• Den Haag  -  route
 • HBO bachelor, Bachelor - HBO
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)
 • ICT, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 20 juli 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NLA-701, Plaatsingsdatum: 27 juni 2024

De taken van het team Functioneel Beheer Opsporing (FBO) zijn onder te verdelen in vier processen: gebruiksbeheer, wijzigingenbeheer, functionaliteitenbeheer en behoeftemanagement. Het team bestaat uit 3 functioneel en 2 IT beheerders.

Je bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en continuïteit van de informatiesystemen ten behoeve van opsporing. Daarnaast focus je op de doorontwikkeling en gebruik van de functionaliteit van de informatiesystemen in aansluiting op de verschillende gebruikers. Je ondersteunt eindgebruikers en verzorgt up-to-date documentatie, doet de afhandeling van gebruikersmeldingen en participeert in operationele overleggen.

Je bent in staat de gewenste behoeften in heldere requirements en user stories op te stellen en te onderhouden. Je voert acceptatietesten uit op de geleverde systemen en voert de regie over de uitrol op productie. Je stroomlijnt de standaard BiSL-processen en behartigt de belangen van de business (Opsporing) in projecten. Je begeleidt nieuwe medewerkers in het applicatiegebruik.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn we op zoek een zelfstandige en nauwkeurige functioneel beheerder, die goed kan samenwerken en die in staat is om de eigen werkomgeving in te richten en administratief op orde te houden, processen te beschrijven en verbeteren, en kennis over te dragen.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling IMV zorgt voor een samenhangende informatiehuishouding voor de bedrijfsvoering, sturing en inspectie -en opsporingsprocessen. Met en voor de organisatie analyseren we de ontwikkeling in de informatiebehoefte en vertalen dit naar een passend aanbod. Daarbij houden we rekening met de kaders en aspecten van continuïteit, beveiliging en privacy. Met onze dienstverlening sluiten we aan op het meerjarenplan van de Nederlandse Arbeidsinspectie, de brede IV-strategie, het beleid en op de strategische processen die vanuit I-Regie plaatsvinden op vraag, aanbod en portfolio.

De vacature doet zich voor binnen de afdeling Informatiemanagement en –voorziening (IMV) van de directie Informatievoorzieningen. Hoofdtaak van deze afdeling is het ontwikkelen en het in stand houden van een adequate en voldoende beveiligde Informatiehuishouding. De belangrijkste taakgebieden van IMV zijn:

 • Doorontwikkeling van bestaande systemen van de Nederlandse Arbeidsinspectie inclusief analyse, solution advisering en functioneel beheer.
 • Regie op leveranciers, externe partners en relatiemanagement SSO’s en liaison CIO SZW
 • Advies, coördinatie, controle en verantwoording op de integrale beveiliging: privacy, fysieke beveiliging en informatiebeveiliging (AVG, WPG, BIR, VIR-BI).
 • Concretiseren van (latente) functionele behoeften van organisatieonderdelen tot adviezen en oplossingen binnen de informatie- en applicatiearchitectuur.
 • Service Desk: eerste aanspreekpunt voor eindgebruikers bij problemen met geautomatiseerde systemen van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl.
De Opsporingsdienst van de NLA voert als Bijzondere Opsporingsdienst BOD onder het gezag van het Functioneel Parket van Het Openbaar Ministerie strafrechtelijke onderzoek uit. Het gaat om strafrechtelijke onderzoeken op de verschillende beleidsterreinen van de Ministeries van SZW en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zoals arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid, illegale tewerkstelling, arbeidsverhoudingen, zorg en subsidieverstrekking (bijvoorbeeld in het kader van steunmaatregelen). De opsporingsdienst van de NLA levert daarmee een bijdrage aan fraudebestrijding, aanpak van arbeidsuitbuiting en in opdracht van Ministerie van VWS ook aan de rechtmatigheid van Zorg.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Sebastiaan Verheij 06-31107638

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Team P&O/Instroom 06-11493650
Team Recruitment SZW 070-3336680

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon