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij nodigen je daarom graag uit om te solliciteren op deze functie!

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

 • De afdeling bestaat uit drie secties; plannen & business IT alignment (plan), projecten & ontwikkeling (change) en systeemmanagement & beheer (run).
 • De sectie Systeemmanagement & Beheer (RUN) heeft tot doel het uitvoeren van een reeks van samenhangende activiteiten, waardoor de operatiën en de bedrijfsvoering continu worden ondersteund met actuele informatietechnologie. Deze activiteiten zijn primair gericht op het gebruiken & beheren van het tot de Business Capabilities behorende IT landschap: functioneel beheer en applicatiebeheer.
 • Het Voortbrengingsteam binnen de sectie systeemmanagement & beheer (run) zorgt ervoor dat Defensie medewerkers hun werk efficient kunnen doen. Dit is dus een heel belangrijk onderdeel binnen het Defensie apparaat.
 • Het team bestaat momenteel uit acht medewerkers, die gedeeltelijk vanuit huis werkzaam zijn.
 • Op de Kromhout Kazerne in Utrecht wordt gewerkt in zogenaamde flexvlekken. Dit wil zeggen dat er flexplekken beschikbaar toegewezen aan een team/afdeling.
 • Functionaris verricht zijn/haar taken in een volcontinu omgeving en dient rekening te houden met onregelmatige aanvangstijden;

JIVC is dé IT-leverancier van Defensie en haar ketenpartners. IT is voor Defensie van levensbelang. Zowel de veiligheid als de flexibiliteit van militairen is hiervan afhankelijk. Zonder goed functionerende communicatiemiddelen is het uitvoeren van een missie of oefening gevaarlijk of zelfs onmogelijk. Het is een absolute randvoorwaarde dus voor optreden in binnen én buitenland. De IT moet altijd werken, overal en 24/7. En niet alleen in missiegebied maar ook op kantoor. Als systemen falen, zijn de gevolgen groot. Voor militairen, burgers en voor Nederland. Van informatieontwerp en informatiearchitectuur tot informatietechnologie, - beheer en – management. Van cyberspace tot voertuig-IT, van crypto en big data tot werkplekken in binnen- en buitenland. Voorbeelden hiervan zijn communicatiemiddelen op schepen en in voertuigen, de bediening van wapensystemen en radars. En tegenwoordig ook smartphones en tablets als standaarduitrusting van de militair op missie. Zonder goed functionerende communicatiemiddelen is het uitvoeren van een missie of oefening gevaarlijk of zelfs onmogelijk. JIVC zorgt ervoor dat deze middelen altijd en overal beschikbaar zijn. Daarnaast verzorgt JIVC de ontwikkeling en instandhouding van meer dan 50.000 werkplekken. Denk aan computers, printers, telefonie en datacenters. Bij JIVC werken meer dan 3.500 mensen op diverse locaties.


De afdeling Materieel Logistieke & Financiële IT (M&F IT) is onderdeel van het JIVC en leverancier van complete systemen, applicaties, en oplossingen voor de krijgsmacht in het betreffende (SAP) domein. De afdeling is gericht op de gehele IT-cyclus van het plannen, voortbrengen, in stand houden en afstoten/uitfaseren van IT-toepassingen en -systemen voor de ondersteuning van operationele (SAP) bedrijfsprocessen. Afhankelijk van het aanbod van de werkzaamheden van M&F IT ligt de nadruk op regie-, instandhoudings-, project- of ontwikkelactiviteiten.

De afdeling draagt op basis van kennis van operationele gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling voert daarnaast het systeemmanagement over alle in stand te houden informatiesystemen De afdeling levert tevens support op de door de afdeling geleverde systemen en levert (technische) assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) ondersteunt 24/7 missies en operaties. De DMO voorziet de Krijgsmacht van het best mogelijke materieel en de informatievoorziening die zij nodig heeft. Er werken burgermedewerkers en militairen van de Koninklijke Marine, -Landmacht, -Luchtmacht en Marechaussee. De bundeling van expertises zorgt ervoor dat DMO modern, veilig en kwalitatief hoogwaardig materieel levert. De operationele eenheden kunnen zich zo concentreren op het uitoefenen van hun taken. Dit doet de DMO samen met de andere Defensieonderdelen, nationale en internationale partners. Het Joint IV Commando(JIVC) is onderdeel van het DMO. Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

IT Beheerder M&F

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Systeemmanager CAT 2

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Architect

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon